Projekt ukončen:

Abstinent na ceste

Vybráno 0 Kč 24 179 Kč
80 000 Kč
 -
22 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
1 099 Kč
Průměrná výše příspěvku
7 440 Kč
Nejvyšší příspěvek
90 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu
Zakladatel
Peter Maľak
Datum přidání
20. 10. 2022

Představení projektu

Kto som?          

Ahoj. Som Peťo, a som alkoholik.

1. 3. 2022 som po 3 mesiacoch ukončil ústavnú liečbu závislosti. Následne som prešiel stacionárom pre ľahšie osobnostné poruchy, kde som odkryl klbko príčin vzniku mojej závislosti, na ktorých stále pracujem. Tiež som dostal do „výbavy“ neoceniteľné nástroje, ktoré mi pomáhajú v každodennom boji proti závislosti.

Od liečby som zmenil všetko, čo sa dalo zmeniť. Začal som si postupne plniť svoje sny, nad ktorými som posledné roky len premýšľal (prechod západných Tatier, 70 km za jeden deň, 200 km pochod rumunskými horami, ferraty v Čechách a v Alpách, začiatok športového lezenia a mnoho ďalšieho). Viem, že plnenie snov mi pomáha v abstinencii a v novom živote.

Ahoj, jsem Peťo a jsem alkoholik.

1. 3. 2022 jsem po třech měsících ukončil ústavní léčbu závislosti. Následně jsem prošel stacionářem pro lehčí osobnostní poruchy, kde jsem odkryl klubko příčin vzniku mé závislosti, na kterých stále pracuji. Taky jsem dostal do “výbavy” neocenitelné nástroje, které mi pomáhají v každodenním boji proti závislosti.

Od léčby jsem změnil všechno, co se dalo změnit. Začal jsem si postupně plnit svoje sny, nad kterými jsem poslední roky jen přemýšlel (přechod západních Tater, 70 km za jeden den, 200 km pochod rumunskými horami, ferraty v Čechách a v Alpách, začátek sportovního lezení a mnoho dalšího). Vím, že plnění snů mi pomáhá v abstinenci a v novém životě.

Pešky skrz Európu 

Teraz som sa rozhodol pre svoj najväčší, najbláznivejší sen, nad ktorým premýšľam už viac rokov.

Na prelome marca/apríla vyrazím do španielskeho mestečka Tarifa odkiaľ sa pešo väčšinou horami vydám cez Španielsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko a Maďarsko. Svoje putovanie ukončím u Čierneho mora v Rumunsku.

Teď jsem se rozhodl pro svůj největší, nejbláznivější sen, nad kterým přemýšlím už více let.

Na přelomu března/dubna vyrazím do španělského městečka Tarifa odkud se pěšky horami vydám přes Španělsko, Francii, Švýcarsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko a putování ukončím u Černého moře v Rumunsku. 

Kdo za projektem stojí?

Volám sa Peter Maľak, som rodák z dediny Smižany na Slovensku a posledných 6 rokov bývam v Prahe. Milujem hory. Milujem prírodu. A počas liečby sa mi podarilo sa opäť zamilovať do života.

Počas liečby som mal dva kľúčové okamihy, s ktorými sa chcem s vami podeliť: prvý bol, keď som si uvedomil, že moje vnímanie sveta nie je úplne zdravé: spôsobovať si fyzickú bolesť, psychické vydieranie, seba-trestanie, a ďalšie, nemá byť bežnou súčasťou normálneho života. Druhý kľúčový okamih bolo objavenie pokory. Pokory v zmysle poznania a uvedomenia si svojich vlastných síl/nedostatkov a schopnosti požiadať o pomoc ak to sám nezvládam.

Milujem viacdňové prechody, vstávanie zo spacáku do zimy a obliekanie si navlhnutých a studených vecí, milujem tu slobodu putovania, kde riešim predovšetkým to, kde si postavím stan, kde nájdem vodu. Od malého veku chodím po horách, a posledné dva roky celkom intenzívne. Môj najdlhší prechod mal 494 km, takže nejde len o výstrel abstinujúceho blázna 😊

Čo od toho očakávam?              

Hovorí sa, že pútnik putuje, aby zmenil sám seba a cestovateľ cestuje, lebo ho to baví. V mojom prípade sa ma dotýkajú oba tvrdenia.

Okrem osobnej stránky cesty, ktorú mám na prvom mieste, budem počas cesty využívať sociálne siete a moje zápisky z ciest k tomu, aby sa otvorilo širšie povedomie o závislosti medzi mladými ľuďmi. Chcem ukázať, že so závislosťou sa dá bojovať a zaznamenávať každodenné víťazstvá. Že je najdôležitejšie v tom boji neprestať! Že každý abstinentský deň, je lepší ako ten predchádzajúci. Síce je to najťažšia vec, akú som zatiaľ podstúpil, ale zároveň ta najkrajšia a najúžasnejšia. Svoje zápisky budem zdielať na vytvorenom účte

A možno tým niekoho inšpirujem a aj keby som inšpiroval čo i len jedného mladého človeka bude to stáť za to.

Jmenuji se Peter Maľak, jsem rodák z vesnice Smižany na Slovensku a posledních 6 let bydlím v Praze. Miluju hory. Miluju přírodu. A během léčby se mi podařilo znovu se zamilovat do života.

Během léčby jsem měl dva klíčové okamžiky, o které se chci s vámi podělit: první byl, když jsem si uvědomil, že moje vnímání světa není úplně zdravé. Způsobovat si fyzickou bolest, psychické vydírání, sebetrestání, a další, nemá být běžnou součástí života. Druhý klíčový okamžik bylo nalezení pokory. Pokory ve smyslu poznání a uvědomění si svých vlastních sil/nedostatků a schopnosti požádat o pomoc, když to sám nezvládám.

 Miluju vícedenní přechody, vstávání ze spacáku do zimy a oblékání si navlhnutých a studených věcí, miluju tu svobodu putování, kde řeším především to, kde si postavím stan nebo kde najdu vodu. Od doby, kdy jsem byl malý chodím po horách a poslední dva roky celkem intenzivně. Můj nejdelší přechod měl 494 km, takže nejde jen o výstřel abstinujícího blázna. :)

Říká se, že poutník putuje, aby změnil sám sebe a cestoval cestuje, protože ho to baví. V mém případě se mě týkají obě tvrzení.

Kromě osobní stránky cesty, kterou mám na prvním místě, budu během cesty využívat sociální sítě a moje zápisky z cest k tomu, aby se otevřelo širší povědomí o závislosti mezi mladými lidmi. Chci ukázat, že se závislostí se dá bojovat a zaznamenávat každodenní vítezství . Že je nejdůležitější v tom boji nepřestat! Že každý den abstinence je lepší než ten předcházející. Sice je to nejtěžší věc, jakou jsem zatím podstoupil, ale zároveň ta nejkrásnější a nejúžasnější.

A možná tím někoho inspiruji. I kdyby jsem inspiroval i jen jednoho mladého člověka, bude to stát za to.

Na co vybrané peníze použijeme?

Úprimne pred spustením projektu na donio.cz som mal veľké obavy, či vám mám čo na oplátku ponúknuť a uvedomujem si, že odmeny sú skôr symbolické. Ovšem na druhú stranu vám viem sľúbiť to, že do celého projektu dávam úprimný kúsok seba a túto svoju časť chcem zdieľať. Záleží mi na tom, aby sa otvorili spoločenské rozhovory o závislosti medzi mladými, aby to nebola tak tabuizovaná téma, a hlavne, aby sa ukázalo, že je z toho cesta von!

Do svojho plánovaného odchodu si viem ušetriť viac ako polovicu odhadovaných nákladov, tým pádom sa cesta i tak uskutoční, len jej koniec bude skôr.

S vašou pomocou si viem cestu predlžiť, a hlavne budem môcť spomaliť. Tým pádom budem mať možnosť sa viac rozhliadať po svete a ukázať svoj príbeh všade tam, kde bude potrebné. Prípadné vyzbierané peniaze budú použité len na výdavky spojené s cestou: jedlo, náhradné topánky, a tiež ubytovanie – síce idem lowcost ale aspoň raz za týždeň je dobré sa osprchovať a vyprať si 😊

V prípade, že sa cesta z akýchkoľvek dôvodov neuskutoční, budú všetky finančné prostriedky vrátené.

Upřímně před spuštěním projektu na donio.cz jsem měl velké obavy, jestli vám mám co na oplátku nabídnout a uvědomuji si, že odměny jsou spíše symbolické. Ovšem na druhou stranu vám mohu slíbit to, že do celého projektu dávám upřímný kousek sebe a tuto svojí část chci sdílet. Záleží mi na tom, aby se otevřeli společenské rozhovory o závislosti mezi mladými, aby to nebylo tak tabuizované téma, a hlavně, aby se ukázalo, že je z toho cesta ven!

Do svého plánovaného odchodu si dokážu ušetřit víc jak polovinu odhadovaných nákladům, tím pádem se cesta i tak uskuteční, jen její konec nastane dřív.

S vaší pomocí si budu moct cestu prodloužit a hlavně zpomalit. Tím pádem budu mít možnost se víc rozhlížet po světě a ukázat svůj příběh všude tam, kde bude potřeba. Případné vysbíráné peníze budou použité jen na výdaje spojené s cestou: jídlo, náhradní boty a taky ubytování – sice pojedu lowcost, ale alespoň jednou za týden je dobré se vysprchovat a vyprat si. 😊

V případě, že se cesta z jakýchkoliv důvodů neuskuteční, budou všechny finanční prostředky vráceny.

Prajem pekný deň 

„Som miliónový, keď som triezvy!“

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Štědrý přispěvatel
100 Kč  •  15. 1. 2023 19:32
Milý přispěvatel
1 500 Kč  •  13. 1. 2023 13:46
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  12. 1. 2023 18:28
Štědrý přispěvatel
555 Kč  •  8. 1. 2023 14:56
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  4. 1. 2023 17:27
Milý přispěvatel
7 440 Kč  •  29. 12. 2022 12:08
Lukas T.
500 Kč  •  26. 12. 2022 15:12
Držím palce
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  24. 12. 2022 15:47
Martin T.
2 500 Kč  •  22. 12. 2022 9:51
Nech sa tvoja cesta uskutoční:)
Petra V.
500 Kč  •  14. 12. 2022 18:18
Moc si Tě vážím Peťo
Milý přispěvatel
350 Kč  •  23. 11. 2022 10:23
Milý přispěvatel
500 Kč  •  21. 11. 2022 12:40
Kuba S.
500 Kč  •  14. 11. 2022 8:56
Ahoj, Peťo, držím palce, přeju krásnou cestu, a těším se na pohled! 😉
Milý přispěvatel
1 000 Kč  •  12. 11. 2022 12:06
Matúš Chromek
1 700 Kč  •  11. 11. 2022 20:55
Davaj na seba pozor, verí v teba a v tvoju cestu...
Tomáš V.
1 234 Kč  •  11. 11. 2022 14:27
Jseš borec! 💪 Držím palce a pozor na medvědy! 😄
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  10. 11. 2022 8:11
Martin C.
1 100 Kč  •  10. 11. 2022 0:11
Jsi bojovník ! Nikdy se nevzdávej :)
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  7. 11. 2022 21:07
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  3. 11. 2022 16:25
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  31. 10. 2022 19:50
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  20. 10. 2022 15:46

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu