Výzkum a vývoj léčby Prader-Willi Syndromu

Vybráno 0 Kč 504 994 Kč
2 500 000 Kč

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet
Zakladatel
Nadační fond Epigenteo
Datum přidání
25. 4. 2023

Představení sbírky

Jmenuji se Teodor Goldstein a je mi 17 měsíců. Narodil jsem se se vzácným onemocněním Prader-Willi syndrom (PWS), na které bohužel v současné době neexistuje lék. Jedná se o neuroendokrinní onemocnění, v jehož důsledku tělo není schopno produkovat celou řadu hormonů nezbytných pro jeho správné fungování.

Po narození jsem trpěl těžkou svalovou slabostí, byl jsem téměř nehybný, neplakal jsem, měl jsem obtíže s přijímáním potravy, trpěl jsem podvýživou.

Tento stav se postupně zlepšoval, mimojiné díky pečlivé a náročné rehabilitaci, kterou několikrát denně podstupuji. Nyní jsem již více aktivní, ale můj psychomotorický vývoj je opožděný.

Komu pomůžeme?

Největší úskalí mě a moji rodinu teprve čeká. V dětství se u mého syndromu vedle jiných zdravotních omezení vyvine jeho nejvýraznější projev, a to je HYPERFAGIE projevující se trvalým intenzivním pocitem HLADU, bez možnosti dosáhnout pocitu nasycení. Hyperfagie je rovněž spojená s celou řadou poruch chování. Zkuste si představit, jak byste se chovali, kdybyste měli intenzivní hlad celý den, natož celý život. Osoba s PWS se nikdy necítí nasyceně, a to ani bezprostředně po jídle. Potřeba jíst brání nemocným naplno a samostatně žít. Potřebují neustálý dozor, který jim zabrání v přejídání. Vedle hyperfagie trpí nemocní s PWS bohužel i dalšími zdravotními problémy. Velkým úskalím je i fakt, že všichni nemocní trpí výraznou sociální izolací. Nemohou prožít běžné dětství bez omezení se svými vrstevníky, neboť musí být pod neustálým dohledem. 

Léčba hyperfagie zatím neexistuje, ale moji rodiče se rozhodli udělat všechno proto, aby děti a dospělí s PWS mohli mít větší šanci na plnohodnotný samostatný život. Z toho důvodu založili Nadační fond Epigenteo (http://epigenteo.cz/cs) a také Genteo s.r.o., jež sami financují a ve spolupráci s vědci z Biocevu (www.biocev.cz), Českým centrem pro fenogenomiku (www.biocev.eu/cs/sluzby/ceske-centrum-pro-fenogenomiku.2)  a Ústavem molekulární genetiky AV ČR (www.img.cas.cz ) zahájili výzkum a testování terapeutických prostředků pro léčbu PWS. Pomozte nám, přispějte na výzkum a testování léku na PWS a přibližte šanci dětem vést samostatný a spokojený život.

Můj příchod na svět následovalo těžké období. PWS se rozvíjí již před narozením, ale je těžko diagnostikovatelný. V mém případě jej neodhalil ani odběr plodové vody. Můj stav po narození vyžadoval několikatýdenní hospitalizaci na neonatologickém oddělení, která byla poznamenána odloučením od maminky hned po narození, neboť neonatologie nebyla zařízena na přítomnost covid pozitivního rodiče.

Devatenáctý den mého života mi bylo diagnostikováno onemocnění PWS. Šťastný okamžik, kdy si pár dní po porodu rodiče odnáší zdravé miminko, se v mém případě nekonal. 

Sdělení diagnózy byl šok, který by člověka paralyzoval na několik měsíců, rodiče ale museli okamžitě fungovat, pracovat, věnovat se domácnosti a dalším dětem, které se doma na sourozence těšily. Zároveň se starat o nemocné miminko s vědomím, že potřebuje speciální péči, ale zároveň s uvědoměním, že některé skutečnosti se nikdy nezlepší ani při sebelepší péči. Alespoň tak tu beznaděj rodiče zpočátku vnímali. 

