Národní kulturní památka v ohrožení, roubenka byla vytopena a bojuje s dřevomorkou

Vybráno 0 Kč 0 Kč
Buďte první, kdo přispěje
52 dnů
do ukončení
Tvůrce
Monika Hejnová Vydrová
Datum přidání
3. 4. 2021

Zoopark jelení homole je malá, pozvolna se rozvíjející zoo, která se nachází na jihu osady Homole.

Můžete se zde podívat, jak zvířátka bydlí, co jedí a jak se chovají v přirozeném prostředí. Hlavními agroturistickými lákadly jsou zvířata a s tím spojené netradiční zážitky: na pozemku o velikosti tři a půl hektaru vede přírodní stezka a při prohlídce si můžete některá zvířata pohladit a nakrmit. V areálu chovají hospodářská i divoká zvířata, např. jeleny a daňky. V areálu zooparku se nachází národní kulturní památka – roubená chalupa, nářadí a stroje z přelomu 18. století, odpočinková místa, dětské hřiště, občerstvení. 

Volně stojící roubená chalupa  obdélného půdorysu je dokladem lidové architektury Příbramska z přelomu 18. a 19. století. Dochovala se zde řada historicky hodnotných prvků (pec s kamny, dveře se skládanou výplní a profilovanou římsou, okno s římsou).

Jedná se o unikátní jedinečné turisticky zajímavé místo a proto mu byla přidělena turistická známka číslo 2671.

Rodinná tradice

Činnost naší rodinné farmy navazuje na dlouhodobou rodinnou tradici, sahající až k přelomu 18. a 19. století. Důkazem oné doby hospodaření rolníka na vesnici je i původní dochované stavení roubené chalupy. Několik generací předků tu obdělávalo půdu a chovali hospodářská zvířata, jako hlavní zdroj obživy.

Prarodiče zde hospodařili v letech 1930 až 1964, pak nuceně předali hospodaření na bezmála 30 let družstvu a státnímu statku. Od roku 1993 znovu přebírá žezlo malá rodinná farma a s ní spojené soukromé hospodaření v podobě chovu prasat a skotu. Své místo tu dostává i pěstování obilí na necelých osmi hektarech půdy. Postupem času dochází k rekonstrukci a vystavění nových hospodářských objektů a zařízení.

Důvodem pokračování rodinné farmy Obory s agroturistikou je celoživotní kladný vztah k přírodě, zvířatům a venkovu. V rámci posunutí se v osobním rozvoji a načerpání nových poznatků se zrodil nápad vybudovat zážitkový park Zoopark jeleni Homole, z.s.

Proč organizujeme sbírku?

Roubená chalupa je jedna z mála zachovalých historicky cenných kulturních památek na Příbramsku. Památka je zasažena houbou dřevomorkou, následně došlo k vytopení díky extrémním výkyvům počasí může mít díky tomu fatální poškození celé památky. Napadení celé dřevěné chalupy houbou dřevomorkou.

Na co budou peníze ze sbírky použity?

Vybrané peníze budou sloužit k pokrytí nejnutnějších záchranných prací k zabránění rozšíření dřevomorky, vysušení objektu a výměny nejvíce zasažených trámů,prken na podlaze a zárubní dveří.

Více: 

Na příběh zatím nikdo nepřispěl. Buďte první.

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám