Podpořme Bez trestu v boji proti nízkým trestům za sexualizované a domácí násilí

Milestone 1/3

Vytvořili jsme videa a vzděláváme veřejnost o nízkých trestech za sexualizované a domácí násilí.

Collected 0 Kč 747 900 Kč
from  500 000 Kč
27 days
till completion

Milestone 2/3

Rozšířili jsme osvětu o nízkých trestech za sexualizované a domácí násilí mezi ještě širší počet lidí.

Collected 0 Kč 747 900 Kč
from  700 000 Kč
27 days
till completion

Milestone 3/3

Uspořádáme konferenci/osvětové workshopy!

Collected 0 Kč 747 900 Kč
from  800 000 Kč
27 days
till completion

We are always up for a good deed, join us! We hand over 100% of your donation.

Donate
Creator
Bez trestu, z.s.
Date added
25. 11. 2021
Last news

Navyšujeme cílovou částku, abychom mohli osvětu o nízkých trestech za sexualizované násilí rozšířit mezi ještě větší počet lidí.

 „Vzhledem k obrovské podpoře a kladným reakcím jsme se rozhodli cílovou částku navýšit. Dodatečně vybrané prostředky znamenají více možností co do aktivit Bez trestu, ohledně slibovaných videí a osvěty potom hlavně její větší dosah.

Za dodatečně vybrané prostředky budeme moci videa dostat do masmédií a dalších kanálů. O problematice nízkých trestů za sexualizované a domácí násilí se tak dozví ještě více lidí.

Děkujeme za podporu!"

Kdo sbírku organizuje?

Sbírku pořádá spolek Bez trestu. Bez trestu vznikl na základě zkušenosti se skutečnými případy domácího a sexualizovaného násilí, o kterých rozhodovaly české soudy.

Sexualizované násilí a domácí násilí patří mezi trestné činy s nejvíce devastujícími následky na život obětí. Velkou část z nich provázejí po zbytek života. Soudní rozhodování bohužel často neodráží závažnost těchto trestných činů.

Jedno ze dvou znásilnění, která se dostanou před soud, je potrestáno pouze podmíněným trestem. Pachatel tak zůstává na svobodě pod podmínkou, že ve zkušební době, kterou mu soud stanoví, povede řádný život (výkon trestu odnětí svobody je odložen).

V případech domácího násilí jsou podmíněným trestem potrestány ¾ pachatelů, a to včetně případů dlouholetého a velmi brutálního týrání. Rozsudky, tedy faktické rozuzlení případu, které pachatele takto závažného trestného jednání nechávají na svobodě, nepředstavují pro oběti žádné morální zadostiučinění a ponechávají je s pocitem, že před soudy se nelze dovolat spravedlnosti.

Neadekvátně nízké tresty také významně přispívají k nedůvěře v policii a soudy, na které se proto oběti sexualizovaného násilí v drtivé většině případů vůbec neobrátí. V České republice je každý rok spácháno odhadem až 12 000 znásilnění, policii je ohlášeno pouze okolo 5%.

Bez trestu usiluje o přiměřené tresty, které odráží závažnost tohoto typu násilí, a další systémová opatření na ochranu obětí trestných činů jako vytvoření veřejné databáze rozsudků a lepší vzdělávání soudců a státních zástupců.

Více o projektu a příklady konkrétních rozsudků najdete na webových stránkách:

https://www.beztrestu.cz/

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Veřejnost má v tuto chvíli jen málo informací o tom, jak soudy rozhodují o sexualizovaném a domácím násilím. Z vybraných peněz budou natočena krátká videa, která zfilmují skutečné případy soudních rozhodnutí. Prostředky budou využity k natočení videí a jejich propagaci a osvětě. 

Účelem videí je vyvolat veřejnou diskuzi, která jediná může vést ke zpřísnění trestů a dalším systémovým opatřením na ochranu obětí. Cílem je poukázat na kontrast mezi závažností trestného činu a uloženým trestem. Věříme, že s dostatečnou podporou veřejnosti se přístup soudů změní a v soudním rozhodování ubude zlehčování sexualizovaného násilí.

Bez trestu je jediná iniciativa, která se věnuje problémům a osvětě ohledně soudního rozhodování ve věcech sexualizovaného násilí.

Přispějte nám na šíření osvěty.

Kdo za projektem stojí?

Spolek Bez trestu je dílem pěti spoluzakladatelek, advokátky Lucie Hrdé, právniček Kristýny Benešové a Lucie Ottinger, a expertek na projektové řízení a média Kláry Kadár a Pavlíny Zvolánkové.

Děkujeme všem, bez kterých by tento projekt nemohl vzniknout:
Jaroslava Pokorná, Gabriela Pyšná, Štěpánka Fingerhutová, Luboš Buračinský, Adéla Lukášová, Václav Pokora, Ajay Kulkarni, Kryštof Sýkora, Jan Filipenský, Jakub Smetana, Pavel Kopp, Petr Čížek, František Kotačka, Vojtěch Veškrna a Lidia Teleki.

Rozhovor s advokátkou Lucií Hrdou si můžete poslechnout ZDE.

News

Navyšujeme cílovou částku, abychom mohli osvětu o nízkých trestech za sexualizované násilí rozšířit mezi ještě větší počet lidí.

 „Vzhledem k obrovské podpoře a kladným reakcím jsme se rozhodli cílovou částku navýšit. Dodatečně vybrané prostředky znamenají více možností co do aktivit Bez trestu, ohledně slibovaných videí a osvěty potom hlavně její větší dosah.

Za dodatečně vybrané prostředky budeme moci videa dostat do masmédií a dalších kanálů. O problematice nízkých trestů za sexualizované a domácí násilí se tak dozví ještě více lidí.

Děkujeme za podporu!"

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

DobroDárce
100 Kč  •  27. 1. 2022 13:11
Štědrý dárce
200 Kč  •  27. 1. 2022 7:49
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  26. 1. 2022 23:07
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  26. 1. 2022 14:17
Milý dárce
1 000 Kč  •  26. 1. 2022 12:33
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  25. 1. 2022 22:54
Velkorysý dárce
300 Kč  •  25. 1. 2022 20:10
DobroDárce
100 Kč  •  25. 1. 2022 19:43
Laskavý dárce
300 Kč  •  25. 1. 2022 19:13
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  25. 1. 2022 15:31
Milý dárce
1 000 Kč  •  25. 1. 2022 11:24
Milý dárce
500 Kč  •  25. 1. 2022 10:29
DobroDárce
200 Kč  •  25. 1. 2022 10:21
Laskavý dárce
300 Kč  •  25. 1. 2022 7:38
Laskavý dárce
100 Kč  •  24. 1. 2022 21:15
Velkorysý dárce
100 Kč  •  24. 1. 2022 20:32
Laskavý dárce
500 Kč  •  24. 1. 2022 17:06
Anežka S.
500 Kč  •  24. 1. 2022 16:10
Díky za to, co děláte! Pevně doufám, že se trestní sazby povede změnit tak, aby tresty skutečně odpovídaly způsobenému utrpení.
Milý dárce
1 000 Kč  •  24. 1. 2022 13:27
Dárce, který je pro každou dobrost
10 000 Kč  •  24. 1. 2022 13:19
Štědrý dárce
150 Kč  •  24. 1. 2022 11:47
Jakub H.
300 Kč  •  24. 1. 2022 11:21
Díky za Vaší práci. Má to smysl!
Pokorná M.
200 Kč  •  24. 1. 2022 11:00
Všem obětem přeji mnoho sil s vyrovnáním a přeji šťastný život ❤️
Milý dárce
300 Kč  •  24. 1. 2022 10:54
Štědrý dárce
200 Kč  •  24. 1. 2022 7:42
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  24. 1. 2022 7:40
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  24. 1. 2022 0:52
Velkorysý dárce
100 Kč  •  23. 1. 2022 23:34
Laskavý dárce
500 Kč  •  23. 1. 2022 21:29
Laskavý dárce
100 Kč  •  23. 1. 2022 20:29
Adéla
300 Kč  •  23. 1. 2022 18:36
Dobrý den,
Milý dárce
100 Kč  •  23. 1. 2022 14:01
Milý dárce
300 Kč  •  23. 1. 2022 13:19
DobroDárce
100 Kč  •  23. 1. 2022 11:02
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  23. 1. 2022 10:28
DobroDárce
500 Kč  •  23. 1. 2022 9:42
Dobrosrdečný dárce
250 Kč  •  22. 1. 2022 21:54
Laskavý dárce
500 Kč  •  22. 1. 2022 21:40
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  22. 1. 2022 19:30
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  22. 1. 2022 19:03
Velkorysý dárce
2 150 Kč  •  22. 1. 2022 18:01
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  22. 1. 2022 12:37
Milý dárce
500 Kč  •  22. 1. 2022 11:22
DobroDárce
100 Kč  •  22. 1. 2022 7:30
Veronika Bergljung
1 000 Kč  •  21. 1. 2022 23:48
Do toho - tohle se musí změnit!
Štědrý dárce
100 Kč  •  21. 1. 2022 21:26
Velkorysý dárce
50 Kč  •  21. 1. 2022 21:01
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  21. 1. 2022 18:33
Fox Populi
500 Kč  •  21. 1. 2022 17:36
Protože justice v Čechách má ještě dlouhou cestu k tomu, čemu se říká spravedlnost
Lada S.
1 000 Kč  •  21. 1. 2022 17:14
Držím palce!
Velkorysý dárce
500 Kč  •  21. 1. 2022 16:47
Laskavý dárce
300 Kč  •  21. 1. 2022 16:46
Milý dárce
100 Kč  •  21. 1. 2022 15:55
Anetta
500 Kč  •  21. 1. 2022 11:51
DobroDárce
500 Kč  •  21. 1. 2022 9:41
Velkorysý dárce
500 Kč  •  21. 1. 2022 8:32
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  21. 1. 2022 8:31
Laskavý dárce
100 Kč  •  21. 1. 2022 8:05
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  21. 1. 2022 6:18
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 22:06
Laskavý dárce
300 Kč  •  20. 1. 2022 22:04
Milý dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 21:19
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 21:16
Vlastimil Č.
500 Kč  •  20. 1. 2022 21:03
Snad moje kapka pomůže pomoci.
Milý dárce
500 Kč  •  20. 1. 2022 18:45
Alley
3 000 Kč  •  20. 1. 2022 16:54
♥ Děkuji.
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 16:25
DobroDárce
500 Kč  •  20. 1. 2022 13:34
Laskavý dárce
500 Kč  •  20. 1. 2022 12:59
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 12:18
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 11:35
Milý dárce
300 Kč  •  20. 1. 2022 11:33
Velkorysý dárce
300 Kč  •  20. 1. 2022 10:32
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 10:25
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 10:05
Štědrý dárce
1 200 Kč  •  20. 1. 2022 8:25
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 8:22
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 8:05
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  20. 1. 2022 8:01
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 1. 2022 7:44
DobroDárce
2 000 Kč  •  20. 1. 2022 5:41
DobroDárce
1 000 Kč  •  19. 1. 2022 23:24
Laskavý dárce
500 Kč  •  19. 1. 2022 23:20
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  19. 1. 2022 23:14
Dobrosrdečný dárce
3 000 Kč  •  19. 1. 2022 22:52
Ondřej Hanák
300 Kč  •  19. 1. 2022 22:40
Díky za to, co děláte!
Laskavý dárce
500 Kč  •  19. 1. 2022 21:58
Štědrý dárce
3 000 Kč  •  19. 1. 2022 21:57
Petra
2 000 Kč  •  19. 1. 2022 21:50
Jen víc a houšť . Díky za vás ;)
Štědrý dárce
300 Kč  •  19. 1. 2022 21:27
Laskavý dárce
500 Kč  •  19. 1. 2022 21:21
Štědrý dárce
500 Kč  •  19. 1. 2022 21:19
BTS ARMY
1 000 Kč  •  19. 1. 2022 21:12
moc díky za to, co děláte. držte se!
Milý dárce
1 000 Kč  •  19. 1. 2022 21:10
Barometra s.r.o.
20 000 Kč  •  19. 1. 2022 21:10
Děkuji za všechno, co děláte.
DobroDárce
2 000 Kč  •  19. 1. 2022 21:04
Velkorysý dárce
100 Kč  •  19. 1. 2022 21:03
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  19. 1. 2022 21:00
Laskavý dárce
200 Kč  •  19. 1. 2022 20:59
Anet
100 Kč  •  19. 1. 2022 20:49
Držím palce aby to vyšlo ❤
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  19. 1. 2022 16:19
Laskavý dárce
500 Kč  •  19. 1. 2022 16:11
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  19. 1. 2022 15:28
Lydia H
500 Kč  •  19. 1. 2022 15:15
Dekuji BezTrestu,ze delate to,co se zda byt nejvhodnejsi prvni krok ke zlepseni spravedlnosti ve spolecnosti,ktera tuto spravedlnost postrada.My na to myslime a vy konate za nas vsechny.
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  19. 1. 2022 15:13
Milý dárce
100 Kč  •  19. 1. 2022 14:58
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  19. 1. 2022 14:57
Jiří Řezníček
300 Kč  •  19. 1. 2022 14:42
Díky za to, že toto téma vynášíte na světlo a za všechnu energii, kterou pro to vynakládáte.
Velkorysý dárce
500 Kč  •  19. 1. 2022 14:40
A.
1 000 Kč  •  19. 1. 2022 12:51
Diky vam.
Štědrý dárce
100 Kč  •  19. 1. 2022 1:43
DobroDárce
300 Kč  •  18. 1. 2022 20:22
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  18. 1. 2022 15:07
Milý dárce
100 Kč  •  18. 1. 2022 14:16
Velkorysý dárce
100 Kč  •  18. 1. 2022 13:56
Velkorysý dárce
300 Kč  •  18. 1. 2022 13:37
DobroDárce
100 Kč  •  18. 1. 2022 13:34
Laskavý dárce
100 Kč  •  18. 1. 2022 11:16
Laskavý dárce
500 Kč  •  17. 1. 2022 21:17
DobroDárce
100 Kč  •  17. 1. 2022 17:36
DobroDárce
100 Kč  •  17. 1. 2022 17:30
Markéta K.
1 000 Kč  •  16. 1. 2022 16:50
Moc si vážím Vaší práce a držím palce. Snad se brzy podaří dosáhnout změny! Děkuji
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 1. 2022 11:39
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 1. 2022 10:20
Velkorysý dárce
100 Kč  •  15. 1. 2022 9:08
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  14. 1. 2022 20:34
DobroDárce
100 Kč  •  14. 1. 2022 19:16
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  14. 1. 2022 18:45
Velkorysý dárce
300 Kč  •  14. 1. 2022 18:22
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  14. 1. 2022 17:41
Velkorysý dárce
300 Kč  •  13. 1. 2022 21:29
Velkorysý dárce
100 Kč  •  13. 1. 2022 21:08
Laskavý dárce
500 Kč  •  13. 1. 2022 20:37
Štědrý dárce
500 Kč  •  13. 1. 2022 18:09
Štědrý dárce
500 Kč  •  13. 1. 2022 17:21
Martina
100 Kč  •  12. 1. 2022 21:06
Díky za vaši práci!
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  12. 1. 2022 17:10
Velkorysý dárce
100 Kč  •  12. 1. 2022 16:52
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  11. 1. 2022 19:51
Velkorysý dárce
200 Kč  •  11. 1. 2022 15:59
Václav K.
1 000 Kč  •  11. 1. 2022 15:29
Andrea
300 Kč  •  11. 1. 2022 15:06
Díky moc za Vaši práci! Věřím, že se šíření osvěty podaří a docílíme řádných trestů i vzdělání v oblasti sexualizovaného i domácího násilí. Držím palce!.
Laskavý dárce
300 Kč  •  11. 1. 2022 9:40
Laskavý dárce
150 Kč  •  10. 1. 2022 17:50
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  10. 1. 2022 17:16
DobroDárce
200 Kč  •  10. 1. 2022 13:09
Štědrý dárce
300 Kč  •  10. 1. 2022 10:43
DobroDárce
1 000 Kč  •  10. 1. 2022 10:10
Milý dárce
500 Kč  •  9. 1. 2022 21:42
DobroDárce
200 Kč  •  9. 1. 2022 21:06
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  9. 1. 2022 10:27
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  9. 1. 2022 10:04
DobroDárce
200 Kč  •  8. 1. 2022 0:17
DobroDárce
800 Kč  •  7. 1. 2022 22:49
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  7. 1. 2022 11:28
Terka
500 Kč  •  7. 1. 2022 1:37
Moc si vážím toho, co děláte! Jste příkladem, jak mohou jednotlivci změnit svět. Díky za to.
Veronika
100 Kč  •  6. 1. 2022 22:06
🤞🏻dekuji za vasi praci
Velkorysý dárce
300 Kč  •  6. 1. 2022 21:43
Štědrý dárce
500 Kč  •  6. 1. 2022 20:07
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  6. 1. 2022 17:13
Milý dárce
15 Kč  •  6. 1. 2022 10:19
Štědrý dárce
300 Kč  •  5. 1. 2022 21:55
Laskavý dárce
300 Kč  •  5. 1. 2022 21:00
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  5. 1. 2022 18:17
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  5. 1. 2022 12:37
Štědrý dárce
100 Kč  •  4. 1. 2022 21:55
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  4. 1. 2022 20:00
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  4. 1. 2022 18:42
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  4. 1. 2022 15:25
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  4. 1. 2022 14:22
DobroDárce
500 Kč  •  3. 1. 2022 20:50
Velkorysý dárce
200 Kč  •  3. 1. 2022 18:52
Velkorysý dárce
100 Kč  •  3. 1. 2022 9:02
Štědrý dárce
200 Kč  •  2. 1. 2022 23:11
DobroDárce
2 000 Kč  •  2. 1. 2022 22:05
Velkorysý dárce
500 Kč  •  2. 1. 2022 19:42
Milý dárce
1 000 Kč  •  2. 1. 2022 18:28
Milý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2022 17:36
DobroDárce
200 Kč  •  2. 1. 2022 17:34
Velkorysý dárce
500 Kč  •  2. 1. 2022 17:27
Laskavý dárce
100 Kč  •  2. 1. 2022 15:14
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  2. 1. 2022 15:07
Laskavý dárce
500 Kč  •  2. 1. 2022 15:01
Štědrý dárce
500 Kč  •  1. 1. 2022 20:05
DobroDárce
300 Kč  •  1. 1. 2022 16:13
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  1. 1. 2022 15:12
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  1. 1. 2022 14:23
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  1. 1. 2022 10:17
Laskavý dárce
500 Kč  •  1. 1. 2022 9:49
Milý dárce
200 Kč  •  1. 1. 2022 9:01
Laskavý dárce
500 Kč  •  1. 1. 2022 8:59
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  1. 1. 2022 2:06
Milý dárce
1 000 Kč  •  31. 12. 2021 23:49
Věra Š.
1 000 Kč  •  31. 12. 2021 22:57
Držím palce. Vaše práce má velký smysl!
Velkorysý dárce
500 Kč  •  31. 12. 2021 22:56
Velkorysý dárce
900 Kč  •  31. 12. 2021 21:57
Štědrý dárce
500 Kč  •  31. 12. 2021 21:47
Pablosa.cz
10 Kč  •  31. 12. 2021 19:41
Život není procházka růžovou zahradou, ale já vám věřím, zvládnete to. Hodně sil a zdraví přeje Pablosa.cz, workout komunita!
Milý dárce
300 Kč  •  31. 12. 2021 16:05
Štědrý dárce
300 Kč  •  30. 12. 2021 17:55
Gabriela
100 Kč  •  28. 12. 2021 17:09
Držím Vám pěsti! Doufám, že společně dosáhneme společenské debaty a ZMĚN, které jsou tak potřeba! 🤍🤍🤍
Tereza P.
500 Kč  •  28. 12. 2021 10:41
Díky za Vaši práci!
Tereza
1 000 Kč  •  21. 12. 2021 19:52
Děkuji za možnost přispět na takovou věc. Doufám, že se podaří rozvinout diskuzi v patřičných kruzích a že tím docílíme změny. Děkuji. <3
Kristý
100 Kč  •  20. 12. 2021 21:25
Dekuju, ze tohle děláte 🖤
Karel Žák
1 000 Kč  •  20. 12. 2021 21:25
Přeji Vám, ať se Vám podaří změnit neutěšenou situaci obětí. Děkuji, že se jich zastáváte.
Markéta Crane
500 Kč  •  19. 12. 2021 21:55
Díky za tu vaši bezbřehou snahu. Upřímně doufám doufám že efekt bude a ty směšné tresty přestanou být krutým pomníkem bezmoci, kterou ženy zažívají. Hezké svátky
My Best Care s.r.o.
5 000 Kč  •  18. 12. 2021 20:41
Držíme palce v tomhle nelehkém boji!
Vendula H.
1 000 Kč  •  18. 12. 2021 19:57
Diky za to, co delate!!!!!!!
Dagmar H.
1 000 Kč  •  18. 12. 2021 13:19
Děkuji za to, co děláte
Nelli
500 Kč  •  18. 12. 2021 10:46
Děkuji!
Evelína K.
1 000 Kč  •  17. 12. 2021 18:57
Děkuji za to, co děláte.
MK
10 000 Kč  •  17. 12. 2021 15:09
Máte můj obdiv
Magdalena
100 Kč  •  17. 12. 2021 12:05
Díky za Vaši práci, je to moc důležité téma.
Kateřina
200 Kč  •  17. 12. 2021 10:19
Díky moc za to, co děláte, vážím si toho!
#HolkyzMarketingu
3 333 Kč  •  16. 12. 2021 11:32
Fandíme <3
EnTony
500 Kč  •  16. 12. 2021 9:11
Díky za iniciativu! Jen tak dál
Španelka
500 Kč  •  16. 12. 2021 8:41
Držím Vám palce a je dobré vědět, že jste a existuje někdo,komu osudy obětí nejsou jedno ! Díky moc!
Kateřina
500 Kč  •  14. 12. 2021 20:32
S neuvěřitelnou bolestí v srdci si musím pár věci sama přiznat. Děkuji
Valentina V.
500 Kč  •  14. 12. 2021 20:21
Velmi mě šokovaly rozsudky na webové stránce beztrestu.cz, doufám, že se tresty pro násilníky zpřísní. Děkuji.
Kristýna H.
1 000 Kč  •  14. 12. 2021 19:25
Děláte záslužnou práci. Děkuji Vám za ni!
Jan Š.
900 Kč  •  14. 12. 2021 10:57
Držím palce 👍👍
Nikola P.
500 Kč  •  14. 12. 2021 9:50
Díky za Vaši práci, je neuvěřitelné, že v 21. století jsou tak nízké sazby za tak závažné zločiny, které zanechávají šrámy nejen na těle, ale především duši. Doufám, že se Vám podaří to změnit!
Lenka P.
300 Kč  •  13. 12. 2021 22:47
Velké díky za obrovskou snahu změnit něco důležitého
Adam Kolmačka
4 000 Kč  •  13. 12. 2021 19:53
Díky za vaši práci. Držím palce!
Alley
1 000 Kč  •  10. 12. 2021 23:04
♥ Děkuji.
Baru
500 Kč  •  10. 12. 2021 22:47
Díky za všechno, co děláte.
Hana L.
300 Kč  •  10. 12. 2021 19:07
Díky za vaši práci!
Radka Musilová
1 000 Kč  •  10. 12. 2021 9:14
Děkuji!
Klára Kocmanová
2 000 Kč  •  9. 12. 2021 16:31
Děkuji za to, co děláte!
K.Soukupová
300 Kč  •  8. 12. 2021 19:50
Fandím vám a držím pěsti.
Dita Batkova
2 000 Kč  •  8. 12. 2021 18:54
Dekuji !
Olga Richterová
1 200 Kč  •  8. 12. 2021 15:03
Díky za vaši práci
Vendy
100 Kč  •  8. 12. 2021 11:17
Děkuji za tuto sbírku! Ve společnosti je nutné se o tom začít více bavit!
Miloš Krejčí
500 Kč  •  8. 12. 2021 10:55
Díky za všechno, co děláte!
Blanka Š.
500 Kč  •  8. 12. 2021 10:49
Moc vám fandím!
Zdeňka L.
1 800 Kč  •  8. 12. 2021 9:44
Díky.
Zlatica
200 Kč  •  7. 12. 2021 22:23
Po přečtení konkrétních rozsudků na vašich stránkách mi nebylo vůbec dobře, ač vím, že je tohle téma velkým a poměrně citlivým problémem obecně. Moc držím palce, ať se váš záměr vydaří.
Ina Koldová
3 000 Kč  •  7. 12. 2021 18:02
Přeji vám hodně pevné nervy ve vaší záslužné práci!
Michal Jirát
100 Kč  •  7. 12. 2021 17:15
Pokračujte prosím ... je to potřeba
Michéle
100 Kč  •  6. 12. 2021 22:34
Díky za Vaši práci. Prosím, dělejte ji i nadále☀️.
Lucie P.
1 000 Kč  •  6. 12. 2021 21:23
Jste skvělé! Držte se.
Petra K.
10 000 Kč  •  6. 12. 2021 10:26
Do nich, nedejte se
Michaela Š.
300 Kč  •  5. 12. 2021 21:59
Dámy, hodně štěstí a ať Vám to vyjde! Změna je třeba! M.
Aneta
1 000 Kč  •  5. 12. 2021 13:51
Děkuji celému týmu za jeho fantastickou práci. Děláte velkou věc. VY jste velká věc! Věřím, že tyto krůčky mohou vyústit ve změnu.
Petra
1 000 Kč  •  5. 12. 2021 13:01
Moc děkuji za tuto iniciativu! Vaše práce je nesmírně důležitá
Eva
1 000 Kč  •  5. 12. 2021 12:51
Nejvíc díky za vaši práci a držím pěsti!
Dominika P.
1 000 Kč  •  4. 12. 2021 23:16
Věřím, že změna je nablízku, díky!
Tereza
1 000 Kč  •  4. 12. 2021 21:13
Děkuji za iniciativu !
Petra N.
500 Kč  •  4. 12. 2021 16:29
Zaplať pánbůh, nestala jsem se obětí, i když mám za sebou pokus o znásilnění. Štěstí existuje! Je nutné tlačit na politickou scénu, aby naše zákony výrazně postoupily justiční reformu!
Mari
500 Kč  •  3. 12. 2021 12:11
Díky moc za iniciativu! Přeji hodně sil.

