Grant Thornton Czech Republic a.s.

Vybráno 0 Kč 11 327 Kč
od 25 dárců
39 dnů
do ukončení

Předáme 100 % vašeho daru, do poslední koruny. Buďte s námi pro každou dobrost.

Přispět Sdílet
Autor
Grant Thornton Czech Republic a.s.
Datum přidání
18. 4. 2023

Proč Dobrovýzvu zakládám

V rámci utužování dobrých vztahu v GT jsme se na začátku roku 2022 rozhodli, že budeme pro zaměstnance připravovat kulturní akce. Chtěli jsme, aby zábava, kterou si kolegové na akci užijí, byla zdvojnásobena. Proto vybíráme symbolické vstupné, které posíláme dál a děláme ze světa zase o trochu lepší místo :) 


Pomozte ke vzniku unikátních varhan, které dosud v Čechách nebyly postaveny

Budeme Vám vděčni za jakýkoli příspěvek – i ten nejmenší nás posune blíže k vysněnému cíli, k postavení unikátních varhan v našem kostele.

Připravili jsme pro dárce zajímavá poděkování (pohledy, kalendář, píšťalky ve stejné podobě jako varhanní, zážitky atd.), kterými bychom chtěli vyjádřit vděčnost za Váš dar. Více informací se dozvíte na www.farnostkolin.cz/darujte-ton/ nebo na telefonu  601 102 749.

Přehled píšťal, které lze adoptovat, naleznete zde: https://bit.ly/3GnaQM2 

A o co konkrétně jde?

Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně spěje ke zdárnému dokončení oprav, které zde probíhají více než 20 let. Kompletní rekonstrukce varhan byla jedním z hlavních důvodů, proč farnost požádala a získala dotaci z IROP (jeden z hlavních programů, přes který Česko prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj rozděluje peníze poskytnuté Evropskou unií).  Nicméně až v průběhu rekonstrukce – po očištění kůru, odvezení stávajícího nástroje a po důkladném průzkumu dispozic varhanního kůru, jeho akustických možností a velikosti chrámu – navrhla varhanářská firma Dlabal a Mettler s.r.o. z Olomouce spolu se zhotovitelem Jaromírem Kánským z Krnova (po pečlivé konzultaci s p. Gripentrogem, odborníkem na ladění tohoto typu varhan) rozšířit nástroj o další rejstříky a přidání třetího manuálu. 

Takto vzniknou jedinečné varhany francouzského typu, které dosud v Čechách neexistují. Rozšířením se dosáhne větší věrnosti, stylové čistoty, bohatší zvukové rozmanitosti a variability.

Jak můžete přispět?

Bohužel rozšíření varhan jde nad rámec dotace IROP a je nutné  náklady na ně pokrýt z vlastních zdrojů. Jelikož to je momentálně nad možnosti kolínské farnosti, rozhodla se oslovit veřejnost a vypsat sbírku spojenou s adopcí jednotlivých píšťal.

Více informací o adopci a poděkování, které jsme pro Vás připravili, se dozvíte na www.farnostkolin.cz/darujte-ton/.

Jelikož rekonstrukce varhan již probíhá, sbírka na této platformě je jednou z mnoha aktivit, kde se snažíme potřebné finance získat.

Oslovujeme farníky, firmy, instituce a další donátory a mecenáše.

Organizujeme koncerty a sbírky. 

Připravujeme také 19. 1. 2024 ve společenském sále Starých lázní farní ples, kam bychom Vás rádi pozvali a z něhož výtěžek rovněž půjde na dokončení těchto jedinečných varhan.

Pokud máte zájem sledovat dění kolem varhan více, můžete poslat svoji mailovou adresu na darujte.ton@gmail.com a my vás zařadíme do seznamu adres, na které farnost rozesílá newslettery.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze použijeme na dokoupení třetího manuálu pro naše varhany.

Pokud se vybere částka vyšší, rádi bychom vydali fotografickou publikaci o vzniku tohoto skvostu (celý postup se pečlivě dokumentuje a zaznamenává). Nebo bychom rádi uspořádali pro dárce koncert se sólisty, které bychom si normálně nemohli dovolit.

___________________________

DĚKUJEME!!!

Autoři použitých fotografií: Josef Čáslava, Johana Kratochvíla, Mííra Lachec

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  11. 5. 2023 11:52
DobroDárce
400 Kč  •  11. 5. 2023 7:30
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  10. 5. 2023 16:28
Laskavý dárce
400 Kč  •  10. 5. 2023 15:58
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  10. 5. 2023 13:50
Štědrý dárce
200 Kč  •  10. 5. 2023 13:49
Velkorysý dárce
400 Kč  •  10. 5. 2023 10:49
Laskavý dárce
200 Kč  •  10. 5. 2023 9:19
Velkorysý dárce
300 Kč  •  9. 5. 2023 12:58
DobroDárce
200 Kč  •  9. 5. 2023 10:12
Milý dárce
200 Kč  •  9. 5. 2023 8:37
Velkorysý dárce
200 Kč  •  5. 5. 2023 16:45
Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  3. 5. 2023 16:13
Laskavý dárce
200 Kč  •  1. 5. 2023 19:24
DobroDárce
200 Kč  •  1. 5. 2023 18:54
Velkorysý dárce
200 Kč  •  27. 4. 2023 13:06
Štědrý dárce
200 Kč  •  26. 4. 2023 8:47
Dárce, který je pro každou dobrost
400 Kč  •  24. 4. 2023 9:04
DobroDárce
200 Kč  •  22. 4. 2023 14:38
Štědrý dárce
600 Kč  •  21. 4. 2023 12:44
Laskavý dárce
600 Kč  •  21. 4. 2023 9:28
Velkorysý dárce
400 Kč  •  20. 4. 2023 8:09
Štědrý dárce
200 Kč  •  19. 4. 2023 14:38
Štědrý dárce
400 Kč  •  19. 4. 2023 14:24
DobroDárce
4 027 Kč  •  19. 4. 2023 9:10

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vzkazy

Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  11. 5. 2023 11:52
DobroDárce
400 Kč  •  11. 5. 2023 7:30
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  10. 5. 2023 16:28
Laskavý dárce
400 Kč  •  10. 5. 2023 15:58
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  10. 5. 2023 13:50
Štědrý dárce
200 Kč  •  10. 5. 2023 13:49
Velkorysý dárce
400 Kč  •  10. 5. 2023 10:49
Laskavý dárce
200 Kč  •  10. 5. 2023 9:19

Kdo další daroval?