Rodinné Integrační Centrum

Rodinné Integrační Centrum (RIC) pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osoby se speciálními potřebami, zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním prostřednictvím integračních aktivit a sociálních služeb.

1 Vytvořených sbírek
3 000 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Cílem RIC je pomoc a podpora rodinám s dětmi a osobám s poruchami autistického spektra prostřednictvím sociálních služeb:

1) Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS, poruchami komunikace a sociální interakce (1–7 let)

2) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS 8 – 18 let).

3) Sociální rehabilitace pro osoby s poruchami autistického spektra (16 – 64 let).

Další oblastí je realizace aktivizačních a integračních aktivit pro rodiny s dětmi/osoby se zdravotním postižením a speciálními potřebami (klub Áčko, komunitní skupiny, rodičovské skupiny,  doprovázení a péče o osoby se ZP, SP, PAS; pobyty, příměstské tábory, atd.).

Třetí neméně důležitou oblastí je uskutečňování terapií pro osoby se zdravotním znevýhodněním (muzikoterapie, canisterapie). V roce 2019 se stalo RIC jedním ze dvou poskytovatelů neregistrované služby Homesharing.Od roku 2022 nabízíme v naší organizaci nejnovější metodu pro trénink mozku Infra-low frequency Neurofeedback.

Rychlé kontakty

Web: https://www.ric.cz
E-mail: info@ric.cz
Telefon: 739025071

Sociální sítě