Dobrovýzva ukončena:

Kondiční chůze pro Ilču

Vybráno 0 Kč 4 300 Kč
5 000 Kč
Kondiční chůze pro Ilču
5 dárců
Celkem se zapojilo
860 Kč
Průměrná výše daru
1 500 Kč
Nejvyšší dar
Více o této sbírce

Kondiční chůze pro Ilču

Vybráno 0 Kč 4 300 Kč
5 000 Kč
Autor
Kateřina Frühaufová
Datum přidání
5. 4. 2023

Proč Dobrovýzvu zakládám

Přátelé, pomozme, prosím, Ilče, mamince dvou dětí, která trpí rakovinou. V ČR pro ni není léčba a léčba v Německu je velmi nákladná.

Žádné dítě by nemělo zůstat bez maminky. Moje teta zemřela na rakovinu velmi mladá a zanechala tu dvě malé děti. Proto mě příběh Ilči zasáhl a rozhodla jsem se, že jí zkusíme pomoct. 

Děkuji ze srdce všem, kdo se rozhodnou přispět i kdyby to bylo pár drobných… 


Představení sbírky

Jmenuji se Ilona Průchová, je mi 41 let. Jsem máma osmiletých dvojčat Nikolky a Simonky.

Mám rakovinu prsu se zvláštní mutací, a tak je pro mě klasická léčba nabízená naším zdravotnictvím a hrazená pojišťovnou zcela neúčinná. Světová medicína však nabízí určité možnosti léčby i pro mě. Léčba v zahraničí, kterou jsem si doposud hradila sama, je bohužel nákladná tak moc, že si ji už nemůžu dovolit. Vyčerpali jsme veškeré možnosti vlastních zdrojů získaných z prodeje bytu, auta a dosavadních úspor.

___________________________________________

English version:

My name is Ilona Průchová, I am 41 years old. I am the mother of eight-year-old twins Nikolka and Simonka.

I have breast cancer with a very rare mutation, so the classic treatment offered to me here in the Czech Republic by our healthcare system and paid for by insurance company is completely ineffective for me. However, world medicine offers certain treatment options for me as well. Unfortunately, the treatment abroad which I have funded myself until now, is so expensive that I can no longer afford it. Myself and my husband have exhausted all possibilities of our own resources obtained from the sale of the apartment, car and previous savings.

Komu pomůžeme?

Vše začalo v roce 2020, kdy mi byla diagnostikována rakovina prsu s metastázami. Na začátku mé cesty byla jen intuice. Tušila jsem, že nabízená léčba u nás by mi nepomohla. Začala jsem proto hledat jiné možnosti. Po roce jsem nakonec objevila kliniku v Německu, kde mi byli schopni pomoct, a během následujících osmi měsíců se podařilo odstranit nádor z prsu i se všemi metastázami v lymfatických uzlinách, a dokonce i kostech. Na jaře 2022 ukazovalo kontrolní PET CT a sonografické vyšetření jen zhojená místa bez rakoviny.

Rakovina se mi bohužel velice brzy vrátila. Od podzimu 2022 se opět léčím v Německu. Rakovinné buňky jsou však již vůči původním látkám odolné, a tak bylo nutné najít nový lék. Nechala jsem si proto v německé laboratoři jako samoplátce udělat velmi nákladnou analýzu odebrané nádorové tkáně. Tento speciální test ukázal, že mám zvláštní mutaci, díky které jsem na chemoterapii a biologickou léčbu, kterou jsem měla být u nás léčena, rezistentní. Naštěstí výsledky testu odhalily další možnosti a naději na vyléčení nebo alespoň významné prodloužení života.

------------------------------------------------------------------

English version:

It all started in 2020 when I was diagnosed with metastatic breast cancer. At the beginning of my journey there was only intuition. I suspected that the treatment offered here would not help me. That's why I started looking for other options. After a year, I finally found a clinic in Germany where they were able to help me, and over the next eight months, they managed to remove the tumor from the breast with all the metastases in the lymph nodes and even the bones. In the spring of 2022, a follow-up PET CT and sonographic examination showed the effected areas of my body were finally cancer free.

Unfortunately, in autumn 2022 the cancer returned . I am currently being treated again in Germany. However, the cancer cells are already resistant to the original substances and treatment, so it was necessary to find a new drug. I therefore had a very expensive and detailed analysis of the removed tumor tissue completed in a German laboratory. This test showed that I have a special mutation that makes me resistant to the chemotherapy and monoclonal antibodies that I was supposed to receive in the Czech Republic. Fortunately, the test results revealed other possibilities and hope for a cure or at least a significant extension of life.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané peníze bych ráda využila na úhradu nákladů za léčbu, jejíž odhadovaná částka je minimálně 1 300 000 Kč. Veškeré peníze, které by z vybrané částky již nebylo potřeba využít k úhradám mé léčby, bych darovala na sbírky lidí, kteří řeší obdobné zdravotní komplikace a nemohou si potřebnou léčbu dovolit.

English version: 

All funds raised will be put towards the costs of the treatment,  which is estimated at €55,000. Any excess money raised beyond the required amount for my treatment will be donated to patients with similar health issues who are unable to afford their health care.

Thank you for taking the time to read my story and hopefully you will be part of my challenging journey.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Laskavý dárce
600 Kč  •  8. 4. 2023 12:39
DobroDárce
600 Kč  •  7. 4. 2023 7:29
Velkorysý dárce
1 500 Kč  •  6. 4. 2023 8:27
DobroDárce
600 Kč  •  6. 4. 2023 6:44
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  5. 4. 2023 22:44

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.