Výzkum ukazuje: CSR přináší firmám ekonomické výhody

20. 2. 2023

V dnešní době se stále více firem snaží zapojit do společensky prospěšných aktivit a přispět tak k lepšímu světu. Tento trend se nazývá CSR neboli společenská odpovědnost firem. Někdo by se mohl ptát, proč by firmy měly investovat své zdroje do CSR. Zde je pár důvodů, proč by každá firma měla mít vlastní CSR strategii.

Posílení společenského vnímání

Firmy, které jsou aktivní v CSR, získávají u zákazníků větší důvěru a loajalitu. Podle výzkumu Cone Communications CSR Report, až 87% zákazníků věří, že firmy by měly mít kromě zisku také společenskou odpovědnost. Když si zákazník uvědomí, že firma má na srdci nejen zisk, ale i prospěch společnosti, je pravděpodobnější, že se stane jejím pravidelným zákazníkem.

Zvýšení atraktivity pro zaměstnance

Firmy, které se aktivně zapojují do CSR, jsou pro zaměstnance mnohem atraktivnější. Zaměstnanci, kteří mají pocit, že jejich práce má smysl a pomáhá světu, jsou většinou spokojenější a loajálnější k firmě. Podle průzkumu Deloitte Global Human Capital Trends 2021, 72% zaměstnanců věří, že firmy by měly mít nejen ekonomické, ale i společenské cíle.

Podpora vztahů se stakeholdery

CSR také pomáhá firmám budovat lepší vztahy se stakeholdery, jako jsou vlády, neziskové organizace a komunitní skupiny. Firmy, které se aktivně zapojují do společensky prospěšných aktivit, získávají větší podporu od těchto stakeholderů a jsou v lepší pozici při řešení případných krizových situací.

Zvýšení konkurenceschopnosti

Firmy, které mají silnou CSR strategii, jsou většinou konkurenceschopnější. Podle výzkumu Nielsen Global Corporate Sustainability Report, až 66% zákazníků preferuje značky, které mají silnou společenskou odpovědnost. To znamená, že firmy s výraznou CSR strategií mají větší šanci na získání nových zákazníků a překonání konkurence.

Potřebujete pomoci s nastavení vaší CSR strategie? Prohlédněte si naši nabídku nebo se jednoduše ozvěte na lucie@donio.cz a veškerou administrativu nechte na nás. 


Chcete nám cokoliv napsat? Na vaše zprávy se těšíme na donio@donio.cz.

Sdílet článek