Pomozme Petře Wojaczkové s léčbou a rehabilitací

Collected 0 Kč 3 937 782 Kč
from 2 000 000 Kč

We are always up for a good deed, join us! We hand over 100% of your donation.

Donate Share

We verify all collections

We verify all collections

Creator
Jan Berousek
Date added
25. 8. 2023
Last news

20. 10. 2023 14:25

Nastavení sbírky pro Petru na dlouhodobou

Vážení dárci, dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, že sbírku na Petru po konzultaci s Doniem nastavíme jako dlouhodobou bez časového omezení. Hlavním důvodem jsou zákonná pravidla, podle kterých se finance z dobročinné sbírky čerpají a především termín vyúčtování, jinými slovy termín, do kterého se mají peníze využít.

Vzhledem k tomu, že jsme si přáli mít finance pro Peťu připravené na nejen aktuální ale i budoucí náklady její léčby, neradi bychom byli tlačeni časem k tomu je spotřebovat, ale naopak s nimi chceme hospodařit co nejšetrněji. Určitě budeme vděčni, pokud byste Peti chtěli přispět znovu i v budoucnu, neboť je jasné, že její léčba bude běh na dlouhou trať. Sbírka zůstane otevřená.

Budeme Vás i nadále průběžně informovat, jak se její rehabilitace vyvíjí. Přikládáme zatím alespoň jednu další novou fotografii. Jak vidíte, Peťulka skutečně září, cvičení na klinice ji velmi prospívá. Ještě jednou nám dovolte poděkovat Vám, že jste Peti pomohli nastoupit léčbu, která by pro ni byla jinak nedostupná.

Show full article
All news

Představení sbírky

Naše drahá Petra byla ve vztahu s partnerem, o kterém měla původně jiné představy. O svých problémech téměř nemluvila, snažila se je překonat sama a nezatahovat do toho své přátele a rodinu, a tím je chránit. Nakonec mu oznámila, že se s ním rozchází a myslela, že tím tato etapa života pro ni končí. Velice se mýlila. Začala noční můra. V té době se Petra připravovala na státnice na vysoké škole, byla vystresovaná a začala mít zdravotní potíže.

Vše velmi tragicky vyvrcholilo na počátku září 2022. Pár dní po jejích 30. narozeninách. Bývalý přítel si na Petrušku počíhal, až bude sama v bytě. Petra mu otevřela. Okamžitě se na ni vrhl, překvapenou ji zatlačil do bytu a zběsile ji mlátil a rdousil. Statečná Petruška se dlouho aktivně bránila proti silnému a zákeřnému útočníkovi. Neměla však šanci. Pachatel chmátl po kulmě a začal ji škrtit elektrickým kabelem, který jí utáhl kolem krku. Petra upadla do bezvědomí. Nechal ji neurčenou dobu takto ležet, než se v něm cosi zlomilo a zavolal pomoc.

Intenzivní práce lékařů Petře zachránila život. Má však rozsáhle poškozený mozek, epilepsii a těžkou poruchu vědomí. Téměř rok se na oddělení následné intenzivní péče učila opět sama dýchat a měla infekce a nejrůznější nebezpečné život ohrožující komplikace.

Lékaři ji stabilizovali a byla propuštěná do domácí péče. Nyní je upoutána na lůžku a je zcela odkázána na péči 24 hodin denně. Peťa není schopna komunikace, jakéhokoli pohybu ani sama přijímat jídlo, proto musí být výživa podávána PEG sondou.

Petra měla spoustu plánů a snů a krátce před tragédií se chystala odjet do zahraničí začít nový a šťastný život. Dosavadní problémy s partnerem se měly stát jen nepříjemnou vzpomínkou. To se jí však nepodařilo. Ve svých 30 letech přišla fakticky o všechno…

Pachatel za tento plánovaný pokus o vraždu dostal 12 let vězení. O případu 13. 6. 2023 informovaly platformy Novinky, iDnes a deník Blesk.

Komu pomůžeme?

Petruška naplno a neúnavně využívala každou minutu svého života ke studiu na univerzitě, učení se dvěma jazykům, svému zaměstnání, sportu, četbě nebo zdokonalování se v nejrůznějších dovednostech, například grafickém designu nebo hraní na klávesy. Tvrdě na sobě dřela, její píle a disciplína byla každému inspirací. Pěstovala zdravý životní styl, milovala přírodu, zvířata, květiny, turistické výlety, aktivně se zajímala o ekologii a zvelebovala své okolí v jejím rodném městě. Měla nadání zachytit krásy světa na svých nádherných fotografiích. Peťa každého vyslechla a vždy nabídla pomocnou ruku. Je to nesmírně jemný, citlivý, obětavý a laskavý člověk. Zároveň se však nikdy nebála říci vlastní názor a stát si za ním. Lidé, kteří ji znají, ji mají velice rádi.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Všichni jsme z této tragédie zdrceni. Pro rodiče je to obrovský fyzický a psychický zápřah. Petra potřebuje a bude potřebovat každodenní návštěvy a práci různých specialistů. Jistá základní péče je hrazena pojišťovnou, ale o příspěvky je třeba opakovaně žádat a cokoli, co je považováno jen za menší nadstandard, například velmi důležití fyzioterapeuti, je potřeba hradit z vlastních zdrojů. Vzhledem k závažnosti Petřina stavu jsou příspěvky pojišťovny opravdu nízké a nepostačují k pokrytí nákladů spojených s léčbou a ošetřováním. Tatínek je již v důchodu a maminka musela své podnikání ukončit. Kromě nezbytných pravidelných nákupů spousty lékařského a sanitárního vybavení bychom chtěli, aby Petruška absolvovala placený pobyt ve specializovaném sanatoriu, které má zkušenosti s pacienty ve vigilním kómatu. Zde ji poskytnou intenzivní terapie a programy s nadějí na zlepšení zdravotního stavu i kvality jejího velmi nešťastného současného života. Plánujeme také podstoupit terapie pomocí kmenových buněk, které dávají Petře velké šance na výrazný posun v léčbě následků jejího těžkého poranění. Přepokládaná částka, kterou budeme pro Petru potřebovat je 2 miliony korun.

Nadále také hledáme další možnosti, které by jí mohly pomoci. Peníze jsou určeny pro Peťu na výše uvedené vybavení a procedury, ale i na hrazení dalších budoucích nákladů spojených s léčbou a péčí o ni. Petruška je štěstím, radostí a pokladem v našich životech, chceme pro ni udělat vše, co je v našich silách. Rozhodně to nevzdáme, přejeme si pro ni jen to nejlepší.

Dovolte nám na tomto místě poděkovat Vám všem, kteří se rozhodnete pomoci. S velkým poděkováním a vděčností – rodiče od Petrušky a kamarád

Do you want to leave a message for the project creator?

To view or add a message, you must be logged in on Facebook and have third-party cookies enabled in your browser.

News

20. 10. 2023 14:25

Nastavení sbírky pro Petru na dlouhodobou

Vážení dárci, dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, že sbírku na Petru po konzultaci s Doniem nastavíme jako dlouhodobou bez časového omezení. Hlavním důvodem jsou zákonná pravidla, podle kterých se finance z dobročinné sbírky čerpají a především termín vyúčtování, jinými slovy termín, do kterého se mají peníze využít.

Vzhledem k tomu, že jsme si přáli mít finance pro Peťu připravené na nejen aktuální ale i budoucí náklady její léčby, neradi bychom byli tlačeni časem k tomu je spotřebovat, ale naopak s nimi chceme hospodařit co nejšetrněji. Určitě budeme vděčni, pokud byste Peti chtěli přispět znovu i v budoucnu, neboť je jasné, že její léčba bude běh na dlouhou trať. Sbírka zůstane otevřená.

Budeme Vás i nadále průběžně informovat, jak se její rehabilitace vyvíjí. Přikládáme zatím alespoň jednu další novou fotografii. Jak vidíte, Peťulka skutečně září, cvičení na klinice ji velmi prospívá. Ještě jednou nám dovolte poděkovat Vám, že jste Peti pomohli nastoupit léčbu, která by pro ni byla jinak nedostupná.

9. 10. 2023 16:19

Poděkování a vstup do další etapy léčby

Drazí přátelé, chtěli bychom Vám všem poděkovat. To, co bylo nejprve sen, jste proměnili ve skutečnost. Petra je neobyčejně silný a odhodlaný člověk. Během roku, který uplynul od tragédie, jsme společně s ní urazili velký kus cesty. Úsilí záchranářů, lékařů a sester zachránilo Petře život a pomohlo jí překonat těžká období v nemocnici. Velmi jim děkujeme, že Petře dali novou šanci žít.

Po zveřejnění jejího příběhu jste pak bez váhání projevili obdivuhodnou solidaritu. Petře jste tak věnovali další dar a tím je možnost vstoupit do nové etapy její rekonvalescence. Slovy nelze vyjádřit, co všechno Vaše pomoc pro Petru a tedy i pro všechny její blízké znamená. Vaše dary zcela zásadně zlepší ten neskutečně složitý a nejspíše celoživotní proces Petiny léčby. Spolu s ní však chceme bojovat a uděláme pro její život maximum. Na tomto místě také chceme poděkovat Doniu, že lidem, kteří se ocitli v zoufalé situaci, pomáhá zprostředkovat a provozovat sbírku a vyřídí za ně všechny zákonné náležitosti. Děkujeme také redaktorům médií, která o Petině příběhu informovala a všem přátelům a blízkým lidem, kteří příběh šířili dál nebo nabídli nejrůznější další pomoc.

To strašné, co se stalo, nelze vrátit. Před námi je proto úkol pokusit se společně napravit vše, co napravit lze. Profesionálové dělají svůj díl práce, protože je to jejich poslání, rodina dělá svůj díl práce, protože musí držet při sobě. A my ostatní pomáháme, protože můžeme, protože chceme.  Jako celek to dává obrovský smysl jak Petře, tak i nám všem a představuje to skutečnou lidskost.

Díky Vaší pomoci mohla Petra zahájit program intenzivní rehabilitace na klinice Wachcoma Arcada. Má před sebou spoustu práce a námahy. Věříme ale, že to bude úsilí radostné a těšíme se na první výsledky.

Po krátkém pobytu doma a před tím po roce léčby v nemocnici, kdy Petra prakticky celé dny jen ležela bez jakékoli významné aktivity, byl přechod k nabitému a pečlivě plánovanému programu prakticky ze dne na den jako skok po hlavě do studené vody. Pro Peťu taková razantní změna určitě nebyla ani trochu lehká, ale ihned jsme na ní začali pozorovat nadšení. Byla šťastná, že se konečně něco začíná dít, že má pestrý program, že se o ni starají lidé, kteří se ze všech sil snaží její tělo a mysl probudit a rozcvičit. Od prvních dnů vidíme, jak začíná vzkvétat. Je si vědoma, co se kolem ní děje, jaké úsilí se na ní soustředí.

Ředitel kliniky ing. Bohumil Svoboda přijetí Petry do programu komentuje: „Petra nastoupila na speciální program pro pacienty ve vigilním kómatu do centra Wachkoma Arcada v polovině září letošního roku. Naším posláním je poskytnout Petře na základě komplexních interdisciplinárních postupů špičkovou léčebně-rehabilitační péči a zároveň plnohodnotnou podporu pro její rodinu. 

Náš multidisciplinární tým zkušených odborníků posouvá již delší dobu v rámci Evropy klasickou rehabilitaci neurologických pacientů kvalitativně na jinou úroveň. Uvědomujeme si, že na dosažení stanovených cílů u Petry, musí naše práce přesahovat standardní rámec rehabilitace.

Naší silnou stránkou je mezinárodní multidisciplinární tým zkušených odborníků a široká škála špičkových programů a terapií. Mezi základní patří neurorehabilitační koncept TheraSuit, TheraTogs, terapie M.A.C. Integrated, hyperbarická komora, kraniosakrální terapie, bazální stimulace, zoo terapie, bílý i tmavý Snoezelen, robotická rehabilitace, elektro a magnetoterapie, terapie Bemer a další. Tým lékařů, terapeutů a zdravotního a ošetřovatelského personálu umožňuje kombinovat širokou škálu rehabilitačních metod přizpůsobených individuálním potřebám Petry.

Věříme, že tento profesionální přístup a letité zkušenosti povedou k očekávaným výsledkům a dokážeme vrátit Petře a celé její rodině radost ze života.

Chceme Vás ujistit, že Vaše pomoc má obrovský smysl. Bez Vás by Petra do této etapy nemohla vkročit. Je to nesmírný dříč a Vy jste jí dali možnost bojovat dál, zlepšit své zdraví a kvalitu života. Slovy pana ředitele má díky Vám Petra možnost získat zpět radost ze života a to je tím nejkrásnějším, co bychom si pro ni přáli.

Věříme, že Vám tato aktualita stejně jako nám udělala radost a těšíme se, že Vás budeme v brzké době informovat o dalších novinkách Petřiny léčby.

Děkujeme Vám z celého srdce.

Závěr tohoto textu bychom ještě rádi věnovali poděkování výjimečnému člověku panu Jaroslavovi Doubravovi. Pan Doubrava je známý léčitel, který 23 let pomáhal paní Evě Pilarové. Spolupracoval s ní na knize Potkala jsem léčitele, kde formou rozhovorů pan Doubrava vypráví o svém životě a své cestě léčitele a čtenáři tak přiblíží, jak to vlastně funguje. Několik let také léčil pana Jiřího Menzela a úspěšně pomáhal i mnoha dalším lidem, kteří se na něj obrátili s nejrůznějšími těžkými zdravotními problémy.

My jsme se pana Doubravu pokusili kontaktovat také. On se nám krátce nato ozval zpět a ihned na Petře začal pracovat a je s námi v těsném prakticky každodenním kontaktu téměř od začátku tragédie. Je to nesmírně laskavý, obětavý, nezištný člověk, kterého si nade vše vážíme. Do Petiny léčby dává veškeré úsilí. Vysvětlil nám, že v takto těžkých případech výjimečně pracuje i na dálku. Kdykoli jsme se ocitli v těžké chvíli, kdy Peťu postihla nějaká silná komplikace, vždy pro ni udělal maximum a my jsme mohli s úžasem pozorovat, jak se Petra následující dny začala zlepšovat. Pan Doubrava takto pracoval i v době, kdy se sám léčil s nelehkým zraněním, což určitě nebylo snadné. Jeho nasazení po celou tu dobu je nanejvýš obdivuhodné a rozhodně má na Petřině zlepšování obrovskou zásluhu. Pane Doubravo, děkujeme Vám přede všemi, jsme Vám navždy vděční.

Po prvním dni náročných rehabilitací, když se Peťa probudila po zaslouženém odpočinku.

Po více než roce stráveném na lůžku je Petruška poprvé venku na čerstvém vzduchu. Znovu cítí vzduch a slunce na tváři, opět poslouchá zpěv ptáčků, které tak miluje.

Vertikalizace. Poprvé po roce Peťa vnímá své okolí v přirozené vzpřímené poloze.

Ač je program velmi náročný, z Peti vyzařuje nadšení, že se toho tolik děje. Je nádherné vidět její radost.

Zooterapie. Peťa miluje zvířata.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  13. 4. 2024 8:14
Milý dárce
300 Kč  •  12. 4. 2024 17:16
DobroDárce
105 Kč  •  25. 3. 2024 6:50
Milý dárce
2 000 Kč  •  16. 3. 2024 15:40
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  12. 3. 2024 16:10
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  27. 2. 2024 8:37
Dárce, který je pro každou dobrost
2 500 Kč  •  25. 2. 2024 13:32
Milý dárce
105 Kč  •  23. 2. 2024 7:00
Lucifer
500 Kč  •  16. 2. 2024 13:05
Posílám světlo a lásku ❤️
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  14. 2. 2024 16:09
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  8. 2. 2024 7:19
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  4. 2. 2024 17:33
Laskavý dárce
500 Kč  •  1. 2. 2024 21:00
Dárce, který je pro každou dobrost
105 Kč  •  23. 1. 2024 6:50
Velkorysý dárce
666 Kč  •  19. 1. 2024 8:50
Jakub D.
1 000 Kč  •  8. 1. 2024 17:14
Štědrý dárce
600 Kč  •  2. 1. 2024 21:04
Štědrý dárce
105 Kč  •  27. 12. 2023 6:02
DobroDárce
100 Kč  •  24. 12. 2023 20:46
Laskavý dárce
600 Kč  •  19. 12. 2023 14:48
Marek H.
2 000 Kč  •  16. 12. 2023 12:20
Přeji ti Petro další velké pokroky v léčbě a ty to dokážeš
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  15. 12. 2023 11:21
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  14. 12. 2023 14:46
Laskavý dárce
86 Kč  •  28. 11. 2023 18:45
Milý dárce
100 Kč  •  24. 11. 2023 18:09
Milý dárce
105 Kč  •  23. 11. 2023 7:00
Velkorysý dárce
1 500 Kč  •  8. 11. 2023 10:10
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  5. 11. 2023 12:26
Milý dárce
1 000 Kč  •  4. 11. 2023 12:01
Laskavý dárce
200 Kč  •  22. 10. 2023 17:17
DobroDárce
300 Kč  •  21. 10. 2023 10:46
Štědrý dárce
600 Kč  •  20. 10. 2023 18:45
Laskavý dárce
105 Kč  •  20. 10. 2023 15:39
Laskavý dárce
600 Kč  •  20. 10. 2023 15:32
Milý dárce
50 Kč  •  20. 10. 2023 15:16
Milý dárce
300 Kč  •  20. 10. 2023 14:47
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  20. 10. 2023 6:41
Dobrosrdečný dárce
3 500 Kč  •  16. 10. 2023 22:22
DobroDárce
600 Kč  •  11. 10. 2023 21:29
Václav V.
777 Kč  •  11. 10. 2023 11:50
Hodně štěstí a držíme palce!
Velkorysý dárce
3 500 Kč  •  10. 10. 2023 23:56
Velkorysý dárce
300 Kč  •  10. 10. 2023 10:22
Pavel.P
600 Kč  •  10. 10. 2023 6:11
Preji co nejlepsi lecbu a mnoho Boziho pozehnani devcatko, budu se modlit at se tvuj stav zlepsi jak to jen je zatim mozne. pavel
Milý dárce
500 Kč  •  9. 10. 2023 16:55
Laskavý dárce
50 Kč  •  9. 10. 2023 16:52
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  9. 10. 2023 15:51
Milý dárce
200 Kč  •  8. 10. 2023 22:53
Štědrý dárce
600 Kč  •  8. 10. 2023 9:08
Laskavý dárce
100 Kč  •  7. 10. 2023 17:27
Štědrý dárce
300 Kč  •  7. 10. 2023 15:00
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  7. 10. 2023 14:02
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  7. 10. 2023 12:21
DobroDárce
1 000 Kč  •  7. 10. 2023 11:25
Štědrý dárce
100 Kč  •  7. 10. 2023 9:45
Velkorysý dárce
300 Kč  •  7. 10. 2023 9:30
Ladislav
600 Kč  •  7. 10. 2023 9:19
Je těžké najít slova, která mohu vyjádřit, jak s Vámi cítím. Přeji, ať se Váš stav jen zlepšuje. Myslím na Vás.
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 20:57
Petr
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 20:33
Držím palce a přeji hodně lásky!
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  6. 10. 2023 20:19
Štědrý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 20:02
Milý dárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 19:58
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  6. 10. 2023 19:05
Milý dárce
200 Kč  •  6. 10. 2023 18:28
Štědrý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 17:43
Milý dárce
500 Kč  •  6. 10. 2023 17:37
Milý dárce
200 Kč  •  6. 10. 2023 17:33
Velkorysý dárce
200 Kč  •  6. 10. 2023 16:00
Verča
200 Kč  •  6. 10. 2023 14:40
Péťo, držíme Vám palce v rehabilitaci :))
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 14:21
Milý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 14:12
DobroDárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 14:12
Standa
300 Kč  •  6. 10. 2023 14:02
Držím palce
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 13:59
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 13:53
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 13:44
zbyněk
200 Kč  •  6. 10. 2023 13:39
trénuj a nevzdávej se
Velkorysý dárce
200 Kč  •  6. 10. 2023 13:38
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 13:19
Štědrý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 13:16
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 13:11
DobroDárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 13:02
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 12:57
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  6. 10. 2023 12:56
Štědrý dárce
900 Kč  •  6. 10. 2023 12:48
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  6. 10. 2023 12:35
Dárce, který je pro každou dobrost
250 Kč  •  6. 10. 2023 12:23
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  6. 10. 2023 12:21
DobroDárce
450 Kč  •  6. 10. 2023 12:11
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  6. 10. 2023 12:06
Laskavý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 12:06
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 12:05
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 11:52
Velkorysý dárce
200 Kč  •  6. 10. 2023 11:09
Laskavý dárce
500 Kč  •  6. 10. 2023 11:05
Ursus brumlus
500 Kč  •  6. 10. 2023 11:01
:o)
Laskavý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 10:51
Velkorysý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 10:44
Dobrosrdečný dárce
10 Kč  •  6. 10. 2023 10:43
Štědrý dárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 10:36
DobroDárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 9:57
Laskavý dárce
111 Kč  •  6. 10. 2023 9:54
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 9:48
Štědrý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 9:41
Držím ti palce Petro. Miloš
Hanka
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 9:36
Držím palce!!!
Laskavý dárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 9:29
Štědrý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 9:11
Dárce, který je pro každou dobrost
900 Kč  •  6. 10. 2023 9:08
Jiří
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 9:04
Držím palce!!
Štědrý dárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 8:54
Štědrý dárce
500 Kč  •  6. 10. 2023 8:47
DobroDárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 8:43
Velkorysý dárce
200 Kč  •  6. 10. 2023 8:38
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 8:36
Milý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 8:30
Milý dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 8:28
DobroDárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 8:25
Martina B.
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 8:20
Držím palce.....
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  6. 10. 2023 8:18
Laskavý dárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 8:16
DobroDárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 8:14
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  6. 10. 2023 7:53
Štědrý dárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 7:49
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  6. 10. 2023 7:42
Milý dárce
200 Kč  •  6. 10. 2023 7:36
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 7:15
Velkorysý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 7:09
DobroDárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 7:01
Štědrý dárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 6:45
Eva K.
600 Kč  •  6. 10. 2023 6:06
Peťko,držíme pěsti :)
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 6:05
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 4:54
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 4:49
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  5. 10. 2023 23:46
DobroDárce
3 500 Kč  •  5. 10. 2023 23:43
Štědrý dárce
500 Kč  •  5. 10. 2023 23:42
Robert
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 23:42
❤️🙏 preji moc sil
DobroDárce
500 Kč  •  5. 10. 2023 23:42
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  5. 10. 2023 23:14
Velkorysý dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 23:14
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 22:56
Laskavý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 22:52
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 22:44
Štědrý dárce
950 Kč  •  5. 10. 2023 22:35
Velkorysý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 22:31
Velkorysý dárce
200 Kč  •  5. 10. 2023 22:08
Laskavý dárce
200 Kč  •  5. 10. 2023 22:03
Milý dárce
2 000 Kč  •  5. 10. 2023 21:36
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  5. 10. 2023 21:25
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  5. 10. 2023 21:22
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 21:20
Monika
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 21:11
Přeji, ať se Petře vrátí její krásný úsměv do tváře 🙏 Hodně vzájemné lásky, sil a neděje celé rodině ♥️
Milý dárce
200 Kč  •  5. 10. 2023 21:10
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 21:07
Milý dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 21:00
DobroDárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 20:54
Velkorysý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 20:49
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 20:43
Štědrý dárce
28 Kč  •  5. 10. 2023 20:38
Velkorysý dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 20:37
Laskavý dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 20:36
DobroDárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 20:34
Milý dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 20:33
Štědrý dárce
500 Kč  •  5. 10. 2023 20:28
Milý dárce
2 000 Kč  •  5. 10. 2023 20:26
Velkorysý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 20:23
Štědrý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 20:19
Štědrý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 20:19
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  5. 10. 2023 20:19
Štědrý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 20:16
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  5. 10. 2023 20:11
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 20:10
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  5. 10. 2023 20:05
Laskavý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 20:01
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 20:01
DobroDárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 19:55
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  5. 10. 2023 19:52
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:52
Laskavý dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 19:50
DobroDárce
400 Kč  •  5. 10. 2023 19:45
Štědrý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 19:44
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:42
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 19:41
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:41
Velkorysý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 19:39
Milý dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:37
Milý dárce
500 Kč  •  5. 10. 2023 19:37
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:36
Josef Průdek
300 Kč  •  5. 10. 2023 19:36
Neboj , uzdravíš se. Máme tě rádi, drž se.
DobroDárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 19:35
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:33
Milý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 19:31
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:29
Štědrý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 19:29
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:29
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:27
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:22
Marcin
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:21
Dzierżym palce
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  5. 10. 2023 19:19
Laskavý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 19:19
Velkorysý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 19:18
Martin S.
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 19:07
Ahoj Péťo, věřím že budeš zas žít, tak jak budeš chtít !
Petr Majer
600 Kč  •  5. 10. 2023 18:25
Milujeme Tě, Petro. Forzaaaa 👍👍👍
Michael K.
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 18:18
Petře mnoho sil
Štědrý dárce
100 Kč  •  5. 10. 2023 18:12
Buď statečná. Ty dokážeš vše .přeji ti vše nej
Věra Hermová
500 Kč  •  22. 9. 2023 9:11
Myslím na vás, moc si přeji aby rehabilitace pomohli.
Jan H.
300 Kč  •  20. 9. 2023 13:13
Hodně sil.
Monika&David
600 Kč  •  19. 9. 2023 20:02
Petruško, nevzdej to!Nedovol,aby zlo, které naToběbylospácháno, vyhrálo.PosílámevzdušnéobjetíTobě acelé rodině.Hodně sil do postupného návratu do života.Zvládneš to!Monika
Jana S.
3 500 Kč  •  18. 9. 2023 22:09
Jste všichni megastateční a držím moc palce!
Jiri Ocidlak
300 Kč  •  18. 9. 2023 19:05
jezismarja to je hruza co jste te pani udelali.
Petr
300 Kč  •  18. 9. 2023 10:13
To snad není ani pravda. Jak může být nějaký "chlap" takový kkt? Doufám že bude hodně dlouho bručet.
David F.
6 000 Kč  •  17. 9. 2023 20:20
Přeji hodně štěstí Petře i rodině.
Vrbec
200 Kč  •  14. 9. 2023 19:44
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  14. 9. 2023 16:53
Držte se, Petruško...držím palce, ať je Vám lépe ❤️
Radek Malíř
300 Kč  •  13. 9. 2023 17:23
Peti 🙂 myslím na tebe a vím , že si bojovnice .
W14
1 000 Kč  •  13. 9. 2023 15:13
Je to zvláštní - ale nevím co napsat, pro mě je tohle dost nepochopitelné, že se vůbec něco takového mohlo stát. tak snad se neurazíte, když napíši to co spousta přede mnou - držte se.
Zdeněk Bilený
300 Kč  •  12. 9. 2023 10:10
Přeji hodně sil
Hanka, Tomáš,Maty
1 000 Kč  •  12. 9. 2023 7:39
přejeme jen vše dobré
Jan B.
300 Kč  •  11. 9. 2023 10:37
Ať je lépe :)
PK
500 Kč  •  11. 9. 2023 7:19
Držím palce!
Aneta B.
1 000 Kč  •  10. 9. 2023 20:13
Hodně zdraví a vše dobré k tomu! Bude lépe...
Eva Pechmannová
1 500 Kč  •  10. 9. 2023 14:03
Držím palce k lepším zítřkům! Je mi té velice smutné události líto.Jeden moment,jiný osud.. Nepřestávejte bojovat!!
Lenka B.
500 Kč  •  10. 9. 2023 13:46
🍀Držím pěsti - štěstí a přeji hodně životní síly Peťce🍀
Milda
600 Kč  •  9. 9. 2023 17:18
Přeji hodně štěstí
Tomáš Čada
100 Kč  •  9. 9. 2023 11:35
Držíme Palce!
Tereza
600 Kč  •  9. 9. 2023 11:04
Držím palce a přeji hodně štěstí!
Simona L.
1 000 Kč  •  9. 9. 2023 9:13
Držte se, to co se vaší rodině stalo je strašné. A je mi smutno z toho, ze pachatel si odsedí 12 let a bude si dal žít.
Michal V.
100 Kč  •  9. 9. 2023 7:04
Držím palečky
Václav
2 000 Kč  •  9. 9. 2023 1:10
Držím palce...
Hana K.
300 Kč  •  8. 9. 2023 21:51
Je mi to lito. Preju jen to nejlepsi.
Hanča
2 000 Kč  •  8. 9. 2023 20:38
Péťo,
Josef K.
300 Kč  •  8. 9. 2023 14:07
Hodně světla, lásky a naděje. Společně to zvládneme. I vy pomožte!
Soňa B.
888 Kč  •  8. 9. 2023 10:39
Držíme palce.
Mirka
1 000 Kč  •  8. 9. 2023 10:22
Hodně síly! Nevzdávej to! Zvládneš to! Využij každé možnosti pro zlepšení. I rodičům přeji mnoho sil a co největšího optimismu.
Peter
300 Kč  •  8. 9. 2023 8:57
prajem veľa sily
Pavla
300 Kč  •  8. 9. 2023 8:51
Péťo, moc přeji zlepšení a držím pěsti.
M.T.
300 Kč  •  8. 9. 2023 7:39
Držíme palce
Michal
300 Kč  •  5. 9. 2023 17:53
Ať se uzdraví
Eliška K.
50 Kč  •  4. 9. 2023 20:38
Hodně síly hlavně rodině. Jste úžasní a Petra je na Vás určitě moc pyšná ❤️
Chris
500 Kč  •  4. 9. 2023 15:50
Martina
600 Kč  •  3. 9. 2023 20:09
Přeji mnoho sil! To zvládnete.
Karel SOUKUP
1 000 Kč  •  3. 9. 2023 17:59
Nikdy se nevzdávej, život přesto stojí za to. Myslím na tebe.
Tomas B.
385 Kč  •  2. 9. 2023 18:06
Mnoho síly přeji k uzdravení
Mirek
1 000 Kč  •  2. 9. 2023 17:10
Hodně štěstí.
Monika
1 000 Kč  •  1. 9. 2023 15:44
Hodně sil Peťanko🍀🍀🍀
Vojta
500 Kč  •  1. 9. 2023 15:36
Ať se vše zlepší, držíme palce. Karviňáci jsou z oceli 💪🏼
Edita J.
10 000 Kč  •  1. 9. 2023 12:06
Petro, hodně sil, zvládneš to.
Iveta
100 Kč  •  1. 9. 2023 11:13
Peťi, přeji hodně sil a hlavně, ať se uzdravíš.
Marie L.
1 000 Kč  •  31. 8. 2023 11:24
💓
Stanislav Z.
1 000 Kč  •  31. 8. 2023 9:33
At zvítězí dobro nad zlem. Držím moc pesti!
Jiří
600 Kč  •  30. 8. 2023 16:21
Má celý život před sebou, tak hlavně ať se uzdraví jak nejvíc to jde...

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Messages

Lucifer
500 Kč  •  16. 2. 2024 13:05
Posílám světlo a lásku ❤️
Marek H.
2 000 Kč  •  16. 12. 2023 12:20
Přeji ti Petro další velké pokroky v léčbě a ty to dokážeš
Václav V.
777 Kč  •  11. 10. 2023 11:50
Hodně štěstí a držíme palce!
Pavel.P
600 Kč  •  10. 10. 2023 6:11
Preji co nejlepsi lecbu a mnoho Boziho pozehnani devcatko, budu se modlit at se tvuj stav zlepsi jak to jen je zatim mozne. pavel
Ladislav
600 Kč  •  7. 10. 2023 9:19
Je těžké najít slova, která mohu vyjádřit, jak s Vámi cítím. Přeji, ať se Váš stav jen zlepšuje. Myslím na Vás.
Petr
1 000 Kč  •  6. 10. 2023 20:33
Držím palce a přeji hodně lásky!
Verča
200 Kč  •  6. 10. 2023 14:40
Péťo, držíme Vám palce v rehabilitaci :))
Standa
300 Kč  •  6. 10. 2023 14:02
Držím palce

Other contributors

This charitable collection falls under the public collection established by the organizer and is organized for the benefit of the recipient.

Do you want to create a project or a story?

Start collecting