Dobrovýzva ukončena:

Reviving the Čáslav Synagogue: A Cultural Renaissance

Vybráno 0 Kč 1 000 Kč
od 1 dárce
Reviving the Čáslav Synagogue: A Cultural Renaissance
1 dárce
Celkem se zapojilo
1 000 Kč
Průměrná výše daru
1 000 Kč
Nejvyšší dar
Více o této sbírce

Reviving the Čáslav Synagogue: A Cultural Renaissance

Autor
Martin Liebl
Datum přidání
23. 1. 2024

Proč Dobrovýzvu zakládám

The donation campaign on Donio.cz aims to restore the synagogue in Čáslav, a unique Moorish Art Nouveau monument, which symbolizes Jewish culture and heritage.

This project seeks to revive and preserve the rich Jewish cultural legacy in a region where it has nearly vanished, particularly due to the Holocaust. The synagogue, neglected for a long time, is undergoing necessary repairs and restoration, including its interior and exterior decoration. The initiative, led by the Dr. Dagmar Lieblová Endowment Fund, hopes to transform the synagogue into a vibrant cultural and educational center, commemorating Jewish traditions and personalities.

The project is in its final stages, requiring additional funding to complete the restoration and fully operationalize the synagogue for various cultural and social events.


Představení sbírky

Vítejte v synagoze v Čáslavi! Oživujeme a zpřístupňujeme veřejnosti jedinečnou památku ve stylu maurské secese. Měníme ji na místo setkávání a připomínky tradic, památek a osobností židovské kultury.

Obnovujeme židovskou kulturu v místech, kde se její stopy již téměř vytratily. Pomáháme připomínat ty, kteří tvořili živou regionu, ale v důsledku holocaustu se na ně zapomnělo. Fungujeme i jako kulturní a vzdělávací prostor. 

V roce 2019 jsme se rozhodli opravit synagogu v Čáslavi, protože nebyla – z hlediska stavu budovy – bezpečným prostorem.

Její potřeby byly příliš dlouho opomíjeny a odsouvány. Nyní, kdy se podařilo tento přístup změnit a havarijní stav budovy zvrátit, je třeba dokončit její opravu a restaurovat klíčové prvky její vnitřní i vnější výzdoby. 

Sbírku „Synagoga v Čáslavi: společně obnovujeme kulturní dědictví“ založil Nadační fond dr. Dagmar Lieblové (NFDL) jako další krok v úsilí o záchranu historické památky. Synagoga v Čáslavi je poslední stavbou svého druhu, která si zachovala původní architektonický ráz. 

Věříme, že se najde dostatek příznivců, kteří nám pomohou dodat jedinečné památce její plný lesk a umožní ji zachovat i pro další generace. Zbývá nám posledních několik set tisíc na dokončení další fáze dílčích oprav synagogy. A proto žádáme vás. Pomozte nám, abychom dotáhli tento příběh ke šťastnému konci.

V dosavadních fázích oprav, probíhajících v letech 1996–2022, byly na synagogu vráceny charakteristické prvky, které byly v poválečném období odstraněny. Přestože práce na opravě synagogy probíhají již téměř 30 let, je třeba v nich intenzivně pokračovat tak, aby bylo možno její celoroční využití. Proto jsme v roce 2022 nechali v přízemí vybudovat sociální zařízení, které výrazně zvyšuje komfort a umožňuje vytvořit zázemí pro konání akcí s větším počtem návštěvníků (koncerty, přednášky či další společenské akce). K tomu přispělo také instalování vytápěné podlahy, na kterou je připojen vlastní zdroj tepla. Kromě toho proběhlo napojení synagogy na sítě technické infrastruktury, vedle hlavního sálu vzniklo zázemí pro personál a v prvním patře vznikají administrativní prostory.

Je prosinec 2023 a synagoga stojí! 

Jenže peníze na její další opravy, vybavení a tedy i následné úplné otevření pro kulturní a společenské účely už nemáme. Už je to jen poslední krok tomu, aby synagoga v Čáslavi mohla co nejdříve začít plnit svůj účel kulturního, společenského a vzdělávacího centra připomínky židovské kultury a komunity. Pokud peníze nevybereme, synagogu můžeme zpřístupnit, ale ve velmi omezeném provozu a dál doufat, že v nejbližších letech nasbíráme dostatek finančních prostředků na to, aby mohla postupně začít nabízet všechny služby, pro které ji plánujeme. 

Komu pomůžeme?

Většina bývalých synagogálních objektů v regionu již byla zbořena, nenávratně přestavěna anebo je ve vlastnictví osob subjektů mimo dosah židovských organizací. Na Kutnohorsku přitom stále schází centrum připomínky historie a tradic židovské komunity. K tomu účelu bude sloužit právě opravená a restaurovaná čáslavská synagoga. Nicméně k naplnění tohoto účelu je třeba dokončit její rekonstrukci, v jejímž rámci bude interiér synagogy uzpůsoben a vybaven pro potřeby fungování společenské-kulturního centra, jehož hlavní náplní by bylo zajištění provozu synagogy jako veřejně přístupné památky, doplněné o výstavní a koncertní činnost, pořádání vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost.

Po dokončení prací souvisejících s etapou obnovy, na kterou je pořádána tato sbírka, je záměrem Nadačního fondu dr. Dagmar Lieblové, garanta oprav a provozovatele synagogy, který jedná v souladu se ŽO Praha jako vlastníkem budovy, je zintenzivnit dosavadní občasné aktivity a dle možností je rozšířit. Díky realizovaným pracím je v chladnějším období možné vnitřní prostory temperovat a vytápět. Objekt je možné rovněž díky instalovanému osvětlení používat i po setmění.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Vybrané peníze využijeme na opravy a restaurování oken, dřevěných vstupních dveří a kamenných prvků vnitřní i vnější výzdoby  tak, aby se mohly prostory synagogy začít co nejdříve plnohodnotně užívat. 

Oprava a restaurování oken, vstupních dveří a kamenných a kovových prvků v interiéru i ve venkovní výzdobě, které jsou předmětem této sbírky, uchová jedinečnou památkovou hodnotu stavby. Zároveň se tím usnadní společenské a kulturní využití a zvýší turistická atraktivita památky. Dokončení této fáze oprav je nezbytné jak pro plnohodnotné zpřístupnění synagogy veřejnosti coby jedinečné památky evropského významu, tak i jako multifunkčního prostoru s auditoriem k pořádání uměleckých, především hudebních, literárních a výstavních projektů. Na využití opravené stavby bude NFDL spolupracovat se vzdělávacími a kulturními organizacemi a to jak v místním, tak i regionálním měřítku.

Pokud se nevybere cílová částka celá, provedeme opravy jen těch prostor a prvků výzdoby, na které nám peníze budou stačit. A synagogu otevřeme v režimu, který nám dokončené opravy dovolí.

Děkujeme za vaši podporu!

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Milý dárce
1 000 Kč  •  23. 1. 2024 11:14

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.