Podpořme společně neziskovou organizaci AUT – Centrum

Vybráno 0 Kč 2 000 Kč
od 4 dárců

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět
Datum přidání
14. 5. 2021

AUT – Centrum o.p.s. je nezisková organizace zajišťující péči a podporu aktuálně více jak stovce klientů nejen s poruchou autistického spektra (PAS), ale i dalšími obtížemi. V závislosti na situaci kolem nás přišla organizace o řadu sponzorů, kteří podporovali jejich provoz a přispívali tak nejen na vybavení, opravy a externí spolupracovníky, ale primárně na nájem, služby a energie. Aby toto místo mohlo fungovat i nadále, potřebovalo by nyní finanční podporu. 

Komu pomůžeme? 

AUT – Centrum o.p.s., centrum terapeutické péče nejen pro děti s PAS a problémovým chováním, ale pro všechny, které volá poznat samo sebe a potřebují podpořit na své cestě životem. Sídlíme v pronajatých prostorech v Praze na Smíchově již od roku 2012, kde se pravidelně setkáváme s našimi klienty na individuálních či skupinových terapiích. Pořádáme také různé besedy a semináře. 

Největší část klientů jsou děti s poruchou autistického spektra (PAS). Autismus je vrozená vývojová porucha některých mozkových funkcí, která se ne vždy musí projevit. V některých případech dochází k propuknutí PAS až spouštěčem vyvolaným něčím z vnějšího prostředí. Propuknutí PAS způsobuje ztíženou schopnost dítěte porozumět tomu, co vidí, slyší, prožívá.

U každého člověka žijící s diagnózou PAS se projevují symptomy jiným způsobem, jejich závažnost a intenzita se výrazně liší u jednotlivých případů. Nicméně, u všech se projevují do větší či menší míry deficity v oblastech sociální komunikace, sociální interakce a sociální imaginace. Mnozí mají problémy s jakoukoli komunikací, smyslovou integrací, motorikou a jakoukoli hrou, a tak často dochází k uzavření se do svého vnitřního světa, k sebestimulaci a rigidní, stále se opakující činnosti a problémovému chování. Naše služby napomáhají co možná nejvíce podpořit komplexní vývoj těchto dětí a vzájemně se od sebe učit společné bytí na tomto světě.

Podpořme společně neziskovou organizaci AUT - Centrum

Proč organizujeme sbírku? 

Jsme nezisková organizace, která financuje svoji činnost pouze ze sponzorských darů a příspěvků rodičů na terapii. Nejsme finančně podporování žádnou státní institucí ani Evropskou unií. V důsledku vládních opatření jsme již poněkolikáté během epidemie uzavřeni a hlavně jsme také přišli o řadu sponzorů, kteří naši organizaci pravidelně a dlouholetě podporovali. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

U našeho centra máme menší zahrádku, kterou jsme velmi rádi využívali na příměstské táboříky, slavnosti, besedy či terapie venku. Záměrně volíme minulý čas, jelikož před nějakou dobou nám naši zrekonstruovanou zahrádku zničil přívalový déšť, který z ní v počátku udělal rybník, pak baheniště a nakonec z toho zbyly jen pozůstatky naší krásné zahrádky. V současné chvíli není ve stavu, kdy bychom ji mohli s dětmi navštěvovat.

Penízky, které ve sbírce vybereme, investujeme do opravy zahrádky – tak, aby byla nejen pěkná, přístupná, ale hlavně také bezpečná. Každou darovanou stokorunou se posouváme blíže k opravené zahrádce, na které pak budeme moci s dětmi pracovat a také uspořádat zahradní slavnost, na kterou všechny dárce srdečně pozveme, jelikož naše opravená zahrádka bude hlavně jejich zásluha! :) 

Podpořme společně neziskovou organizaci AUT - Centrum
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  24. 6. 2021 22:19
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  17. 6. 2021 9:04
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  4. 6. 2021 23:06
Štědrý dárce
500 Kč  •  16. 5. 2021 21:59

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Pro přidání zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vzkazy

Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  24. 6. 2021 22:19
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  17. 6. 2021 9:04
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  4. 6. 2021 23:06
Štědrý dárce
500 Kč  •  16. 5. 2021 21:59

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám