Sbírka ukončena:

Nové zázemí pro Sluněnku – jedinečná mobilní dřevostavba

Vybráno 0 Kč 11 100 Kč
317 000 Kč
Nové zázemí pro Sluněnku – jedinečná mobilní dřevostavba
10 dárců
Celkem se zapojilo
1 110 Kč
Průměrná výše daru
3 000 Kč
Nejvyšší dar
188 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Nové zázemí pro Sluněnku – jedinečná mobilní dřevostavba

Vybráno 0 Kč 11 100 Kč
317 000 Kč
Tvůrce
Lesní mateřská škola Sluněnka v Olomouci
Datum přidání
25. 3. 2021
Poslední aktualita

Děkujeme!

Děkujeme všem dárcům za zaslaný příspěvek! 

O průběhu stavby Vás budeme informovat. 

Lesní školka Sluněnka – „Za každého počasí venku“

Chceme realizovat unikátní dřevostavbu, která poskytne zázemí pro Lesní mateřskou školu Sluněnka. Vzděláváme převážně v přírodě. Zateplené zázemí potřebujeme pro děti k odpočinku a k ochraně před nepohodou během celého roku. Ekostavba s kapacitou 32 dětí bude sloužit pro celotýdenní provoz školky a bude využívána k četným volnočasovým a prorodinným aktivitám spolku, pro ekologickou výchovu i akce pro veřejnost. Vznikne laskavé prostředí podporující zdravý sociální organismus.

Kdo sbírku organizuje?

Lesní mateřská škola Sluněnka potřebuje vybudovat nové funkční a větší zázemí, které bude odpovídat potřebám dětí i zaměstnanců.

Sluněnka vznikla v rámci neziskové organizace Setkání – já a ty, z. s. Od 1. 9. 2018 zřizuje spolek Setkání – já a ty samostatnou organizaci – Lesní mateřskou školu Sluněnka, školská právnická osoba. Jsme pedagogové, rodiče, dobrovolníci a hlavně děti, pro které s nadšením a nasazením od roku 2014 vytváříme a upravujeme velkou zahradu v Olomouci-Slavoníně u nemilanského lesíka. Zakladatelky, které první rok pracovaly spolu s dobrovolníky bezplatně, vybudovaly školku s nepatrnou vstupní investicí. Z daru 30 000 Kč zrekonstruovaly zapůjčenou maringotku a pořídily nutné vybavení. Vlastnoručně se podílely na rekonstrukci zázemí a proměně zanedbaného pozemku v přírodní zahradu.

Péče o naši zahradu je přirozeně propojena s výchovným procesem. Děti se s nadšením podílejí na řemeslných pracích, zahradničí, vaří, pozorují i napodobují dospělé. Prostřednictvím vlastního prožitku tak získávají pevné ukotvení ve skutečnosti a zážitky si uchovávají pro celý život.

Od počátku mají naše aktivity komunitní charakter a rodina je součástí našeho společenství. Školka vznikla za významného přispění rodičů a přátel Sluněnky. Do většiny našich aktivit se rádi zapojují a jejich pomoc je nezbytnou součástí chodu školky a spolkových aktivit. Pedagogové společně s rodiči, přáteli, veřejností a architektem pracovali na nové podobě zázemí a vytvořili model, který se stal podkladem pro budování nového zázemí.

Nezbytnou a samozřejmou součástí naší práce je cílevědomé ekologické chování:

  • Uvědomělé zacházení s odpady. Při všech činnostech dáváme přednost takovým výrobkům a technologiím, které co nejméně zatěžují životní prostředí, nevytváříme zbytečný odpad. Veškerý organický odpad kompostujeme, používáme i kompostovací WC.
  • Úspora energií. Topíme odpadním dřevem, z výchovných důvodů pracujeme ručně, tedy spotřebováváme minimum elektřiny.
  • Maximálně hospodárné využití vody. Pitnou vodu využíváme pouze pro pití a umývání, k zálivce používáme výhradně dešťovou vodu, zachytáváme ji v cisterně a v jezírku.
  • Podpora biodiverzity a živočichů v daném místě. Vybudovali jsme biotop s jezírkem a skalkou, který umožňuje život drobných živočichů a rostlin, slouží jako napajedlo ptákům, zadržuje vodu a zlepšuje klima v našem areálu.
  • Revitalizace. V našem areálu jsme odstranili suť a černé skládky, vytvořili jsme záhony, obnovujeme půdní vrstvu po těžbě jílu.
  • Péče o veřejné prostranství. V okolí, které je veřejným majetkem, pravidelně sbíráme odpadky a odstraňujeme černé skládky.

Na co konkrétně budou vybrané prostředky použity?

Celý výtěžek sbírky bude věnovaný Lesní mateřské škole Sluněnka na spolufinancování stavby zázemí. Realizace dřevostavby je možná díky úvěru, který poskytne školce banka. Jeho poskytnutí je však podmíněno naší spoluúčastí ve výši 538 000 Kč. Z toho jsme už 221 000 Kč z našich prostředků investovali do přípravy a projektu stavební dokumentace.

Chceme vybrat zbývajících 317.000 Kč. Jakákoli, i menší částka nás posune blíže vysněnému cíli.

Jestliže vybereme 112 000 Kč, můžeme zaplatit kompletní prováděcí projekt. Pokud vybereme 187 000 Kč, zaplatíme i celý stavební a autorský dozor, tj. 75 000 Kč. Když se nám podaří vybrat celou částku 317.000 Kč, začneme za těchto 130.000 Kč nakupovat dřevo a další stavební materiál. Jakákoli částka nad uvedený limit odlehčí školce, umožní snížit výši úvěru a investovat tyto prostředky do kvality vzdělávání.

                       

Jak bude stavba vypadat? 

Jedná se o dřevěný přístřešek organických tvarů pro celkem 30–32 dětí: 2 ložnice, šatna, velká jídelna/společenská místnost, hygienické zázemí, místnůstka pro zaměstnance a úložný prostor. Celý přístřešek je navržen tak, aby zajišťoval celoročně dobrou ochranu před nepříznivým počasím a tepelný komfort, dal se snadno udržovat a měl dlouhou životnost (min. 100 let).

Stavba bude celodřevěná se zatravněnou střechou. Celková délka vč. úložných prostor bude 37,7 m, délka zateplené části 26,2 m. 95 % bude tvořit přírodní materiál, zejm. dřevo, zbytek bude převážně z recyklovaného či recyklovatelného materiálu. Díky dobré izolaci postačí vytápění dvěma kamny na dřevo.

Projekt realizuje akad. arch. Oldřich Hozman. Pod jeho vedením vytvořili rodiče a pedagogové model budoucího zázemí. Je také autorem projektu a odborným konzultantem pro stavbu. Jeho Studio ARC je držitelem certifikace „Osvědčení platnosti environmentálního prohlášení o produktu“. Svou architekturu přizpůsobuje vývojovým zákonitostem dětí.

Také při realizaci počítáme s pomocí komunity. Díky práci dobrovolníků z řad rodičů a přátel Sluněnky se sníží náklady asi o sto tisíc korun.

Další odkazy

Více o školce a spolku

Facebook Sluněnky 

Fotografie z činností spolku a školky

Příprava předškoláků v lesní školce

Studio ARC 

Aktuality

Děkujeme!

Děkujeme všem dárcům za zaslaný příspěvek! 

O průběhu stavby Vás budeme informovat. 

Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  6. 7. 2021 20:15
Pospíšilovi
600 Kč  •  19. 5. 2021 9:28
:)
Hana
2 000 Kč  •  18. 5. 2021 11:13
Sládkovi
1 000 Kč  •  4. 5. 2021 9:45
ať roste
Štědrý dárce
3 000 Kč  •  22. 4. 2021 12:04
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  9. 4. 2021 18:30
Milý dárce
1 000 Kč  •  2. 4. 2021 14:29
Milý dárce
1 000 Kč  •  26. 3. 2021 20:28
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  25. 3. 2021 20:46
Vendula
500 Kč  •  25. 3. 2021 17:58
Držíme palce:-)

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Pro přidání zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám