Sbírka ukončena:

Pomozte nám, abychom mohli dál pomáhat druhým lidem

Vybráno 0 Kč 1 000 Kč
300 000 Kč
Pomozte nám, abychom mohli dál pomáhat druhým lidem
2 dárci
Celkem se zapojilo
500 Kč
Průměrná výše daru
500 Kč
Nejvyšší dar
92 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomozte nám, abychom mohli dál pomáhat druhým lidem

Vybráno 0 Kč 1 000 Kč
300 000 Kč
Tvůrce
Farní charita Slaný
Datum přidání
24. 11. 2020

Jako dobrovolníci jsme se rozhodli založit charitu pro Město Slaný, a to pod záštitou Charity ČR. Pomáháme seniorům, matkám a otcům samoživitelům a všem potřebným. Pomoc druhým umíme zajistit štědrostí druhých, ovšem pomoc se zajištěním provozu samotného střediska je v současné chvíli velmi obtížné.

Pomozte nám prosím překlenout nelehké období, abychom mohli dál pomáhat těm, kteří naši pomoc a podporu uvítají. 

Farní charita Slaný

Farní charita Slaný byla založena v roce 2018, jakožto dobrovolnická charita. Za 2 roky své činnosti se nám podařilo ve Slaném a na Slánsku obnovit tradici Tříkrálové sbírky. Realizujeme sbírky potravin, drogerie, ošacení, materiální pomoci.

Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí Města Slaný rozdáváme potraviny, drogerii a materiální pomoc seniorům, matkám a otcům samoživitelům a potřebným, kteří se ocitli v tíživé sociální či ekonomické nouzi. Realizujeme také výdej humanitární pomoci v programu FEAD (Fond evropské pomoci nejchudším osobám). Ve spolupráci s Potravinovou bankou Džbánsko vybíráme potraviny a drogerii v nákupních střediscích ve Slaném, v rámci projektu Sbírka potravin.

V roce 2019 jsme si pronajali prostory v Domě s pečovatelskou službou ve Slaném, kde se nachází sklady potravin, ošacení, materiální pomoci, kancelář charity a společenská místnost, která slouží pro samotnou práci dobrovolníků. Naši nabídku služeb jsme rozšířili v loňském roce o charitní bazárky, díky kterým se dostane ošacení k co největšímu počtu potřebných. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ ve Slaném jsme zavedli osvětu na téma: Boj proti plýtvání potravinami a s ní související sbírku potravin ve školách, díky které se nám podařilo vybrat téměř 2 tuny potravin a drogerie. Na jaře jsme ve spolupráci s Městem Slaný nabídli seniorům donášku nákupu potravin a léků. V okamžiku, kdy se dostal celý Dům s pečovatelskou službou do karantény, dobrovolníci zajistili nákupy pro celou budovu. Zajištujeme humanitární pomoc v regionu po živelných katastrofách.

Od 27. 10 jsme obnovili ve Městě Slaný a přilehlých obcí roznášku potravin, léků a drogerie seniorům a lidem v karanténě. V současné chvíli sdružujeme více jak 100 dobrovolníků z řad široké veřejnosti, kteří jsou ochotni pomáhat ve svém okolí. 

Proč sbírku organizujeme?

Farní charita Slaný se rozhodla pro sbírku z důvodu nedostatku finančních prostředků pro zajištění provozu samotného charitního střediska. Veřejnost se často chybně domnívá, že činnost je placena církví. Není tomu tak, veškeré finance na provoz si musíme zajistit sami.

Využíváme k tomu zejména charitní bazárky ošacení, benefiční koncerty, adventní stánek na náměstí, Tříkrálovou sbírku. Ale nyní v této nelehké době bychom potřebovali také pomoci my, jakožto charita Slaný, protože tyto činnosti, které nám pomáhaly s financováním, jsou vládními nařízeními buď zcela zakázány anebo významně omezeny.

Na co použijeme peníze z této sbírky? 

Váš finanční příspěvek nám pomůže překlenout nepříznivé období pro zajištění samotného chodu charity, a to v době kdy nás každý den kontaktuje více a více lidí s žádostí o pomoc. 

Peníze z této sbírky budou použity na provoz charitního střediska Farní charity Slaný a realizaci a rozvoj služeb poskytované charitou.
Konkrétně peníze poputují na provoz charity, tj. na pronájem, služby, mzdy, pohonné hmoty a další náklady spojené s činností charity. Částka 300 000 Kč nám pomůže „přežít“ příští rok. 

Pan Mrkeef
500 Kč  •  26. 1. 2021 7:59
Díky za to co děláte
Laskavý dárce
500 Kč  •  29. 11. 2020 2:27

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Pro přidání zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám