Úspěšně vybráno:

Pomohli jste Katce a jejím třem dětem, které přišly o tatínka Dušana.

Vybráno 0 Kč 552 385 Kč
od 291 dárců
 -
291 dárců
Celkem se zapojilo
0 Kč
Průměrná výše daru
0 Kč
Nejvyšší dar
60 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Pomohli jste Katce a jejím třem dětem, které přišly o tatínka Dušana.

Vybráno 0 Kč 552 385 Kč
od 291 dárců

Všechny sbírky ověřujeme

Zakladatel
Kolegové a kamarádi
Datum přidání
27. 4. 2022

Kdo sbírku organizuje?

Jsme kolegové a kamarádi, pro které byl Dušan skvělým a spolehlivým spolupracovníkem a kamarádem, plným humoru, spousty příběhů z mnoha koutů světa, které Dušan dříve navštívil a především byl úžasným tatínkem pro své děti. Jeho manželka Katka a tři děti Bětka, Zuzka a Áďa pro něj byli vždy to nejdůležitější. Dušan byl pověstný tím, že několikrát týdně odjížděl dříve z práce, aby se mohl postarat o některé ze svých dětí. Proto víme, že takto velká rodina bude bez tatínka potřebovat velkou podporu.

We are colleagues and friends of Dušan who was for us a great and reliable co-worker and friend, full of humor, lots of stories from many parts of the world that Dušan previously visited and, above all, a wonderful father for his children. His wife Katka and three children Bětka, Zuzka and Áďa were always the most important for him. Dušan was known for leaving work early several times a week to take care of some of his children. That's why we know that family living without a father will need now a lot of support.

Komu pomůžeme?

Touto sbírkou bychom chtěli podpořit manželku Katku a její děti, kteří přišli o svoji životní oporu a lásku, tatínka a manžela Dušana. Rodina spolu prožila krásné Vánoce, ovšem záhy v lednu musel být pro bolesti Dušan nečekaně hospitalizován a po závažných komplikacích jeho stavu podstoupil extrémně náročnou operaci, kterou zvládl jen díky skvělé práci lékařů a obrovské vnitřní síle a odhodlání se vrátit domů a vidět znovu svoji rodinu. Dušanovi byla diagnostikována rakovina v pokročilém stádiu. Léčba však nebyla efektivní a Dušanův zdravotní stav se bohužel zhoršoval. Sám věděl, co ho čeká a proto chtěl být nablízku své rodině,co nejdéle to bude možné. Své poslední okamžiky strávil doma se svojí rodinou. 

With this contribution we would like to support Katka and her children, who have lost their life support, lovely father and husband Dušan. The family spent a beautiful Christmas together, but soon in January Dušan had to be unexpectedly hospitalized and after critical complications of his condition underwent an extremely demanding operation, which he managed only thanks to the great work of doctors and huge inner strength and wish to return home and see his family again. Dušan was diagnosed with advanced cancer. However, the treatment wasn’t effective and Dušan's health unfortunately had got worse. He knew what awaited him, so he wanted to be close to his family for as long as possible. He spent his last moments at home with his family.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Domácnost čtyřčlenné rodiny bez tatínka, hlavy rodiny, je velmi složitá a nákladná. Peníze na podporu budou použity na pokrytí výdajů pro běžný chod domácnosti a práce, které zastával Dušan a teď zůstaly na Katce. Děti ještě chodí do školky, proto je péče o ně náročná a pro samotnou maminku velmi nákladná. Katka je silná osobnost a hned se vrací zpět do práce, pomáhat ostatním dětem, jako speciální pedagog. Ovšem nejvíce teď potřebuje pomoci zvládnout těžké chvíle krátce po Dušanově náhlém úmrtí. Starosti, zda si může dovolit běžné věci pro svoji rodinu a domácnost,by tak mohly jít stranou. Pomozme Katce a jejím dětem zvládnout a překlenout toto smutné období.

The household of a family of four without a father, the head of the family, is very complicated and expensive these days. The support money will be used to cover expenses for the normal running of the household and standard jobs, which Dušan held and which now remained on Katka. The children still visit kindergarten, so caring for them is demanding and very expensive for the mother herself. Katka has a strong personality and immediately returns to work, which is helping other children as a special educator. But most of all, Katka herself needs help to cope with the difficult moments shortly after Dušan's sudden death. Worries if Katka can afford ordinary things for her family and household could go away. Let's help Katka and her children cope and bridge this sad time.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Omlouváme se, ale přehled dárců je kvůli vysoké zátěži na našem webu dočasně nedostupný. Na nápravě pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat