Barevný svět dětí, z. s.

V Barevném světě dětí podporujeme rodiny, které se nacházejí v náročných životních situacích. V těchto rodinách pomáháme svými aktivitami vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti budou zdravě vyvíjet a prožívat šťastné spokojené dětství. Usilujeme o to, aby dnešní děti jednou mohly být dobrými rodiči.

1 Vytvořených sbírek
12 000 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

V Barevném světě dětí pomáháme ohroženým dětem.

Podporujeme rodiny, které procházejí náročnými životními situacemi. V těchto rodinách pomáháme svými aktivitami vytvářet takové prostředí, ve kterém se děti budou zdravě vyvíjet a prožívat šťastné spokojené dětství. Chceme je tak připravit na zodpovědný dospělý život.

Našimi klienty jsou děti, jejich rodiče a pěstouni. V případě potřeby spolupracujeme i s širším rodinným okolím. Spolupráci navazujeme také s dalšími organizacemi a institucemi. Reagujeme na potřeby dětí a rodin, poskytujeme jim komplexní podporu založenou primárně na sociální práci, dále na psychologickém poradenství, terapeutické podpoře a řadě dalších odborných služeb.

Usilujeme o zefektivnění systému péče o ohrožené děti. Naše zkušenosti sdílíme s širokou odbornou i laickou veřejností a zvyšujeme povědomí o aktuálních tématech ohrožených rodin.

Jsme si vědomi toho, že situace, ve kterých se rodiny ocitají, mohou být někdy velmi obtížně řešitelné. Věříme, že pomocná ruka podaná v pravou chvíli může podpořit rodinu natolik, aby dospělí dokázali nacházet vlastní řešení náročných situací a tuto dovednost také uměli předat svým dětem.

Usilujeme o to, aby dnešní děti jednou mohly být dobrými rodiči.