Oblastní charita Chrudim

Oblastní charita Chrudim je nestátní nezisková a církevní organizace. Od roku 1992 poskytujeme a rozvíjíme ucelenou nabídku sociálních a zdravotních služeb v chrudimském regionu.

1 Podpořených sbírek
155 780 Kč Celkem jsme pomohli vybrat

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Pomáháme lidem překonat krizovou či dlouhodobě nepříznivou situaci, podporujeme jejich nezávislost a soběstačnost a umožňujeme jim vést důstojný a plnohodnotný život v jejich domácím prostředí.

Těžiště naší činnosti leží v poskytování pečovatelské služby, osobní asistence, domácí zdravotní péče, domácí hospicové péče a v půjčovně zdravotních pomůcek. V rámci občanské poradny poskytujeme odborné sociální poradenství a poradenství pro pečující osoby. Provozujeme také dobrovolnické centrum.

Rychlé kontakty

Web: www.chrudim.charita.cz
E-mail: info@charitachrudim.cz
Telefon: +420 603 808 850

Sociální sítě