Do you want to leave a message for the project creator?

Pro přidání zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Messages

Anežka S.
500 Kč  •  24. 1. 2022 16:10
Díky za to, co děláte! Pevně doufám, že se trestní sazby povede změnit tak, aby tresty skutečně odpovídaly způsobenému utrpení.
Jakub H.
300 Kč  •  24. 1. 2022 11:21
Díky za Vaší práci. Má to smysl!
Pokorná M.
200 Kč  •  24. 1. 2022 11:00
Všem obětem přeji mnoho sil s vyrovnáním a přeji šťastný život ❤️
Adéla
300 Kč  •  23. 1. 2022 18:36
Dobrý den,
Veronika Bergljung
1 000 Kč  •  21. 1. 2022 23:48
Do toho - tohle se musí změnit!
Fox Populi
500 Kč  •  21. 1. 2022 17:36
Protože justice v Čechách má ještě dlouhou cestu k tomu, čemu se říká spravedlnost
Lada S.
1 000 Kč  •  21. 1. 2022 17:14
Držím palce!
Vlastimil Č.
500 Kč  •  20. 1. 2022 21:03
Snad moje kapka pomůže pomoci.

Other contributors

This charitable collection falls under the public collection established by the organizer and is organized for the benefit of the recipient.

Do you want to create a project or a story?

Let us know