Projekt ukončen:

Premiéra Poutníci II od Dočasné Company

Milník 1/3

Minimální částka, kterou musíme vybrat, abychom všem dárcům mohli věnovat jejich odměny.

Vybráno 0 Kč 50 300 Kč
17 500 Kč

Milník 2/3

Částka, která nám pomůže dofinancovat honoráře pro tvůrčí tým v den premiéry.

Vybráno 0 Kč 50 300 Kč
40 000 Kč

Milník 3/3

Částka, která nám pomůže uskutečnit premiéru a pomůže i k realizaci jedné reprízy.

Vybráno 0 Kč 50 300 Kč
70 000 Kč
 -
76 přispěvatelů
Celkem se zapojilo
662 Kč
Průměrná výše příspěvku
5 000 Kč
Nejvyšší příspěvek
90 dnů
Vybráno za
Více o tomto projektu

Premiéra Poutníci II od Dočasné Company

Milník 1/3

Minimální částka, kterou musíme vybrat, abychom všem dárcům mohli věnovat jejich odměny.

Vybráno 0 Kč 50 300 Kč
17 500 Kč

Milník 2/3

Částka, která nám pomůže dofinancovat honoráře pro tvůrčí tým v den premiéry.

Vybráno 0 Kč 50 300 Kč
40 000 Kč

Milník 3/3

Částka, která nám pomůže uskutečnit premiéru a pomůže i k realizaci jedné reprízy.

Vybráno 0 Kč 50 300 Kč
70 000 Kč
Zakladatel
Anna Benháková
Datum přidání
19. 11. 2022

Kdo jsme my a co je projekt Poutníci?

Jsme Dočasná Company z.s. ,

skupina mladých umělců převážně z oblasti současného tance. Spolu s dalšími externími profesionály z řad tanečníků, scénografů, skladatelů a dalších, jsme se pustili do tvorby celovečerního programu s názvem Poutníci pod vedením Anny Benhak. Něco víc o nás můžeš zjistit zde: FB Dočasné Company

Kompilace z fotografií Vojtěcha Brtnického

Foto: Nikita Bastlová

Tanec + hudba + zpěv + výtvarná instalace = Poutníci

FB událost

Instagram Poutníků

Projekt Poutníci je divadelní představení kombinující tanec, hudbu, zpěv a výtvarnou instalaci s tématikou úzkostných stavů a snahou dostat se z nich ven!

Propojili jsme se, abychom se mohli vyjádřit k tématu duševního zdraví, který v dnešní době vybublává na povrch jako nikdy před tím. Hlavním poselstvím tohoto multižánrového představení je stav smíření. K němu však vede dosti trnitá pouť. Projekt Poutníci je cestou do fantaskní říše nevědomí, kde se člověk setkává se svými stíny. Způsob, jakým se s nimi vypořádává, demonstruje vztah, který má „poutník“ sám k sobě. Pojetí nevědomí je inspirované Carlem Gustavem Jungem.

Foto: Nikita Bastlová

Anotace:

Uvíznout v smyšlenkách dravého pavouka
v lepkavé síti, co si z vlastní mysli vysoukal
Poutníkem v pustině, prach vítr rozfouká
slídící stíny získaly svého otroka

Poutníci, poutníci pouští
ve své samotě po vodě touží
noří se dokola do stejné řeky
pramen však vyprahl před dávnými věky

Poutníci, poutníci pouští
ve vlastních stopách se marně pokouší
najít cestu ven
každý horkem omámen

(Výňatek ze stejnojmenné písně A. Benhak)

Vytvořeno pomocí AI, Anna Benhak

Tematická rovina a inspirace: 

Tématem projektu Poutníci je snaha člověka vrátit se zpět do normálního psychického stavu. Předmětem zkoumání je pocit, který nastává ve změněném stavu mysli úzkostného až depresivního člověka, naprosté odloučení od světa, osamělost, únava, strach, že již nikdy nebude lépe, neschopnost si pomoci, zacyklenost. 

Scény, se kterými pracujeme, propojuje otázka “Jak se dostáváš z toho nejtemnějšího místa ve své hlavě?” Ono nejtemnější místo je v představení reprezentováno scénograficky a pohybově znázorněnou pavoučí sítí, která je též metaforou k naší mysli a stejně tak může být chápána jako schéma nervových spojení v lidském mozku. Performeři představují lapené tvory, kteří jsou mouchami i pavouky zároveň.

Tuto scénu dobře popisuje též jedna část anotace:

Uvíznout v smyšlenkách

dravého pavouka

V lepkavé síti co si

z vlastní mysli vysoukal

(úryvek z písně Poutníci, autorka Anna Benhak)

Foto: Nikita Bastlová

Téma úzkosti a její převedení do divadelního jazyka

Napříč představením se setkáváme s takzvanými stíny, nejskrytější  součástí lidské osobnosti. Terminologie je vypůjčená od C.G. Junga, švýcarského lékaře, psychiatra a psychoterapeuta, zakladatele analytické psychologie, jehož přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Měl významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie. Inspirovány Jungovým výkladem, postavy v choreografii jakoby neustále oscilovaly mezi člověkem a stínem. Pohybový materiál je inspirován pocitem dostat ze sebe něco ven, pocitem svázanosti, pocitem neschopnosti mluvit, řvát, aj.

Foto: Nikita Bastlová

Foto ze zkoušky, Anna Benhak

Hlas, zpěv, zvuk

Zapojení hlasu má své tématické odůvodnění. Různá vyluzování zvuků, cvakání, řev a syčení jsou projevy, které nám evokují zvířecí říši, tedy něco nelidského, něco pudového. Zpěv konkrétní písně je naopak projevem velmi lidským. Vyluzování zvuků i zpěv performerů má tedy v tomto díle silnou významotvornou roli. 

Hledání vlastního hlasu a jeho použití značí potřebu autenticky se projevit. Najít svůj hlas, najít vnitřní sílu, zastat se sám sebe.

Kdo za projektem stojí?

Foto: Nikita Bastlová

Autorkou projektu je Anna Benhak ze spolku Dočasná Company z.s. Tanci se věnuje od svých 4 let. Vystudovala konzervatoř Duncan Centre a nyní dokončuje magisterský program na HAMU obor choreografie. Zažila několik stáží v zahraničí. Vytvořila mnoho choreografií a již 3 celovečerní. Živí se především jako pedagožka na Pardubické konzervatoři, fotografka divadelní fotografie, tanečnice a performerka a choreografka. Od mala se též věnuje zpěvu a psaní písní. Vždy ji zajímalo využití hlasu v pohybu. Velkou inspirací pro ní v tomto směru byla půlroční stáž v katalánském Institut del Teatre. Od té doby pracuje na cyklu představení s názvem Extended Play, do kterého patří i Poutníci. Do cyklu jsou zahrnuta díla, která kombinují tanec a zpěv, často s využitím Anniných autorských textů.

Více o Anně najdete v těchto rozhovorech:

https://operaplus.cz/anna-benhakova-najednou-jsem-zjistila-ze-jsem-dost-tak-jak-jsem/

https://www.tanecniaktuality.cz/rozhovory/anna-benhakova-na-konkurzech-jsem-se-setkala-jen-s-despektem 

Live session s Annou Benhak a Václavem Chalupským, píseň              Po probuzení:

Významným spolupracovníkem pro tuto inscenaci je skladatel Václav Chalupský, s kterým se autorka potkala v rámci webináře Tanečních aktualit s názvem Tanec a hudba.

Z koncertu, Anna Benhak a Václav Chalupský, píseň Weirdo:

Marjetka ve svém ateliéru, foto Anna Benhak

Vizuální pojetí představení je tvořeno ve spolupráci s Marjetkou Kürner Kalous, scénografkou, která spolupracuje s renomovanými tvůrci z oblasti současného tance, jako jsou např. Tereza Lenerová, Kateřina Stupecká nebo Petr Tyc. Část scénografie se využívá i jako kostým tanečnic. Díky deformaci těla skrze kostým, látky a scénografii se divákovi před očima vytvoří hned několik světů. Jedním z nich je například pavoučí síť  či neuronové synapse.

Marjetka šije kostým, foto Anna Benhak

Kostým i scénografie jsou vytvořeny z recyklovaných materiálů. Vizuálně podtrhují myšlenku poutníka, nomáda. Tento kostým je určitou hyperbolou, jak by lidé mohli vypadat po rozpadnutí systému, v kterém jsme zvyklí žít. 

Jeden z návrhů kostýmu od Marjetky Kürner Kalous:

Jeden z výsledných kostýmů a scénografie:

foto Anna Benhak

Tvůrčí tým:

Režie/choreografie 

BcA. Anna Benháková, DiS.

Interpretace

Iveta Krmelová, DiS. 

MgA. et. Bc. Petra Houšková, DiS.

BcA. Natálie Matysková, DiS.

Tereza Svobodová, DiS.

Anna Benhak

Jakub Kirchner 

Jakub Sedláček, DiS. 

Hudba 

Bc. Václav Chalupský

Snímání zvuku a živý mix

BcA. Sarah Jedličková a BcA. Jan Vaniš

Písně

Anna Benhak

Kostýmy a scénografie

MgA. Marjetka Kürner Kalous

Světelný design

Lukáš Horký

Produkce 

Adéla Garabíková, DiS., Dočasná Company z.s.

Grafika k představení – Anna Benhak

Na co vybrané peníze použijeme?

Za prvé

Rádi bychom adekvátně zaplatili všem lidem, co se na projektu podílejí.

Smějící se produkční Adéla Garabíková a vtipkující tanečnice Natálie Matysková, foto Anna Benhak

Za druhé

Do této chvíle jsme dokázali získat materiál na scénu a kostým pomocí našich známých a kamarádů. Nashromáždili jsme kupu vyřazených silonek. Nicméně potřebujeme ještě víc. Musíme dokoupit látky, silonky, gumy a provázky, z kterých naše Marjetka tvoří scénografii.

Zážitková cesta pro diváky dohlediště, foto: Nikita Bastlová

Za třetí

Hrozně rádi hrajeme v divadle X10. Ten prostor je prostě úžasný. Existuje pár technických věcí, jako například šedý baletizol aj., kterým divadlo X10 nedisponuje a musíme si techniku vypůjčit za určitý finanční obnos z jiných divadel. S divadlem X10 máme též sjednanou přátelskou cenu nájmu. I přesto je to pro naše děravé kapsy relativně velký zásah do rozpočtu. 

Za čtvrté

Veškeré finance chceme využít maximálně. Nejedná se o jednorázovou akci, ale díky financím může projekt žít dál v podobě repríz nejen v Praze. 

Jak to u nás probíhá teď

V tuto chvíli všichni profesionálové, kteří se na tomto projektu podílí, pracují zadarmo. Získali jsme grant ve výši 50 000 Kč ze Státního Fondu Kultury a 5000 z Nadace života umělce. Za všechny granty jsme velmi vděční. Bohužel nedosahují takové výše, abychom mohli zafinancovat provozní náklady projektu. Tyto peníze využijeme na nejzákladnější potřeby projektu, jako je nájem divadla, nájem sálů na zkoušení, zaplacení externích spolupracovníků.

Ve vzduchu visela otázka, jestli granty nevrátit. Zdálo se, že pokračovat v projektu je šílenství. K velkému překvapení autorky se však valná většina týmu rozhodla pokračovat v projektu i za těchto nepříznivých finančních podmínek a tak hledáme cesty, jak se zdárně dobrat ke kvalitnímu představení, co naplní diváky nevšedními vjemy a obohatí jejich každodenní svět. A třeba i víckrát než jednou.

MOC DĚKUJEME

Jsme extrémně vděční za jakoukoliv podporu. Děláme všechno proto, abychom pro vás vytvořili spousty krásných odměn, které vás potěší a zároveň nám pomůžou vytvořit silné představení.

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Štědrý přispěvatel
300 Kč  •  17. 2. 2023 20:53
Milý přispěvatel
1 507 Kč  •  17. 2. 2023 11:13
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  16. 2. 2023 23:19
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  16. 2. 2023 22:32
Dobrosrdečný přispěvatel
350 Kč  •  16. 2. 2023 22:28
Andrea Z.
1 500 Kč  •  16. 2. 2023 18:14
Držím palce, ať to vyjde😀
Milý přispěvatel
350 Kč  •  16. 2. 2023 16:25
Dobrosrdečný přispěvatel
300 Kč  •  16. 2. 2023 15:07
Milý přispěvatel
350 Kč  •  16. 2. 2023 13:26
Dobrosrdečný přispěvatel
350 Kč  •  16. 2. 2023 13:23
Štědrý přispěvatel
350 Kč  •  16. 2. 2023 13:21
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  16. 2. 2023 3:43
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  15. 2. 2023 6:42
Štědrý přispěvatel
360 Kč  •  14. 2. 2023 23:01
Dobrosrdečný přispěvatel
762 Kč  •  13. 2. 2023 16:07
Dobrosrdečný přispěvatel
250 Kč  •  13. 2. 2023 12:24
Milý přispěvatel
500 Kč  •  13. 2. 2023 11:31
Ondra
200 Kč  •  13. 2. 2023 11:03
Ať vše dobře dopadne!
Milý přispěvatel
300 Kč  •  13. 2. 2023 9:54
Milý přispěvatel
150 Kč  •  13. 2. 2023 9:47
Laskavý přispěvatel
200 Kč  •  13. 2. 2023 9:04
Laskavý přispěvatel
400 Kč  •  12. 2. 2023 20:50
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  12. 2. 2023 13:03
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  12. 2. 2023 10:45
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
350 Kč  •  2. 2. 2023 22:14
Milý přispěvatel
350 Kč  •  24. 1. 2023 21:02
Velkorysý přispěvatel
500 Kč  •  16. 1. 2023 16:19
Velkorysý přispěvatel
700 Kč  •  15. 1. 2023 11:55
Štědrý přispěvatel
1 500 Kč  •  11. 1. 2023 21:54
Velkorysý přispěvatel
400 Kč  •  10. 1. 2023 19:56
Laskavý přispěvatel
400 Kč  •  10. 1. 2023 11:38
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  22. 12. 2022 11:23
Milý přispěvatel
100 Kč  •  19. 12. 2022 0:37
Milý přispěvatel
750 Kč  •  18. 12. 2022 20:50
Dobrosrdečný přispěvatel
600 Kč  •  18. 12. 2022 12:38
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  13. 12. 2022 13:26
Kamarádka
500 Kč  •  13. 12. 2022 13:22
Moc se těším na premiéru!
Štědrý přispěvatel
350 Kč  •  12. 12. 2022 12:47
Milý přispěvatel
350 Kč  •  12. 12. 2022 7:46
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  10. 12. 2022 10:04
Kuba
1 600 Kč  •  6. 12. 2022 23:14
Já věděl, že to někam dotáhnete!
Laskavý přispěvatel
600 Kč  •  6. 12. 2022 19:07
Laskavý přispěvatel
350 Kč  •  2. 12. 2022 20:35
Štědrý přispěvatel
450 Kč  •  1. 12. 2022 20:43
Laskavý přispěvatel
400 Kč  •  1. 12. 2022 20:42
Milý přispěvatel
500 Kč  •  1. 12. 2022 20:37
Dobrosrdečný přispěvatel
50 Kč  •  1. 12. 2022 15:52
Velkorysý přispěvatel
350 Kč  •  30. 11. 2022 21:30
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
350 Kč  •  30. 11. 2022 21:27
Laskavý přispěvatel
500 Kč  •  30. 11. 2022 13:17
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  28. 11. 2022 20:16
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  28. 11. 2022 1:00
Milý přispěvatel
400 Kč  •  27. 11. 2022 21:10
Laskavý přispěvatel
460 Kč  •  27. 11. 2022 10:09
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  26. 11. 2022 23:11
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  26. 11. 2022 22:20
Milý přispěvatel
300 Kč  •  26. 11. 2022 22:16
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
450 Kč  •  26. 11. 2022 5:16
Dobrosrdečný přispěvatel
200 Kč  •  24. 11. 2022 10:52
Laskavý přispěvatel
550 Kč  •  24. 11. 2022 10:20
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
350 Kč  •  23. 11. 2022 17:14
Milý přispěvatel
350 Kč  •  23. 11. 2022 17:04
Štědrý přispěvatel
600 Kč  •  23. 11. 2022 16:30
Velkorysý přispěvatel
600 Kč  •  23. 11. 2022 16:28
Štědrý přispěvatel
200 Kč  •  23. 11. 2022 15:15
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  23. 11. 2022 13:54
Velkorysý přispěvatel
50 Kč  •  23. 11. 2022 13:38
Štědrý přispěvatel
350 Kč  •  23. 11. 2022 13:05
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
1 800 Kč  •  22. 11. 2022 17:35
Honza
1 111 Kč  •  21. 11. 2022 10:08
🍀
Štědrý přispěvatel
500 Kč  •  20. 11. 2022 22:38
Milý přispěvatel
50 Kč  •  20. 11. 2022 21:20
Velkorysý přispěvatel
1 500 Kč  •  20. 11. 2022 21:13
Velkorysý přispěvatel
200 Kč  •  20. 11. 2022 20:58
Laskavý přispěvatel
1 800 Kč  •  20. 11. 2022 18:14
Velkorysý přispěvatel
5 000 Kč  •  20. 11. 2022 16:51

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.

Vyberte si odměnu

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu