(Ne)ohrožené děti, z. ú.

Jsme nezisková organizace, jejímž posláním je ochrana a pomoc ohrožených dětí. Chceme, aby si všechny děti mohly užívat dětství naplno – beze strachu a strádání.

2 Vytvořených sbírek a projektů
15 090 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Naším hlavním předmětem činnosti je založení a provoz Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Než se nám tento cíl povede (než seženeme potřebné prostory, vyřešíme všechna
povolení apod.), tak naše organizace vykonává i řadu další činností:


– pravidelná distribuce ovoce, zeleniny, pečiva a masných výrobků dětem ze sociálně slabých rodin
– pravidelná distribuce trvanlivého potravinového zboží dětem ze sociálně slabých rodin
– pravidelná distribuce nepotravinového zboží (převážně drogerie, oblečení, hračky pleny) dětem
ze sociálně slabých rodin
– pořádání sportovních, vzdělávacích a kulturní akcí pro ohrožené děti
– pořádání akcí pro rodiče a rodiny ohrožených dětí
– zajištění jízdního kupónu pro všechny naše ohrožené děti/žáky
– K získání a upevňování návyku spojeného s jízdou s platným jízdním dokladem, čímž lze
efektivně předcházet možným budoucím nákladům rodin za hrazení pokut za jízdu „na černo“.
– provoz informačních a vzdělávacích služeb:
– Šíření osvěty o problematice ústavní výchovy, o systému NRP, o týraných a zanedbávaných
dětech, o výchovných metodách, postupech atd. v online prostředí i mimo něj.
– On-line služba pro děti „CHCI SE ZEPTAT“ (Možnost zeptat se na cokoli, co dítě zajímá (zdarma, bez registrace, bez uvedení jména či jakéhokoli osobního údaje), podpora při zvládání těžkých životních situací.
– Rozhovory v mediálním prostoru (Advojka, Rodina a škola, Český rozhlas 1, Český rozhlas Plus, magazín Luxor aj.)
– Spolupráce s nakladatelstvím Portál – v prodeji je naše kniha o metodice, kazuistice a ústavní výchově dětí v ČR