Rodiče s odhodláním udělat pro mě maximum postupně překonávali už existující i přicházející zdravotní problémy. Po čtyřech týdnech života jsme dokázali odložit nasogastrickou sondu a já zvládl vypít denní dávku odstříkaného mateřského mléka, postupně jsem začal přibírat a dosáhl zdravé váhy, začal jsem se probouzet na jídlo. Díky denní injekční aplikaci růstového hormonu a pravidelné rehabilitaci jsem začal dělat pohybové pokroky.

Můj vývoj je kontrolován na neurologii, endokrinologii, antropologii, ortopedii a nutričním specialistou. Každý den mám nějakou formu terapie, navštěvuji fyzioterapii, plavání, hipoterapii a klinickou logopedii.

I přes patrné psychomotorické opoždění se s rodiči a lidmi, kteří mi pomáhají, radujeme z malých, ale soustavných pokroků. Mé vývojové milníky jsou zpožděny, ale přesto nám to nebere radost z jejich dosažení. Rodiče věří, že díky pravidelné péči a motivačnímu prostředí bude můj vývoj příznivý. Faktem ale je, že v budoucnu budu čelit mnohým zdravotním problémům a budu postaven před velké výzvy

Projevy PWS jsou způsobené poruchou funkce hypotalamu a v průběhu života se mění. Diagnóza PWS ovlivňuje téměř všechny systémy v těle. Konkrétně se PWS projevuje zejména těmito symptomy: 

 • Hyperfagií (neukojitelný hlad)
 • Hypotonií (slabý svalový tonus)
 • Hypogonadismem (nedostatečná sekrece pohlavního hormonu, neúplný pohlavní vývoj)
 • Hypotyreózou (nedostatečná činnost štítné žlázy)
 • Vysokou úrovní úzkosti a kognitivní rigidity
 • Nedostatkem růstového hormonu (malý vzrůst)
 • Opožděným psychomotorickým vývojem
 • Mentálním postižením
 • Respiračními problémy
 • Poruchy spánku
 • Řídnutím kostí
 • Sníženou citlivostí vůči bolesti
 • Skoliózou
 • Špatnou regulací tělesné teploty
 • Gastrointestinálními potížemi – sníženou pohyblivostí, gastroparézou
 • Sebepoškozujícím chováním (škrábáním si kůže)
 • Zvýšeným rizikem centrální adrenální insuficience, záchvatů a hypoglykémií
 • Duševním onemocněním

Rodiče chtějí zvýšit povědomí o tomto syndromu a především zvýšit šance na objevení účinné komplexní terapie na toto dosud nevyléčitelné onemocnění. Zahájili spolupráci s vědeckým pracovištěm Biocev. Vlastními zdroji financují testování nových terapeutických možností pro léčbu Prader Willi syndromu, což je velmi ekonomicky nákladné, a proto využívají i tuto cestu k získání financí k pokrytí dalších výdajů.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Spolu s vědeckými pracovníky z Biocevu testují různé látky, které by mohly pozitivně ovlivnit projevy PWS. Výsledky tohoto výzkumu mohou pomoci statisícům pacientů s PWS na celém světě. Výzkum je nejenom odborně náročný, ale také nákladný.

Výzkum léku probíhá vždy v mnoha fázích, kdy úspěch předchozí fáze podmiňuje pokračování výzkumu ve fázích dalších. V současné době jsme ve fázi testování existujícího objevu. Pokud se tento objev potvrdí, budeme schopni postoupit do fáze klinických studií. 

Peníze ze sbírky nám pomohou financovat extrémně drahý výzkum a vývoj léku na projevy PWS. Čím více peněz se podaří vybrat, tím bude možné postupovat rychleji a prověřovat více variant. Současná fáze výzkumu vyžaduje náklady ve výši 2.500.000 Kč, v případě úspěchu bude navazovat další krok, jehož náklady budou obdobné.

TOUŽÍM ŽÍT ŽIVOT NAPLNO, ZATÍM JSEM HLADOVÝ PO TERAPII, ABYCH NEMUSEL BÝT HLADOVÝ CELÝ ŽIVOT. STILL HUNGRY FOR A CURE. 

Staňte se součástí projektu, který změní kvalitu života stovek tisíců lidí po celém světě.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Milý dárce
5 000 Kč  •  31. 5. 2023 21:44
DobroDárce
200 Kč  •  31. 5. 2023 20:42
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  31. 5. 2023 16:11
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  30. 5. 2023 15:04
Štědrý dárce
200 Kč  •  30. 5. 2023 13:16
Štědrý dárce
300 Kč  •  30. 5. 2023 12:27
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  30. 5. 2023 11:33
Petra H.
1 000 Kč  •  30. 5. 2023 11:21
Všechno nejlepší k narozeninám :-)
Štědrý dárce
50 000 Kč  •  30. 5. 2023 11:08
Milý dárce
9 000 Kč  •  30. 5. 2023 10:26
DobroDárce
10 000 Kč  •  30. 5. 2023 7:27
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  29. 5. 2023 14:00
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  29. 5. 2023 10:34
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  29. 5. 2023 9:19
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  29. 5. 2023 8:23
Boráš
5 000 Kč  •  28. 5. 2023 9:40
Brácho všechno nejlepší!
Cura
10 000 Kč  •  27. 5. 2023 19:03
Hlavně zdraví, Martine
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  27. 5. 2023 15:52
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  26. 5. 2023 14:45
Laskavý dárce
250 Kč  •  26. 5. 2023 14:28
Držíme palce.
Laskavý dárce
2 500 Kč  •  26. 5. 2023 11:42
Štědrý dárce
10 010 Kč  •  26. 5. 2023 7:44
Real Madrid
2 000 Kč  •  25. 5. 2023 21:06
Všechno nejlepší ty starej homokláde!
Štědrý dárce
100 Kč  •  25. 5. 2023 15:21
Dobrosrdečný dárce
9 300 Kč  •  25. 5. 2023 12:20
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  25. 5. 2023 11:25
Milý dárce
1 000 Kč  •  24. 5. 2023 21:47
DobroDárce
1 000 Kč  •  24. 5. 2023 21:19
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  24. 5. 2023 21:12
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  24. 5. 2023 13:28
Velkorysý dárce
300 Kč  •  24. 5. 2023 13:26
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  24. 5. 2023 13:07
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  24. 5. 2023 9:08
Milý dárce
100 Kč  •  24. 5. 2023 8:49
Štědrý dárce
600 Kč  •  24. 5. 2023 8:31
Štědrý dárce
1 934 Kč  •  23. 5. 2023 23:29
Laskavý dárce
300 Kč  •  23. 5. 2023 23:28
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  23. 5. 2023 22:52
Štědrý dárce
300 Kč  •  23. 5. 2023 21:51
Laskavý dárce
300 Kč  •  23. 5. 2023 20:35
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 19:27
Štědrý dárce
500 Kč  •  23. 5. 2023 17:34
Dárce, který je pro každou dobrost
50 000 Kč  •  23. 5. 2023 17:26
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  23. 5. 2023 17:20
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 16:51
DobroDárce
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 16:49
Eva
2 000 Kč  •  23. 5. 2023 16:48
Martine, všechno nejlepší k narozeninám. Myslím na vás
DobroDárce
5 000 Kč  •  23. 5. 2023 16:42
Milý dárce
600 Kč  •  23. 5. 2023 15:44
Štědrý dárce
600 Kč  •  23. 5. 2023 13:59
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 13:55
Kristýna Zubčáková
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 13:38
Dobrý den, mladší syn se také narodil s vrozenou neurologickou vadou, i on je hypotonický a má opožděný vývoj, vadu řeči a další s tím spojené problémy.
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 13:37
Štědrý dárce
500 Kč  •  23. 5. 2023 13:23
DobroDárce
600 Kč  •  23. 5. 2023 12:28
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  23. 5. 2023 12:02
Štědrý dárce
300 Kč  •  23. 5. 2023 11:37
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 11:36
Dobrosrdečný dárce
15 000 Kč  •  23. 5. 2023 11:34
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  23. 5. 2023 11:24
Milý dárce
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 10:50
Štědrý dárce
300 Kč  •  23. 5. 2023 10:43
Milý dárce
3 500 Kč  •  23. 5. 2023 6:07
Dobrosrdečný dárce
10 010 Kč  •  22. 5. 2023 22:11
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  21. 5. 2023 21:28
Dobrosrdečný dárce
10 Kč  •  21. 5. 2023 19:26
Milý dárce
10 Kč  •  21. 5. 2023 19:21
Velkorysý dárce
600 Kč  •  21. 5. 2023 13:00
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  21. 5. 2023 8:27
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  20. 5. 2023 7:26
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  20. 5. 2023 6:37
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  20. 5. 2023 0:20
Milý dárce
200 Kč  •  19. 5. 2023 21:48
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  19. 5. 2023 21:22
Milý dárce
300 Kč  •  19. 5. 2023 21:13
Milý dárce
1 000 Kč  •  19. 5. 2023 20:56
DobroDárce
600 Kč  •  19. 5. 2023 20:22
Milý dárce
600 Kč  •  19. 5. 2023 19:58
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  19. 5. 2023 12:19
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  19. 5. 2023 12:12
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  19. 5. 2023 11:22
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  19. 5. 2023 9:17
Velkorysý dárce
200 Kč  •  18. 5. 2023 23:52
Štědrý dárce
300 Kč  •  18. 5. 2023 23:18
Milý dárce
600 Kč  •  18. 5. 2023 22:48
DobroDárce
100 Kč  •  18. 5. 2023 21:21
Milý dárce
500 Kč  •  18. 5. 2023 20:48
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  18. 5. 2023 15:38
Velkorysý dárce
600 Kč  •  18. 5. 2023 15:07
Milý dárce
2 000 Kč  •  18. 5. 2023 14:54
DobroDárce
3 000 Kč  •  18. 5. 2023 13:44
Milý dárce
50 000 Kč  •  18. 5. 2023 13:07
Laskavý dárce
300 Kč  •  18. 5. 2023 12:03
Štědrý dárce
300 Kč  •  18. 5. 2023 11:00
Milý dárce
4 000 Kč  •  18. 5. 2023 0:50
Laskavý dárce
200 Kč  •  17. 5. 2023 23:26
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  17. 5. 2023 22:38
DobroDárce
1 000 Kč  •  17. 5. 2023 22:21
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  17. 5. 2023 22:13
Laskavý dárce
600 Kč  •  17. 5. 2023 21:32
Štědrý dárce
600 Kč  •  17. 5. 2023 18:09
Milý dárce
300 Kč  •  17. 5. 2023 17:43
DobroDárce
2 000 Kč  •  17. 5. 2023 17:18
Milý dárce
1 000 Kč  •  16. 5. 2023 21:23
Štědrý dárce
8 000 Kč  •  16. 5. 2023 19:26
Dobrosrdečný dárce
4 000 Kč  •  16. 5. 2023 18:29
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  16. 5. 2023 18:14
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  16. 5. 2023 14:25
Milý dárce
600 Kč  •  16. 5. 2023 13:08
Velkorysý dárce
300 Kč  •  16. 5. 2023 12:16
Laskavý dárce
200 Kč  •  16. 5. 2023 9:57
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  16. 5. 2023 9:20
Laskavý dárce
2 500 Kč  •  16. 5. 2023 8:54
Dárce, který je pro každou dobrost
7 500 Kč  •  16. 5. 2023 8:23
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  16. 5. 2023 8:08
DobroDárce
1 000 Kč  •  16. 5. 2023 1:07
Milý dárce
600 Kč  •  15. 5. 2023 23:59
Štědrý dárce
200 Kč  •  15. 5. 2023 23:38
Velkorysý dárce
200 Kč  •  15. 5. 2023 23:14
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 5. 2023 20:28
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 5. 2023 20:21
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  15. 5. 2023 20:00
Laskavý dárce
5 000 Kč  •  15. 5. 2023 19:58
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  15. 5. 2023 18:25
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  15. 5. 2023 18:17
Milý dárce
600 Kč  •  15. 5. 2023 16:21
Dobrosrdečný dárce
10 000 Kč  •  15. 5. 2023 14:14
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  15. 5. 2023 13:56
Velkorysý dárce
470 Kč  •  15. 5. 2023 13:36
Milý dárce
50 Kč  •  15. 5. 2023 13:21
DobroDárce
1 000 Kč  •  15. 5. 2023 13:07
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  15. 5. 2023 11:38
Milý dárce
400 Kč  •  15. 5. 2023 7:33
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  15. 5. 2023 0:30
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  14. 5. 2023 23:31
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  14. 5. 2023 23:19
Milý dárce
1 000 Kč  •  14. 5. 2023 23:16
DobroDárce
2 000 Kč  •  14. 5. 2023 22:15
DobroDárce
1 000 Kč  •  14. 5. 2023 21:55
Milý dárce
7 500 Kč  •  14. 5. 2023 21:51
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  14. 5. 2023 21:50
Milý dárce
2 000 Kč  •  14. 5. 2023 21:28
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  14. 5. 2023 21:22
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  14. 5. 2023 21:16
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  14. 5. 2023 20:38
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 5. 2023 20:30
Milý dárce
600 Kč  •  14. 5. 2023 20:18
Velkorysý dárce
600 Kč  •  14. 5. 2023 20:12
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  14. 5. 2023 20:01
Velkorysý dárce
300 Kč  •  14. 5. 2023 19:47
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  14. 5. 2023 19:20
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  14. 5. 2023 19:08
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  14. 5. 2023 18:51
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  14. 5. 2023 18:48
Velkorysý dárce
100 Kč  •  14. 5. 2023 18:43
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  14. 5. 2023 18:35
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  14. 5. 2023 18:28
Velkorysý dárce
500 Kč  •  14. 5. 2023 18:24
Milý dárce
100 Kč  •  14. 5. 2023 13:57
Laskavý dárce
100 Kč  •  13. 5. 2023 16:54
DobroDárce
200 Kč  •  12. 5. 2023 21:45
Laskavý dárce
300 Kč  •  12. 5. 2023 19:58
DobroDárce
2 000 Kč  •  12. 5. 2023 5:02
Milý dárce
300 Kč  •  11. 5. 2023 21:17
Milý dárce
1 500 Kč  •  11. 5. 2023 15:29
Laskavý dárce
3 500 Kč  •  11. 5. 2023 15:27
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  11. 5. 2023 14:42
Laskavý dárce
100 Kč  •  11. 5. 2023 12:09
Bopi
2 000 Kč  •  11. 5. 2023 10:43
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  11. 5. 2023 10:16
Velkorysý dárce
300 Kč  •  11. 5. 2023 6:52
Štědrý dárce
50 000 Kč  •  10. 5. 2023 7:24
DobroDárce
5 000 Kč  •  9. 5. 2023 19:57
Milý dárce
100 Kč  •  8. 5. 2023 12:14
Velkorysý dárce
100 Kč  •  4. 5. 2023 23:58
DobroDárce
150 Kč  •  1. 5. 2023 13:48
Laskavý dárce
200 Kč  •  27. 4. 2023 19:52
Laskavý dárce
2 500 Kč  •  26. 4. 2023 9:50
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  26. 4. 2023 9:44

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, ikdyž se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

Probíhající Dobrovýzvy

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Petra H.
1 000 Kč  •  30. 5. 2023 11:21
Všechno nejlepší k narozeninám :-)
Boráš
5 000 Kč  •  28. 5. 2023 9:40
Brácho všechno nejlepší!
Cura
10 000 Kč  •  27. 5. 2023 19:03
Hlavně zdraví, Martine
Laskavý dárce
250 Kč  •  26. 5. 2023 14:28
Držíme palce.
Real Madrid
2 000 Kč  •  25. 5. 2023 21:06
Všechno nejlepší ty starej homokláde!
Eva
2 000 Kč  •  23. 5. 2023 16:48
Martine, všechno nejlepší k narozeninám. Myslím na vás
Kristýna Zubčáková
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 13:38
Dobrý den, mladší syn se také narodil s vrozenou neurologickou vadou, i on je hypotonický a má opožděný vývoj, vadu řeči a další s tím spojené problémy.
Milý dárce
5 000 Kč  •  31. 5. 2023 21:44

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat