Výzkum a vývoj léčby Prader-Willi Syndromu

Collected 0 Kč 1 219 568 Kč
from 2 500 000 Kč

We are always up for a good deed, join us! We hand over 100% of your donation.

Donate Share

We verify all collections

We verify all collections

Creator
Nadační fond Epigenteo
Date added
25. 4. 2023

Představení sbírky

Jmenuji se Teodor Goldstein a nedávno jsem oslavil druhé narozeniny. Narodil jsem se se vzácným onemocněním Prader-Willi syndrom (PWS), na které bohužel v současné době neexistuje lék. Moje onemocnění vzniká náhodnou poruchou na chromozomu 15. Jedná se o neuroendokrinní onemocnění, v jehož důsledku tělo není schopno produkovat celou řadu molekul nezbytných pro jeho správné fungování.

Po narození byl můj stav velmi vážný, byl jsem několik týdnů hospitalizovaný na neonatologickém oddělení, trpěl jsem těžkou svalovou slabostí (hypotonií), téměř jsem se nehýbal, neplakal jsem, trpěl jsem podvýživou, měl jsem obtíže s polykáním a sáním mléka a musel jsem být krmen nasogastrickou sondou.

Tento stav se pomalu postupně zlepšoval, a to zejména díky intenzivní péči rodičů, rehabilitacím a aplikaci růstového hormonu. Dělám neustálé pokroky, ale můj vývoj je zejména kvůli svalové slabosti, která mě bude provázet celý život, opožděný.  Až zhruba v roce jsem začal držet hlavičku, v patnácti měsících lézt a nyní stále nechodím. Několikrát týdně podstupuji náročné terapie – fyzioterapie, hipoterapie, plavání, logopedii. Můj zdravotní stav je kontrolován pravidelně v mnoha odborných ambulancích – ortopedie, urologie, neurologie, antropologie, endokrinologie, oční a v nutriční poradně. Denně injekčně užívám růstový hormon. Což je jediná dostupná terapie, které mírně zlepšuje pouze některé zdravotní projevy mé nemoci. I přes patrné psychomotorické opoždění se s rodiči a lidmi, kteří mi pomáhají, radujeme z malých, ale soustavných pokroků. Mé vývojové milníky jsou zpožděny, ale přesto nám to nebere radost z jejich dosažení. Rodiče věří, že díky pravidelné péči a motivačnímu prostředí bude můj vývoj příznivý. Faktem ale je, že v budoucnu budu čelit mnohým zdravotním problémům a budu postaven před velké výzvy. 

Moje onemocnění má vážné symptomy, z nichž některé se v průběhu života mění. Zatímco v raném dětství jsem trpěl podvýživou, nezájmem o stravu a nebyl jsem ani schopen ji přijímat, později během dětství se u mě postupně vyvine výrazně kladný postoj k jídlu, který nejčastěji mezi 4. a 9. rokem věku přejde v HYPERFAGII. Hyperfagie se projevuje trvalým intenzivním pocitem HLADU, bez možnosti dosáhnout pocitu nasycení. Hyperfagie je rovněž spojená s celou řadou poruch chování. Zkuste si představit, jak byste se chovali, kdybyste měli intenzivní hlad celý den, natož celý život. Osoba s PWS se nikdy necítí nasyceně, a to ani bezprostředně po jídle. Potřeba jíst brání nemocným naplno a samostatně žít. Potřebují neustálý dozor. Vedle hyperfagie trpí nemocní s PWS bohužel i dalšími zdravotními problémy.

Diagnóza PWS může ovlivnit téměř všechny systémy v těle. Konkrétně se PWS projevuje zejména těmito symptomy: 

 • Hyperfagií (neukojitelný hlad)
 • Hypotonií (slabý svalový tonus)
 • Hypogonadismem (nedostatečná sekrece pohlavního hormonu, neúplný pohlavní vývoj)
 • Hypotyreózou (nedostatečná činnost štítné žlázy)
 • Vysokou úrovní úzkosti a kognitivní rigidity
 • Nedostatkem růstového hormonu (malý vzrůst)
 • Opožděným psychomotorickým vývojem
 • Mentálním postižením
 • Respiračními problémy
 • Poruchy spánku
 • Řídnutím kostí
 • Sníženou citlivostí vůči bolesti
 • Skoliózou
 • Špatnou regulací tělesné teploty
 • Gastrointestinálními potížemi – sníženou pohyblivostí, gastroparézou
 • Sebepoškozujícím chováním (škrábáním si kůže)
 • Zvýšeným rizikem centrální adrenální insuficience, záchvatů a hypoglykémií
 • Duševním onemocněním

Komu pomůžeme?

Jedinou dostupnou terapií pro nemocné s PWS je léčba růstovým hormonem, ta však pouze zmírňuje některé z mnoha symptomů. Léčba samotné hyperfagie ani mnoha jiných vážných projevů nemoci zatím neexistuje. Moji rodiče se mnou velmi intenzivně pracují a snaží se ze všech sil, aby můj vývoj byl co nejlepší. Rozhodli se však udělat ještě něco navíc. Moc touží po tom, aby děti a dospělí s PWS mohli mít větší šanci na plnohodnotný samostatný život a aby zvýšili tuto šanci, iniciovali a zahájili výzkum a vývoj léčby PWS. Probíhající výzkum financují sami, ale protože náklady jsou veliké, založili také Nadační fond Epigenteo (http://epigenteo.cz/cs), jehož vybrané finance využívají k podpoře výzkumu a vývoje léčby PWS. Výzkum nyní probíhá již více než jeden rok ve spolupráci s vědci z Českého centra pro fenogenomiku (www.biocev.eu/cs/sluzby/ceske-centrum-pro-fenogenomiku.2)  a Ústavu molekulární genetiky AV ČR (www.img.cas.cz ) a vyvíjí se prozatím velmi slibně. V rámci výzkum jsou testovány již existující konkrétní léky a jejich kombinace a zjišťuje se, zda by jim mohl být dán jiný účel (tzv. drug repurposing), tedy zda by mohly mít léčebný efekt i pro děti a případně i starší pacienty s PWS.  Tzv. uvedený drug repurposing je tedy přístup, kdy se již existující a schválená či vyvíjená léčiva v pozdní fázi klinického testování používají pro nové terapeutické účely, což vede ke snížení nákladů a času. Tímto způsobem by léku pro PWS pacienty mohlo být dosaženo v relativně krátkém čase, rozhodně výrazně kratším, než při vývoji nové léčivé látky. Také náklady jsou tímto přístupem výrazně sníženy, nicméně i tak jsou velmi vysoké, a proto moc prosím o podporu tohoto projektu. Pomozte nám, přispějte na výzkum a testování léku na PWS a přibližte šanci dětem vést samostatný a spokojený život.

Po odborné stránce je cílem našeho výzkumu selektivně reaktivovat expresi genů – prototypově nejdříve u PWS lokusu na maternálním chromozomu (chromozomu získaném od matky) pomocí manipulace molekulárních epigenetických faktorů a v ideálním případě dosáhnout trvalých léčebných výsledků pro PWS pacienty. Výsledky studií mohou být pak rozšířeny na další lidské choroby, které jsou ovlivněny epigenetickými změnami jako je hypermetylace DNA, způsobující deaktivaci potřebných genů.

Odkazy:
https://www.phenogenomics.cz/
https://www.phenogenomics.cz/preclinical-testing/
https://www.phenogenomics.cz/phenotyping/neurobiology-and-behavior/

Kromě PWS jsou epigeneticky ovlivněny také Schaaf-Yang syndrom a Angelmanův syndrom na stejném místě chromozomu 15q11-q13. Epigenetické změny a hypermatylace ovlivňují ale celou řadu dalších chorob, např. těch, u nichž vznikají rozšířené repetice určitých DNA oblastí, které jsou pak inaktivovány metylací. 

Mezi tyto další choroby patří např: 

 • Friedrichova ataxie (FRDA), 
 • myotonická dystrofie typu 1 (DM1), 
 • amyotrofická laterální skleróza, 
 • frontotemporální demence, 
 • Birk–Barel syndrome, 
 • syndrom fragilního X 
 • a další choroby. 

Epigenetické změny hrají také významnou úlohu u onkologických, imunologických, metabolických, či kardiovaskulárních chorob.

Výsledky výzkumu mohou pomoci statisícům pacientů s PWS ale i statisícům dalších pacientů s obdobnými onemocněními na celém světě.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze z této sbírky budou použity na podporu již probíhajícího výzkumu a vývoje léku pro PWS pacienty. Výsledky tohoto výzkumu mohou pomoci statisícům pacientů s PWS na celém světě. Výzkum je nejenom odborně náročný, ale také nákladný.

Výzkum léku probíhá vždy v mnoha fázích, kdy úspěch předchozí fáze podmiňuje pokračování výzkumu ve fázích dalších. V současné době jsme ve fázi pokročilého testování existujícího objevu. Pokud se tento objev potvrdí, budeme schopni postoupit do fáze klinických studií. 

Peníze ze sbírky nám pomohou financovat extrémně drahý výzkum a vývoj léku na příčinu PWS. Čím více peněz se podaří vybrat, tím bude možné postupovat rychleji a prověřovat více variant a vůbec zajistit pokračování výzkumu. Současná fáze výzkumu vyžaduje náklady ve výši 2.500.000 Kč, v případě úspěchu bude navazovat další krok, jehož náklady budou obdobné.

TOUŽÍM ŽÍT ŽIVOT NAPLNO, ZATÍM JSEM HLADOVÝ PO TERAPII, ABYCH NEMUSEL BÝT HLADOVÝ CELÝ ŽIVOT. STILL HUNGRY FOR A CURE. 

Staňte se součástí projektu, který změní kvalitu života stovek tisíců lidí po celém světě.

Do you want to leave a message for the project creator?

To view or add a message, you must be logged in on Facebook and have third-party cookies enabled in your browser.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Štědrý dárce
300 Kč  •  19. 4. 2024 18:27
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  19. 4. 2024 17:10
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  19. 4. 2024 9:44
Laskavý dárce
138 Kč  •  18. 4. 2024 19:45
Štědrý dárce
100 Kč  •  18. 4. 2024 13:53
Laskavý dárce
300 Kč  •  18. 4. 2024 12:06
Štědrý dárce
100 Kč  •  18. 4. 2024 8:19
Štědrý dárce
500 Kč  •  17. 4. 2024 13:55
DobroDárce
1 000 Kč  •  14. 4. 2024 18:08
Velkorysý dárce
160 Kč  •  14. 4. 2024 16:09
DobroDárce
500 Kč  •  10. 4. 2024 20:01
DobroDárce
300 Kč  •  10. 4. 2024 12:50
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  7. 4. 2024 23:10
Velkorysý dárce
20 000 Kč  •  4. 4. 2024 11:45
DobroDárce
150 Kč  •  2. 4. 2024 21:59
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  30. 3. 2024 8:23
Velkorysý dárce
200 Kč  •  29. 3. 2024 17:24
Milý dárce
1 000 Kč  •  24. 3. 2024 10:49
Milý dárce
30 Kč  •  20. 3. 2024 17:52
DobroDárce
250 Kč  •  18. 3. 2024 12:39
Laskavý dárce
100 Kč  •  17. 3. 2024 21:25
J+T
1 000 Kč  •  13. 3. 2024 13:24
❤️
Milý dárce
200 Kč  •  12. 3. 2024 16:08
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  12. 3. 2024 10:18
Laskavý dárce
15 000 Kč  •  11. 3. 2024 11:46
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  11. 3. 2024 10:31
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  10. 3. 2024 20:31
Štědrý dárce
500 Kč  •  9. 3. 2024 9:33
Lukáš
1 000 Kč  •  8. 3. 2024 10:10
Přeji ať jste spolu šťastní, hodně sil mamince a taťkovi ❤
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  4. 3. 2024 12:11
Velkorysý dárce
300 Kč  •  3. 3. 2024 20:03
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  3. 3. 2024 15:32
Laskavý dárce
100 Kč  •  3. 3. 2024 14:49
Dárce, který je pro každou dobrost
70 Kč  •  3. 3. 2024 14:00
DobroDárce
1 000 Kč  •  3. 3. 2024 13:58
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  3. 3. 2024 12:46
Velkorysý dárce
3 500 Kč  •  3. 3. 2024 12:16
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  3. 3. 2024 12:00
Velkorysý dárce
300 Kč  •  3. 3. 2024 11:57
Laskavý dárce
300 Kč  •  3. 3. 2024 11:19
DobroDárce
300 Kč  •  3. 3. 2024 11:16
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  3. 3. 2024 11:12
Velkorysý dárce
200 Kč  •  3. 3. 2024 11:12
Laskavý dárce
300 Kč  •  3. 3. 2024 10:54
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  3. 3. 2024 10:37
Laskavý dárce
200 Kč  •  3. 3. 2024 10:35
Milý dárce
600 Kč  •  3. 3. 2024 10:27
DobroDárce
300 Kč  •  3. 3. 2024 10:12
Milý dárce
1 000 Kč  •  3. 3. 2024 10:05
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  3. 3. 2024 9:59
Štědrý dárce
600 Kč  •  3. 3. 2024 9:52
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  3. 3. 2024 9:51
Laskavý dárce
300 Kč  •  3. 3. 2024 9:45
Laskavý dárce
200 Kč  •  3. 3. 2024 9:34
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  3. 3. 2024 9:28
DobroDárce
1 000 Kč  •  3. 3. 2024 9:25
DobroDárce
300 Kč  •  3. 3. 2024 9:23
Dobrosrdečný dárce
180 Kč  •  3. 3. 2024 9:09
Milý dárce
300 Kč  •  3. 3. 2024 9:05
Štědrý dárce
9 300 Kč  •  25. 2. 2024 6:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  23. 2. 2024 23:08
Dobrosrdečný dárce
901 Kč  •  21. 2. 2024 8:19
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  16. 2. 2024 13:30
Milý dárce
1 000 Kč  •  14. 2. 2024 15:06
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  11. 2. 2024 19:46
Velkorysý dárce
600 Kč  •  8. 2. 2024 19:02
Milý dárce
1 810 Kč  •  5. 2. 2024 13:52
Velkorysý dárce
500 Kč  •  1. 2. 2024 12:06
DobroDárce
600 Kč  •  26. 1. 2024 11:02
DobroDárce
9 300 Kč  •  25. 1. 2024 6:00
Milý dárce
300 Kč  •  22. 1. 2024 9:38
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  22. 1. 2024 9:24
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  22. 1. 2024 9:05
Milý dárce
125 Kč  •  21. 1. 2024 16:42
DobroDárce
300 Kč  •  21. 1. 2024 15:17
DobroDárce
300 Kč  •  19. 1. 2024 8:02
Laskavý dárce
300 Kč  •  16. 1. 2024 16:14
DobroDárce
800 Kč  •  14. 1. 2024 21:01
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  13. 1. 2024 19:17
Dobrosrdečný dárce
1 500 Kč  •  31. 12. 2023 20:14
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  30. 12. 2023 21:48
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  30. 12. 2023 14:41
Milý dárce
200 Kč  •  26. 12. 2023 19:47
Laskavý dárce
500 Kč  •  26. 12. 2023 10:43
Milý dárce
300 Kč  •  25. 12. 2023 17:06
Dobrosrdečný dárce
9 300 Kč  •  25. 12. 2023 6:01
Milý dárce
2 000 Kč  •  24. 12. 2023 15:08
Laskavý dárce
600 Kč  •  24. 12. 2023 11:40
DobroDárce
1 500 Kč  •  24. 12. 2023 11:07
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  22. 12. 2023 17:33
Milý dárce
300 Kč  •  21. 12. 2023 17:44
Štědrý dárce
600 Kč  •  20. 12. 2023 12:30
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  18. 12. 2023 12:55
Eva Š.
300 Kč  •  18. 12. 2023 4:00
Velmi dobře znám jako rodič, když se dozvíte špatnou prognózu zdravotního stavu vašeho dítěte. Modlím se za zdraví vašeho dítěte a přeji si, ať se najde lék a pomůže mu. Ať je šťastný a vy s ním.❤️.
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  17. 12. 2023 19:06
Milý dárce
100 Kč  •  15. 12. 2023 20:42
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  14. 12. 2023 13:13
Zbyněk Jurečka
300 Kč  •  13. 12. 2023 2:04
každá kačka dobrá, ať se výzkum podaří, pa
Štědrý dárce
600 Kč  •  12. 12. 2023 12:22
Milý dárce
500 Kč  •  8. 12. 2023 13:57
Milý dárce
2 000 Kč  •  8. 12. 2023 8:47
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  7. 12. 2023 20:06
Štědrý dárce
100 Kč  •  5. 12. 2023 13:10
Štědrý dárce
3 500 Kč  •  3. 12. 2023 22:12
Velkorysý dárce
50 000 Kč  •  1. 12. 2023 9:53
Milý dárce
10 Kč  •  30. 11. 2023 15:51
Vamberovi
3 000 Kč  •  30. 11. 2023 10:05
Držíme palce!
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  29. 11. 2023 7:07
Laskavý dárce
500 Kč  •  27. 11. 2023 11:56
Laskavý dárce
300 Kč  •  26. 11. 2023 19:37
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  25. 11. 2023 21:01
Štědrý dárce
9 300 Kč  •  25. 11. 2023 6:01
Knihopolis s.r.o.
2 128 Kč  •  23. 11. 2023 9:53
🤎
Dobrosrdečný dárce
250 Kč  •  20. 11. 2023 12:17
Dobrosrdečný dárce
400 Kč  •  17. 11. 2023 8:57
Velkorysý dárce
300 Kč  •  16. 11. 2023 12:05
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  14. 11. 2023 17:17
Velkorysý dárce
200 Kč  •  14. 11. 2023 15:44
Velkorysý dárce
222 Kč  •  12. 11. 2023 22:52
Milý dárce
500 Kč  •  12. 11. 2023 8:42
Milý dárce
500 Kč  •  11. 11. 2023 11:37
Velkorysý dárce
300 Kč  •  7. 11. 2023 13:18
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  4. 11. 2023 6:00
Milý dárce
10 Kč  •  31. 10. 2023 21:36
Milý dárce
1 000 Kč  •  29. 10. 2023 19:33
DobroDárce
700 Kč  •  29. 10. 2023 3:43
Milý dárce
200 Kč  •  26. 10. 2023 13:22
Milý dárce
22 Kč  •  26. 10. 2023 11:21
Dobrosrdečný dárce
9 300 Kč  •  25. 10. 2023 6:01
Štědrý dárce
600 Kč  •  23. 10. 2023 19:42
Štědrý dárce
40 000 Kč  •  22. 10. 2023 21:28
Štědrý dárce
100 Kč  •  22. 10. 2023 20:13
Milý dárce
50 Kč  •  22. 10. 2023 15:45
Štědrý dárce
200 Kč  •  21. 10. 2023 17:40
Štědrý dárce
100 Kč  •  20. 10. 2023 12:21
Laskavý dárce
200 Kč  •  20. 10. 2023 8:45
Laskavý dárce
2 000 Kč  •  19. 10. 2023 11:29
Štědrý dárce
100 Kč  •  17. 10. 2023 11:01
Houserovic
5 000 Kč  •  15. 10. 2023 22:11
Držíme palec!
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  15. 10. 2023 14:23
Milý dárce
300 Kč  •  14. 10. 2023 8:01
Velkorysý dárce
500 Kč  •  13. 10. 2023 16:41
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  13. 10. 2023 15:31
Velkorysý dárce
6 000 Kč  •  13. 10. 2023 12:49
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  13. 10. 2023 8:57
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  12. 10. 2023 20:53
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  12. 10. 2023 11:28
Štědrý dárce
1 500 Kč  •  11. 10. 2023 13:11
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  11. 10. 2023 12:05
Milý dárce
1 000 Kč  •  11. 10. 2023 11:55
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  11. 10. 2023 8:17
Milý dárce
1 000 Kč  •  10. 10. 2023 9:13
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  9. 10. 2023 11:25
Štědrý dárce
1 111 Kč  •  9. 10. 2023 5:46
Šimonek B.
100 Kč  •  7. 10. 2023 21:47
Šimonek posílá hodně síly.
Milý dárce
100 Kč  •  6. 10. 2023 19:26
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  6. 10. 2023 14:27
DobroDárce
300 Kč  •  6. 10. 2023 9:09
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 22:15
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  5. 10. 2023 20:11
Dárce, který je pro každou dobrost
450 Kč  •  5. 10. 2023 20:05
Milý dárce
1 000 Kč  •  5. 10. 2023 13:26
Štědrý dárce
300 Kč  •  5. 10. 2023 7:51
Josef
1 000 Kč  •  4. 10. 2023 15:54
Držím palce!
Milý dárce
1 000 Kč  •  4. 10. 2023 15:34
V. T.
2 000 Kč  •  4. 10. 2023 12:18
DobroDárce
500 Kč  •  4. 10. 2023 9:23
Milý dárce
10 000 Kč  •  4. 10. 2023 7:57
Zuzana S.
15 000 Kč  •  3. 10. 2023 19:58
Ze srdce preji, aby vyzkum brzy postoupil a byl ku prospechu Teodorovi a ostatnim...hodne sily rodicum.
Laskavý dárce
500 Kč  •  3. 10. 2023 18:04
Velkorysý dárce
150 Kč  •  3. 10. 2023 12:59
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  3. 10. 2023 6:51
DobroDárce
100 Kč  •  3. 10. 2023 3:10
Velkorysý dárce
300 Kč  •  3. 10. 2023 0:09
Milý dárce
300 Kč  •  2. 10. 2023 22:42
Martina K.
1 000 Kč  •  2. 10. 2023 22:20
Ahoj Teodore, držím palce, aby se co nejdříve našel lék, který ti pomůže.
Štědrý dárce
200 Kč  •  2. 10. 2023 21:43
DobroDárce
100 Kč  •  2. 10. 2023 21:29
Milý dárce
25 Kč  •  2. 10. 2023 17:50
Milý dárce
150 Kč  •  2. 10. 2023 17:50
Velkorysý dárce
100 Kč  •  2. 10. 2023 12:43
DobroDárce
1 000 Kč  •  2. 10. 2023 10:32
DobroDárce
10 Kč  •  2. 10. 2023 8:50
DobroDárce
1 000 Kč  •  2. 10. 2023 8:36
Štědrý dárce
300 Kč  •  2. 10. 2023 7:59
Milý dárce
600 Kč  •  2. 10. 2023 7:58
Dobrosrdečný dárce
7 000 Kč  •  2. 10. 2023 0:16
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  1. 10. 2023 23:16
Milý dárce
1 000 Kč  •  1. 10. 2023 22:43
Milý dárce
600 Kč  •  1. 10. 2023 22:16
DobroDárce
1 500 Kč  •  1. 10. 2023 22:15
Petr H.
777 Kč  •  1. 10. 2023 22:14
Hodně štěstí!
Milý dárce
600 Kč  •  1. 10. 2023 22:14
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  1. 10. 2023 22:10
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  1. 10. 2023 22:05
Milý dárce
300 Kč  •  1. 10. 2023 22:04
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  1. 10. 2023 22:04
Velkorysý dárce
10 000 Kč  •  1. 10. 2023 22:03
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  1. 10. 2023 22:02
DobroDárce
2 000 Kč  •  1. 10. 2023 22:01
Liba
600 Kč  •  29. 9. 2023 7:31
Držím palečky🥰
Bára
300 Kč  •  28. 9. 2023 20:15
Přeji Ti zlatíčko ať se lék co nejdříve najdete.. hodně štěstí ❤️
Věra
300 Kč  •  28. 9. 2023 13:16
Hodně štěstí😍
Markéta
200 Kč  •  28. 9. 2023 11:56
Přeji vám, ať vše dobře dopadne.
David
300 Kč  •  26. 9. 2023 11:21
❤️
Natela
600 Kč  •  24. 9. 2023 21:22
Lucie H.
300 Kč  •  22. 9. 2023 11:29
Kéž by se vybralo a na něco se přišlo. Jinak rodině hodně sil a super záměr ❤️
Klárka
1 000 Kč  •  22. 9. 2023 8:05
Vaši rozjeď to!! :)
Filip H
1 000 Kč  •  18. 9. 2023 22:34
Držím ti palce!
LenkaH+RF
1 000 Kč  •  11. 9. 2023 13:07
Fandíme Vám!!!
Dominika
500 Kč  •  3. 9. 2023 11:11
Hodně štěstí!
Michaela
300 Kč  •  20. 8. 2023 21:22
Zname taky chlapecka s PWS, tak at je vyzkum uspesny! Drzim palce.
Kamila L.
300 Kč  •  20. 8. 2023 9:19
Posílám nějaký ten příspěvek a snad přispějíjí i ostatní a držím pěsti ať vše dobře dopadne.
Libu
1 000 Kč  •  19. 8. 2023 21:46
Držím všechny palce, které mám 🥰
Jaromira V.
300 Kč  •  19. 8. 2023 14:56
🙏
Petrr
100 Kč  •  19. 8. 2023 12:39
Hodně štěstí!
Niki M.
200 Kč  •  19. 8. 2023 9:36
Ať je vaše úsilí odměněno! Držím palce.
Petr Dorazil
200 Kč  •  19. 8. 2023 7:42
Přeji úspěšný výzkum a poté i léčbu.
Jan Urban
600 Kč  •  28. 6. 2023 14:20
alespoň drobná pomoc
Zbyněk Jurečka
398 Kč  •  20. 6. 2023 15:06
ať se to povede, jsem s vámi, Zbyněk
Milan K.
100 Kč  •  7. 6. 2023 23:11
Přeji ať se vše dobré podaří
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  7. 6. 2023 14:23
Vše nej!
I.H.
500 Kč  •  6. 6. 2023 23:29
I pro naše lepší zítřky 🍀
Štěpánek
1 000 Kč  •  6. 6. 2023 21:35
Ať nám to klapne, kdo s tím má žít!
Knihopolis s.r.o.
1 444 Kč  •  5. 6. 2023 18:15
🤎
❣️
10 010 Kč  •  3. 6. 2023 9:21
Všechno nej, nej, nej
duk
1 000 Kč  •  1. 6. 2023 14:34
přeji brzké objevení léku....
Šába
1 000 Kč  •  1. 6. 2023 10:54
drž se!
Petra H.
1 000 Kč  •  30. 5. 2023 11:21
Všechno nejlepší k narozeninám :-)
Boráš
5 000 Kč  •  28. 5. 2023 9:40
Brácho všechno nejlepší!
Cura
10 000 Kč  •  27. 5. 2023 19:03
Hlavně zdraví, Martine
Laskavý dárce
250 Kč  •  26. 5. 2023 14:28
Držíme palce.
Real Madrid
2 000 Kč  •  25. 5. 2023 21:06
Všechno nejlepší ty starej homokláde!
Eva
2 000 Kč  •  23. 5. 2023 16:48
Martine, všechno nejlepší k narozeninám. Myslím na vás
Kristýna Zubčáková
1 000 Kč  •  23. 5. 2023 13:38
Dobrý den, mladší syn se také narodil s vrozenou neurologickou vadou, i on je hypotonický a má opožděný vývoj, vadu řeči a další s tím spojené problémy.
Bopi
2 000 Kč  •  11. 5. 2023 10:43

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

Probíhající Dobrovýzvy

Dokončené Dobrovýzvy

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Messages

J+T
1 000 Kč  •  13. 3. 2024 13:24
❤️
Lukáš
1 000 Kč  •  8. 3. 2024 10:10
Přeji ať jste spolu šťastní, hodně sil mamince a taťkovi ❤
Eva Š.
300 Kč  •  18. 12. 2023 4:00
Velmi dobře znám jako rodič, když se dozvíte špatnou prognózu zdravotního stavu vašeho dítěte. Modlím se za zdraví vašeho dítěte a přeji si, ať se najde lék a pomůže mu. Ať je šťastný a vy s ním.❤️.
Zbyněk Jurečka
300 Kč  •  13. 12. 2023 2:04
každá kačka dobrá, ať se výzkum podaří, pa
Vamberovi
3 000 Kč  •  30. 11. 2023 10:05
Držíme palce!
Knihopolis s.r.o.
2 128 Kč  •  23. 11. 2023 9:53
🤎
Houserovic
5 000 Kč  •  15. 10. 2023 22:11
Držíme palec!
Šimonek B.
100 Kč  •  7. 10. 2023 21:47
Šimonek posílá hodně síly.

Other contributors

This charitable collection falls under the public collection established by the organizer and is organized for the benefit of the recipient.

Do you want to create a project or a story?

Start collecting