České centrum signálních zvířat, z.s.

Jsme spolek dobrovolníků, kteří se zabývají výcvikem pejsků k tomu, aby dokázali vycítit rakovinu u lidí dříve, než je tomu schopen diagnostický přístroj. Všichni tuto činnost vykonáváme ve svém volném čase. Nejsme v žádném případě konkurence lékařům, ale rádi bychom jim dopomohli k časnější diagnostice tohoto onemocnění.

2 Vytvořených sbírek
72 700 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Jak tato v budoucnu „předdiagnostika“ funguje? Tato metoda je vhodná jak pro bývalé onkologické pacienty, tak pro osoby z vysoce rizikových rodin a v neposlední řadě pro každého z nás. V České republice každý třetí člověk onemocní rakovinou a každý čtvrtý na ní zemře. Je tedy více než důležité toto onemocnění zachytit včas a ne až když jsou přítomny příznaky. V takovém případě je již nižší šance na přežití a hlavně déletrvající léčba, která pacienta ovlivňuje jak fyzicky, tak psychicky. Proto jsme se jak z profesních, tak osobních důvodu již před 5 lety rozhodli, že se něčemu takovému začneme věnovat. Vše vychází z mezinárodních studií, ale tady v České republice jsme jediná a první takováto organizace. Organizací takového rozsahu jsme pravděpodobně jediní na světě. 

Jak už jsem výše zmiňovala, vše co děláme, děláme ve svém volném čase. Není to tedy naším zaměstnáním a náš výzkum funguje jen díky drobným dárcům, darům z firem a hlavně vlastním financím.

Momentálně jsme ve stádiu průběžné validace naší metody, kdy úspěšnost jednotlivých psů se pohybuje od 70– 80 %. Z mezinárodních studií víme a na krátkodobých výsledcích jsme si také ověřili, že schopnost psů detekovat nádor se blíží 96 %. K tomu, abychom tyto výsledky dlouhodobě měli, potřebujeme kvalitnější laboratorní zázemí. 

Díky Moravskoslezskému kraji jsme získali starou výměníkovou stanici, kterou rekonstruujeme a rádi bychom vytvořili a otevřeli první takovéto diagnostické centrum v České republice. Na to, abychom to ale dotáhli do zdárného konce nám chybí finance. Proto se na Donio obracíme s žádostí o založení sbírky.