Pomoc dětem, které nemohou zůstat v rodinách

Vybráno 0 Kč 8 000 Kč
od 4 dárců
Tvůrce
Dům tří přání, z.ú.
Datum přidání
15. 12. 2020

Dům Přemysla Pittra je krátkodobé pobytové zařízení pro děti, které provozuje organizace Dům tří přání.

Je určeno dětem, které se ocitly v krizi, jejich rodiny procházejí náročnou životní situací (úmrtí v rodině, dlouhodobé rozvodové konflikty), nebo jejich rodiče nezvládají svou roli (týrání, zanedbávání, násilí nebo alkohol v rodině atd.), a děti tak nemohou zůstat doma, protože zde nejsou v bezpečí.

Těmto dětem a jejich rodinám nabízí Dům Přemysla Pittra bezpečné zázemí a profesionální podporu pro překonání náročné situace. Naším cílem je, aby se děti mohly vrátit domů, do bezpečného a zdravějšího prostředí. Pojďte nám s tím prosím pomoci.

Kdo sbírku organizuje?

Náš příběh se píše už téměř 20 let. Jsme nezisková organizace Dům tří přání a naším posláním je podpora rodin a dětí v náročných životních situacích. Máme tři centra, ve kterých naši sociální pracovníci pomáhají dětem osamoceným v dětském kolektivu, rodinám při rozvodném nebo jiném dlouhodobém rodinném konfliktu. Naším klientem a ve středu našeho zájmu stojí vždy dítě. Dětem dále nabízíme krizovou pomoc a pobyt v zařízení Dům Přemysla Pittra. A právě zde potřebujeme Vaši pomoc.

A proč Dům Přemysla Pittra pro děti? Zařízení nese jméno po humanistovi, publicistovi a sociálním pracovníku Přemyslu Pittrovi. Ten zasvětil celý svůj život pomoci dětem a potřebným. V roce 1933 založil Milíčův dům na Žižkově, v průběhu okupace pomáhal židovských dětem a jejich rodinám. Po druhé světové válce se výrazně podílel na tom, aby dětem všech národností a náboženských příslušenství byla poskytnuta zdravotní a sociální péče bez ohledu na jejich náboženské nebo etnické vyznání. Po roce 1948 byl donucen k emigraci. Kromě státního vyznamenání prezidenta republiky, je držitelem titulu Spravedlivý mezi národy.

Pomoc dětem, které nemohou zůstat v rodinách

Proč ji organizuje?

Naše pobytová služba pro děti je dlouhodobě hodnocená na vysoké odborné úrovni. Nedostatečné financování ze strany státu nás ale limituje. 

Jeden den dítěte na pobytu stojí 3200 Kč (ubytování, strava, odborná péče, školní pomůcky, oblečení, program na volné dny), od státu a hlavního města Prahy dostáváme přibližně 2200 Kč, v některých případech přispívají na pobyt dítěte také rodiče. 

I tak nám 500 Kč pro každé dítě denně chybí. Kapacita zařízení je 8 lůžek, obsazenost je přibližně 75%. V součtu nám na financování služby ročně chybí přibližně 950 tisíc.

Ročně u nás ubytujeme přibližně 30 – 35 dětí, obvyklá doba pobytu dítěte jsou 3 měsíce. Zařízení má 2 krizová lůžka, kam můžeme umístit dítě na dobu 48 hodin, obvykle než rozhodne soud co bude dál. Staráme se také o děti, které se ocitly bez péče a zázemí.  Přicházejí k nám děti, které jsou na útěku, děti odebrané z rodin pro podezření na týrání, zneužívaní, zanedbávání. Některé děti přicházejí na základě dohody s rodiči, kteří se dostanou do situace, že se krátkodobě nemohou o dítě postarat (protože jsou v nouzi nebo nemocní). 

O děti se po dobu pobytu starají naši skvělí vychovatelé 24 hodin denně (vaří jim, vozí děti do školy a na kroužky, poskytují individuální odbornou péči) a současně aktivně pracují s rodinou na řešení celé situace.

Výjimečností našeho zařízení je v důrazu na práci s rodiči nebo s jinou pečující osobou. I ty čeká velké množství práce na sobě, postupné přebírání odpovědnosti za výchovu dítěte (nejprve v době propustek a vycházek s dítětem), tak aby se dítě mohlo v co nejkratší možné době vrátit zpět do běžného života mimo zařízení. Často jsme svědky velké proměny na straně dítěte, vnímáme jeho nový postoj k sobě, škole, rodičům. Někdy se ale také setkáváme s marnou snahou dítěte něco změnit, která se nesetkává s pochopením na straně rodičů a naráží na neschopnost pečující osoby změnit dosavadní postoj k problematické situaci. V těchto případech se snažíme být pro děti oporou na jejich cestě a pomáháme jim s přechodem do dětského domova nebo náhradní výchovy. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze ze sbírky nám pomohou zajistit chod domu Přemysla Pittra, včetně vytváření příjemného prostředí: aktuálně potřebujeme koupit nové matrace, vybavit konzultovny terapeutickými pomůckami, pořídit nový nábytek do herny, pořídit vybavení pro děti do školy. Úspěch služby stojí a padá na vysoké odborné úrovni pracovníků, které chceme adekvátně finančně ohodnotit. 

  • za Vašich 100 Kč nakoupíme ovoce pro jedno dítě na týden
  • za 300 Kč nakoupíme školní pomůcky pro jedno dítě na pobytu
  • za 500 Kč můžeme dofinancovat den pobytu dítěte v zařízení nebo nakoupit terapeutické pomůcky pro jedno dítě
  • za 1000 Kč zajistíme jedno setkání komunity pro všechny děti na pobytu
  • za 3000 Kč koupíme jednu novou matraci
  • 5000 Kč nám umožní pořídit část nábytku do herny.

Více o nás:

Pomoc dětem, které nemohou zůstat v rodinách
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  12. 1. 2021 14:27
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  10. 1. 2021 19:08
Štědrý dárce
3 000 Kč  •  9. 1. 2021 22:29
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  7. 1. 2021 20:48

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Jste pro každou dobrost? Podpořte tuto sbírku.

Přispět

Dárci

Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  12. 1. 2021 14:27
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  10. 1. 2021 19:08
Štědrý dárce
3 000 Kč  •  9. 1. 2021 22:29
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  7. 1. 2021 20:48

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám