Na Františkovy cesty

Vybráno 0 Kč 0 Kč
400 000 Kč
57 dnů
do ukončení
Tvůrce
Soňa Lehnerová (matka Františka)
Datum přidání
8. 4. 2021

Františkovi byla diagnostikována DMO. Trpí jejími následky – vada sluchu, zraku, psychomotorický vývoj opožděný, mentální retardace. Aby maminka Soňa mohla zajistit veškerou péči o syna, potřebuje větší auto. Vozí ho autem k lékařům do Plzně a do Prahy, do sanatorií, do školy, do stacionáře a na rehabilitační pobyty 2× ročně. Za každou korunu bude rodina velmi vděčná!

Komu pomůžeme?

František se narodil 24. 12. 2007. Ve 4. měsíci svého věku byl hospitalizován v nemocnici. Po týdnu hospitalizace byl propuštěn domů, ale stav se natolik zhoršil, že po návštěvě dětské lékařky byl okamžitě převezen do Plzeňské nemocnice. Měl sepsi celého organismu a hypoxii – nedokysličení mozku. Byla diagnostikována DMO.

Průběh nemoci byl velice vážný, byl uveden do umělého spánku a zároveň na plicní ventilaci. Následky nemoci se projevovaly postupně později, mentální retardace, psychomotorický vývoj opožděný, těžká hypotonie, strabismus. V 8. měsíci mu byla zjištěna těžká sluchová vada hraničící s oboustrannou hluchotou, dále zjištěno zhoršování zraku. V dalších letech řešili lékaři následky jeho postižení (zrak, sluch, pohybový aparát), následovaly opakované rehabilitační pobyty na doporučení lékařů 2 – 3× ročně. S každým rehabilitačním pobytem se jeho stav zlepšuje – naším velkým přáním a cílem je, aby chlapec začal samostatně chodit.

Ve svých 13 letech ještě samostatně nemůže chodit, zvedá se do sedu, na židli sedí samostatně, za podpory dospělého stojí a nakročuje. Doma provádíme doporučená cvičení, chůzi procvičuje v pomůcce – chodítku a využíváme asistenčního pejska pro canisterapii. Pokud je to možné, jezdíme na koníčcích. 2× týdně vozím Františka do stacionáře, aby poznal i jiné prostředí a absolvuje náhradní základní školní docházku. František žije s námi ve 4 členné rodině. Já jsem od narození synka doma a pečuji o něj celodenně, nemám příjem z pracovního poměru, pobíráme příspěvek na péči a příspěvek na mobilitu. Manžel je jediným výdělečným členem rodiny, pracuje jako dělník v zaměstnaneckém poměru. V rodině je 19 letý syn Daniel, student gymnasia.

Na Františkovy cesty

Na co konkrétně budou vybrané prostředky využity?

Peníze ze sbírky budou použity na nákup nového osobního automobilu zn. Peugeot. Vzhledem k zajištění péče musím mít velký automobil, aby se veškeré potřebné věci (zavazadla, mechanický vozíček, další vozíček do terénu, zdravotní židlička atd.) do vozu vešly. Nový vůz zn. Peugeot stojí  791 tis. Kč, na což nemáme vlastní prostředky. Částku 200 tis. Kč nám přispívá úřad práce, do výše 100 tis. nám bude vrácena DPH. Oslovila jsem i jednoho sponzora a nadaci (přispěli částkou celkem 50 tis. Kč). Pomůžete-li nám alespoň nějakou částí na tento účel, budeme vám s Františkem velmi vděční. 

Pokud by se vybralo více peněz (a auto bylo kompletně uhrazeno), pak se použijí na rehabilitační pobyt. Rehabilitační pobyty nám lékaři doporučují 2× ročně. Pokud to situace dovolí, jezdím se synem do Klimkovic na 4 týdny a do Piešťanna 12 dní.

Na Františkovy cesty

Na příběh zatím nikdo nepřispěl. Buďte první.

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám