Hospic sv. Jiří

Naší vizí, na jejíž uskutečnění chceme dlouhodobě spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle, je lidská společnost, která vnímá umírání jako přirozenou a smysluplnou součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé umírají doma, obklopeni svými nejbližšími, aby si nakonec mohli říci: „Nepřišli jsme na tento svět umřít, ale žít do posledního okamžiku."

12 Vytvořených sbírek
806 834 Kč Celkem vybráno

Podpořit organizaci

Žijeme umíráním

Podpořit

Aktuální sbírka

Aktuální sbírky

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Od roku 2014 nabízíme na Chebsku a Tachovsku zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života. Profesionální paliativní péči poskytuje velký multidisciplinární tým složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psycholožky a duchovního.

Rychlé kontakty

Web: http://www.hospiccheb.cz
E-mail: fundraising@hospiccheb.cz
Telefon: 739 341 097

Sociální sítě