Spojme síly při vzniku prvního lůžkového hospice na Vysočině

Vybráno 0 Kč 32 960 Kč
1 000 000 Kč

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět
Tvůrce
Jiří Kletečka
Datum přidání
1. 7. 2020

Vysočina je posledním krajem v ČR, kde není lůžkový hospic. Chceme, aby i u nás měli lidé možnost umírat v důstojném a pokojném prostředí hospice, v péči profesionálů vzdělaných v paliativní péči. Proto usilujeme o výstavbu tohoto zařízení, které se věnuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocné, či umírající a které nabízí paliativní péči, sociální a psychologické poradenství a duchovní doprovázení.

Kdo sbírku organizuje? 

Ve spolku Mezi stromy pracujeme na vybudování hospice od léta 2015, kdy se sešlo prvních pár dobrovolníků a začali na projektu intenzivně pracovat. Brzy nato započala jednání v krajském městě Jihlavě, na úrovni kraje i ministerstva zdravotnictví. Souběžně s tím se ve větších městech na Vysočině uskutečnily přednášky s Marií Svatošovou, zakladatelkou hospicového hnutí v České republice. Známé osobnosti Vysočiny nám vyjádřily podporu a konaly se první benefiční akce.

Na jaře 2016 jsme uspořádali první konferenci paliativní péče pro odbornou veřejnost spolu s tvůrčím doprovodným projektem pro děti Vím odkud rostu. Jihlavský magistrát nám tehdy vytipoval pozemek na Lesnově nedaleko zdejšího domova důchodců, bohužel k možnosti jeho využití nakonec nedošlo, když zastupitelé neschválili darování pozemku na jaře roku 2017.

Po neúspěšných jednáních jsme přesunuli své působení do Havlíčkova Brodu a započali komunikaci s brodskou radnicí. Projekt hospice byl přepracován vzhledem k nově vytipované lokalitě U Rybníčku. S přihlédnutím k již existujícím stanicím paliativní péče v nemocnicích Kraje Vysočina se zmenšila i jeho kapacita. V Havlíčkově Brodě jsme navázali spolupráci s lokálními poskytovateli sociální a lékařské péče a v roce 2018 jsme otevřeli ambulantní poradnu Mezi stromy v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

V únoru 2019 havlíčkobrodští zastupitelé jednomyslně schválili darování pozemku a v červnu téhož roku také zastupitelstvo Kraje Vysočina přislíbilo finanční spoluúčast na výstavbě ve výši 20 milionů korun. Díky těmto dvěma krokům bylo možné podat žádost do investičního dotačního programu na Ministerstvo zdravotnictví. V březnu letošního roku pak také z ministerstva přišlo kladné stanovisko a naplno se rozběhly přípravné práce. V červnu dorazila zatím poslední dobrá zpráva v podobě schváleného stavebního povolení.

Proč ji organizuje?

V současnosti máme zajištěných 47 milionů korun z dotace Ministerstva zdravotnictví a 20 milionů přispěje Kraj Vysočina. Tyto peníze budou plně využity na stavbu. Spolek ale dále musí zajistit veškeré přípravné práce, které zahrnují dokončení prováděcí projektové dokumentace, procesních úkonů, dále výběrové řízení, přípravu pozemku nebo stavební dozor

Díky benefičním akcím a veřejné sbírce se nám již část potřebných prostředků podařilo nashromáždit na transparentním účtu, další část prostředků ale stále chybí

Z tohoto důvodu se na Vás obracíme s prosbou o pomoc prostřednictvím této sbírky.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? 

Dary budou v první řadě využity na dokončení projektové dokumentace, dále na uskutečnění výběrového řízení a stavební dozor.

O problematice

Většina z nás si přeje trávit závěr svého života v důstojném prostředí se svými nejbližšími. Často to ale není možné v domácím prostředí a pokud nechceme zemřít v nemocnici či léčebně dlouhodobě nemocných, měli bychom mít možnost využít péči v lůžkovém hospici, kde je o umírající pečováno na základě principů paliativní péče.

V případě hospicové paliativní péče jsou základními principy zachovávat lidskou důstojnost, nenechat nemocného v závěrečné fázi onemocnění osamělého, tlumit bolest všemi dostupnými prostředky a vytvořit klidné, láskyplné prostředí pro umírajícího. V hospici je poskytována pomoc také rodinám a blízkým nemocného a v neposlední řadě je zde pečováno o pozůstalé zemřelých pacientů. Hlavním cílem je zajistit, aby nemocný spolu s rodinou prožil závěrečné období života v pokojném, důstojném, láskyplném a kultivovaném prostředí, které hospic nabízí.

Součástí hospicové péče v lůžkových hospicích bývají i krátkodobé respitní pobyty, které mají za cíl pomoci rodinným příslušníkům pečujícím o dlouhodobě vážně nemocného.

Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  8. 9. 2021 18:24
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  23. 6. 2021 21:17
Jiří Vyčítal
100 Kč  •  5. 4. 2021 13:47
fandím vám a vydržte
Štědrý dárce
1 500 Kč  •  28. 3. 2021 20:55
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  27. 3. 2021 19:36
DobroDárce
100 Kč  •  11. 3. 2021 1:08
DobroDárce
500 Kč  •  17. 2. 2021 1:21
Laskavý dárce
4 000 Kč  •  5. 2. 2021 11:36
Jiří O.
4 500 Kč  •  23. 12. 2020 22:20
Ať už se staví...
DobroDárce
2 000 Kč  •  23. 12. 2020 12:38
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  23. 12. 2020 12:08
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  23. 12. 2020 11:28
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  19. 12. 2020 21:42
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  18. 12. 2020 23:26
Milý dárce
1 000 Kč  •  11. 12. 2020 15:50
Štědrý dárce
500 Kč  •  5. 12. 2020 22:12
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  2. 12. 2020 15:36
DobroDárce
1 000 Kč  •  30. 9. 2020 20:20
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 9. 2020 8:43
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  19. 8. 2020 22:29
Laskavý dárce
3 660 Kč  •  14. 8. 2020 7:35
Velkorysý dárce
100 Kč  •  8. 8. 2020 11:08
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  29. 7. 2020 10:59
DobroDárce
1 000 Kč  •  24. 7. 2020 14:53
Laskavý dárce
500 Kč  •  23. 7. 2020 15:44
Štědrý dárce
500 Kč  •  16. 7. 2020 10:45
DobroDárce
500 Kč  •  8. 7. 2020 20:17
DobroDárce
500 Kč  •  7. 7. 2020 23:43
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  7. 7. 2020 14:11

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Pro přidání zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vzkazy

Jiří Vyčítal
100 Kč  •  5. 4. 2021 13:47
fandím vám a vydržte
Jiří O.
4 500 Kč  •  23. 12. 2020 22:20
Ať už se staví...
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  8. 9. 2021 18:24
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  23. 6. 2021 21:17
Štědrý dárce
1 500 Kč  •  28. 3. 2021 20:55
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  27. 3. 2021 19:36
DobroDárce
100 Kč  •  11. 3. 2021 1:08
DobroDárce
500 Kč  •  17. 2. 2021 1:21

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám