Co všechno znamená asistent pro děti s postižením?

#JenSAsistentyDokazouNeuveritelneVeci

My v Donio často říkáme, že jsme platforma pro všechny, kteří chtějí změnit jejich příběh. A také věříme v rovné příležitosti. Děti s těžkým postižením jsou stejné jako děti zcela zdravé. Chtějí si hrát, chtějí mít kamarády, chtějí se stále zlepšovat a dělat pokroky, aby byly co možná nejsamostatnější. A chtějí chodit do školy.

To vše mohou mít. Stačí jim jen trochu pomoct. Pokaždé, když potřebují, pomocnou ruku jim ve speciálních školách podávají individuální asistenti, kteří je provázejí výukou, učí je sebeobsluhy a zajišťují bezpečnost a zdravotní stav.

Jen s asistenty dokážou neuvěřitelné věci!

Do roku 2019 na individuální asistenci školám přispíval stát. V roce 2020 se ale vše změnilo. „Od roku 2020 stát změnil způsob financování speciálních škol a zrušil dotace na tzv. podpůrná opatření, která zahrnovala i mzdy individuálních asistentů. Každé dítě s tím nejtěžším postižením k sobě individuálního asistenta bezpodmínečně potřebuje, a to po celou dobu svého pobytu ve škole,“ vysvětluje speciální škola Smiling Crocodile, která v návaznosti na tuto změnu spustila kampaň Jen s asistenty dokážou neuvěřitelné věci. Některé speciální školy, které se nezaměřují na vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením, jsou proto nuceny takové děti odmítat, jelikož nedokáží z vlastních zdrojů hradit náklady na individuální asistenci.

Problematika v číslech

13 758
dětí v České republice, které trpí těžkým kombinovaným postižením, chodí do speciální školy a potřebuje individuálního asistenta*
34 840 Kč
školu stojí jeden asistent v Smiling Crocodile včetně všech povinných odvodů
40
dětí chodí do speciální základní a mateřské školy Smiling Crocodile
Partnerská organizace

Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením SMILING CROCODILE, o.p.s.

Smiling Crocodile je nestátní speciální centrum, které vzdělává a podporuje děti s velmi těžkým kombinovaným postižením. Centrum je svým zaměřením v České republice ojedinělé. Péče o tyto děti je velmi náročná a jen málokterá i speciální škola je schopna je přijmout. Veškerá zátěž pak leží na jejich rodinách, kterým se speciální škola Smiling Crocodile snaží co nejvíce usnadnit život, aby mohli chodit do práce, věnovat se zdravým sourozencům nebo si alespoň na chvíli odpočinout.

Proč je vzdělávání pro děti důležité?

 1. 01
  Dítě má možnost maximálně rozvíjet své schopnosti a potenciál
 2. 02
  Zlepšují se jeho komunikační schopnosti
 3. 03
  Dítě nacvičí sebeobsluhu, aby bylo co nejvíce samostatné
 4. 04
  Dojde ke snížení nežádoucího chování
 5. 05
  Postižené děti a jejich rodiny se snáze zařadí do společnosti
 6. 06
  Zlepší se ekonomická situace rodin a sníží se závislost na státní podpoře, protože někteří rodiče mohou chodit do zaměstnání

To, že může naše Alžbětka navštěvovat školu Smiling Crocodile je pro ni i pro nás obrovské štěstí. Ona se učí v přátelském a přijímajícím prostředí dodržovat školní řád, respektovat pravidla, kromě školních dovedností trénuje sebeobsluhu a samostatnost. Pro nás rodiče jsou zásadní jak pokroky, které pod vedením pedagogů dělá, tak také vlastní fakt, že je schopná fungovat mimo rodinu. Moc se vždy také těšíme na nejrůznější školní akce, kde děti předvedou své dovednosti a kde se my rodiče můžeme setkávat. Alžbětka chodí do školy moc ráda.

Život s dítětem s postižením není vždy zalitý sluncem. Se školou Smiling Crocodile na to nejsme sami. Díky za to.

Máma Petra

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat