Oblastní charita Kutná Hora

Pomáháme lidem, kteří se ocitli v nouzi a nedokáží svou situaci řešit vlastními silami.

1 Vytvořených sbírek
1 100 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Oblastní charita Kutná Hora patří v regionu k největším neziskovým organizacím v oblasti sociálně humanitárních služeb. Svým působením ovlivňujeme dění ve městě i v regionu.

Místem působnosti je Kutnohorsko a Čáslavsko. Středisko Na Sioně poskytuje své služby v celém Středočeském kraji.

Cílem činnosti charitních pracovníků je, aby každý člověk mohl s potřebnou pomocí dosáhnout svého osobního maxima a prožít život v sepětí s rodinou, přáteli a známými tam, kde se cítí doma. Charita poskytuje nejen hmotnou pomoc, ale napomáhá i péči o duši. Dává lidem k dispozici prostor, čas a podporu svých středisek, kde jsou poskytovány služby sociálního poradenství, sociální péče, sociální prevence a dobrovolnictví.

V Oblastní charitě poskytujeme 13 registrovaných sociálních služeb a ostatní služby v 10 střediscích / centrech pro:

  • děti a mládež
  • rodiny s dětmi
  • seniory
  • lidi se zdravotním znevýhodněním
  • lidi sociálně vyloučené
  • lidi bez domova
  • lidem v nouzi

Naše střediska/centra: ZDE

Poskytujeme sociální služby: ZDE

Ostatní služby: