Sbírka ukončena:

Aby se to už nikomu nestalo

Vybráno 0 Kč 1 000 Kč
100 000 Kč
 -
1 dárce
Celkem se zapojilo
1 000 Kč
Průměrná výše daru
1 000 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Aby se to už nikomu nestalo

Vybráno 0 Kč 1 000 Kč
100 000 Kč

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Klubovna Naděje z.s.
Datum přidání
30. 11. 2022

Představení sbírky

V Klubovně Naděje chceme, aby se to už nikomu nestalo! Každá 3. žena (dívka) a každý 7. muž (chlapec) má zkušenost se sexuálním zneužíváním, násilím či domácím násilím. Děje se to na každých sto metrech, ačkoliv si to veřejnost neuvědomuje. Může se to dít za každou zdí, kam nevidíme.

Pojďme tahle čísla změnit směrem k nule. A ten kdo s tím žije, aby měl jednoduší cesty, jak se svým traumatem vypořádat.

Chceme, aby děti byly v bezpečí. Chceme, aby veřejnost brala sexuální násilí vážně. Chceme, aby lidé pracující s dětmi byli dostatečně vzděláváni v důležitých tabu tématech a rozuměli tomu, jak mluvit s dětmi, když se objeví problém. Chceme, aby všichni kdo prožijí něco špatného či traumatického, dostali absolutní podporu. Pojďte nám pomoct společně vytvořit bezpečný prostor. Vaše dary budeme přerozdělovat mezi oběti těchto činů, budeme jim přispívat na terapie.

500 Kč = jedna hodina besedy ve škole.

1 000 Kč = jedna terapie pro jednoho člověka.

i 100 Kč nám pomůže = 3 výtisky osvětového materiálu.

Komu pomůžeme?

Finanční dary používáme na vzdělávací, preventivní a osvětovou činnost.
Mezi to patří zejména: vydávání odborných a naučných materiálů, účast na besedách, konzultační činnost s dalšími pomáhajícími organizacemi, finanční příspěvky na úhradu terapeutické péče pro oběti. Finanční prostředky, které získáme budeme přerozdělovat mezi potřebné, mezi další spolupracující, pomáhající organizace apod. a to vždy transparentně na základě darovací smlouvy.

Pomůžou nám také zajistit provozní náklady spolku a náklady spojené s činností spolku.
Vaše dary budeme přerozdělovat mezi oběti těchto činů, budeme jim přispívat na terapie.
500 Kč = jedna hodina besedy ve škole.
1 000 Kč = jedna terapie pro jednoho člověka.
I 100 Kč nám pomůže = 3 výtisky osvětového materiálu.

Jaký řešíme problém?

 • Téma je tabu, zlehčované a panuje kolem něj řada mýtů.
 • Se sexuálním zneužíváním má přitom zkušenost každá 3. dívka a každý 7. chlapec.
 • Oběti se bojí promluvit, neví, komu se svěřit a často se jim nevěří.
 • Tresty za tyto činy jsou nízké, pachatelé mohou po uplynutí trestu a výmazu z rejstříku trestů opět pracovat s dětmi.
 • Veřejnost, učitelé, rodiče ani děti nemají dostatek informací.
 • Terapeutická péče je příliš finančně nákladná.

Jaké jsou důsledky?

 • Pachatelé se vysmívají obětem i soudním nařízením.
 • Hrozí obrovské riziko, že nevyléčený pachatel, který svou vinu stále popírá pochybí znovu a ublíží dalšímu dítěti.
 • Terapeutická péče není finančně dostupná pro všechny oběti.
 • Oběti mají vnitřní traumata a zažívají problémy ve všech oblastech života (vztahy, práce, sebedůvěra, komunikace), hrozí u nich sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu apod.
 • Oběti nevědí komu a jak se svěřit a když už se svěří, často se setkají s nepochopením.

Víme, jak to řešit:

 • Budeme jezdit na besedy, realizovat semináře, workshopy a vzdělávací kurzy.
 • Budeme tvořit svépomocné a terapeutické skupiny.
 • Apelujeme na změny v legislativě.
 • Chceme vydávat online i tištené naučné materiály.
 • Obětem chceme přispívat na terapie.

Více informací o nás

Dodržujeme náš etický kodex:

https://www.klubovnanadeje.cz/user/documents/upload/Dokumenty/Etick%C3%BD%20kodex%20Klubovny%20nad%C4%9Bje%20z.s..pdf

Můžete si stáhnout naší prezentaci:

https://www.klubovnanadeje.cz/user/documents/upload/Dokumenty/Prezentace_spolek_Klubovna%20Nad%C4%9Bje.pdf

Více se dozvíte na našem webu:

https://www.klubovnanadeje.cz/

Zakladatelem spolku je Tomáš Paprštein, přeživší sexuálního zneužívání:

Moje jméno můžete znát z mediálního prostředí z podcastu, který zpracovaly Seznam Zprávy – Ve stínu: Nejlepší kamarád.
Chci, abychom společně vytvořili bezpečný prostor. Abychom vedli osvětu a prevenci v těžkých tabu tématech a pomáhali tak všem: obětem, široké veřejnosti, rodičům, lidem s neobvyklými sexuálními sklony. Rád bych využil svého prožitého příběhu a dodával jím lidem odvahu o sexuálním zneužívání mluvit.

Více o mně a mém příběhu:YouTube kanál, kde tvořím pořad:
https://www.youtube.com/channel/UCY4qm6BujH12R757TjYp2Ww/featured

Více o mém příběhu a případu najdete na mém osobním webu:
https://www.paprstein.cz/

Rekonstrukci celého případu si můžete poslechnout v podcastu Ve stínu: Nejlepší kamarád:
https://www.seznamzpravy.cz/sekce/audio-podcast-ve-stinu-nejlepsi-kamarad-457

Prostor X u Čestmíra Strakatého: 
https://www.youtube.com/watch?v=zIQzuy_-J0o

Psychologie.cz:
https://psychologie.cz/zneuzity/

Odkazy na moje sociální sítě:
https://www.instagram.com/tomaspaprstein/

https://www.facebook.com/paprstein.cz

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 21:32

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat