Úspěšně vybráno:

Život nepočká, to víme i my v DDM Praha 2

Vybráno 0 Kč 6 400 Kč
5 000 Kč
Život nepočká, to víme i my v DDM Praha 2
9 dárců
Celkem se zapojilo
711,11 Kč
Průměrná výše daru
2 200 Kč
Nejvyšší dar
Více o této sbírce

Život nepočká, to víme i my v DDM Praha 2

Autor
Adéla Králová
Datum přidání
5. 10. 2023

Proč Dobrovýzvu zakládám

Rádi bychom jako tým pomohli vybrat část peněz na auto pro pana Carlose. Carlos je tatínek dětí, které k nám chodí na kroužky a byly s námi i na táboře. Peníze se připojí ke sbírce, ve které se vybírá na speciální auto, které uveze celou rodinu, tedy včetně dvojkočárku a elektrického invalidního vozíku.


Představení sbírky

Naší rodině se před necelými dvěma lety obrátil svět naruby. Až do prosince 2021 jsme byli běžná rodinka se třemi dětmi, která ráda cestuje, dobře jí a užívá života. Od té doby však přibyla do party ještě maličká dvojčata, ale také následky krvácení do mozkového kmene. Prošli jsme si těžkým obdobím nejistoty a nepěkných vyhlídek. Bojujeme s nasazením všech sil každý den. Pomalu se začíná život vracet do běžnějších kolejí. K tomu, abychom se pohli z místa však potřebujeme auto, které nás všechny uveze, tedy včetně dvojkočárku a elektrického invalidního vozíku.

Life has changed completely for our family almost two years ago. Until December 2021 we were just an average family with three kids, who like to travel, eat well and enjoy life. Since then we have gained our little twins but also the effects of an hemorrhagic brainstorm stroke.  We have been through a period of uncertainty and unpleasant expectations. We have fought the odds day by day. Slowly our life is starting to look a little like what it used to. For us to move forward though, we need a car, that can carry the whole family including a double stroller and an electric wheelchair.

Komu pomůžeme?

V prosinci 2021 se tatínek Carlos večer necítil dobře a šel si raději lehnout. Po chvíli se k němu přišla ještě přitulit tehdy čtyřletá dcera, probudila ho a možná mu tím zachránila život. Točila se mu hlava, nemohl se postavit na nohy, manželka Zuzana přivolala sanitku. Po příjezdu do nemocnice už byl Carlos v komatu s nejistou prognózou. Lékaři zjistili krvácení do mozkového kmene a nechtěli dávat plané naděje.

In December 2021 Carlos was not feeling very well in the evening so he went to lie down. A little later his then four year old daughter came to snuggle up, which may have saved his life. She woke him up and he realised things were wrong. He was dizzy and unable to stand up. His wife, Zuzana, called the ambulance and before he reached the nearby hospital he was already in a coma with an uncertain outlook. The doctors have diagnosed a hemorrhagic brainstem stroke.

Přišly mučivé týdny čekání. Probudí se? V jakém stavu? Bude umět dýchat? Polykat? Mluvit? Pohne prstem? Bude ještě kdy sedět? Chodit? To vše se třemi malými dětmi, covidovými zákazy návštěv a překvapením, které manželka Zuzana tenkrát nosila pod srdcem.

The upcoming weeks were pretty torturous. Will he wake up? In what condition? Will he know how to breathe? Swallow? Speak? Will he move his fingers? Will he be able to sit? All that with three small kids waiting home for their dad, the COVID restrictions on hospital visits, and the surprise Zuzana was carrying.

Brzy se ukázalo, že živo opravdu bude. Na ultrazvuku se ukázala dvojčata. Zuzaně to paradoxně dodalo sílu a víru. Carlos od té doby překonává veškerá očekávání. Po dvou měsících zápasení na JIP a dalších 3 měsících po nemocnicích se Carlos vrátil domů. Akorát včas, aby přivítal malá dvojčátka.

Soon the family found out, that there was a lot of living to be done as the ultrasound revealed that they were expecting surprise twins. It has given Zuzana an extra dose of faith and determination. Carlos has been surpassing every expectation ever since. After 2 months in the ICU and 3 more moths in hospitals he has been released into home care. Just in time to welcome the newborn twins.

Do specializovaných rehabilitačních zařízení se zatím nedostal, na to byl jeho stav příliš vážný. Intenzivně však rehabilituje v domácím prostředí a ambulantně. Postihla ho těžká ataxie a nemá tedy kontrolu nad cílením svých pohybů. To ovlivňuje veškeré svaly na těle od horních a dolních končetin, přes svaly trupu, ale i polykací a oční svaly či hlasivky. Potřebuje tedy dopomoc se všemi úkony běžného života včetně jídla či přesunů. Fyzicky se pomalu zlepšuje, situaci však komplikuje to, že přes hlasitý tinnitus, neslyší lidský hlas a je tedy odkázán na komplikovanou komunikaci přes tablet.

Sofar Carlos has not been accepted into specialized rehabilitation centres as his condition has been too serious. He has been going through intensive physical and occupational therapy and home and as an outpatient. He is dealing with severe ataxia, which is a lack of aim in all movement including his arms, legs, trunk, eye muscles, the vocal chords or swallowing. His condition is slowly improving but he still needs assistance in all aspects of daily life including food and transitions into wheelchair. To make things more complicated, he is suffering with a very loud tinnitus, which prevents him from hearing human voice. He can only communicate through the cumbersome use of technology.

Nejen Carlosovi uvězněném ve vlastním těle, ale i starším dětem, které byly zničehonic odsunuté na čtvrtou, pátou a šestou kolej, psychicky velmi pomáhají výpravy za dobrodružstvím, které po letech konečně aspoň trošku připomínají zase normální život. Cesty za kamarády nebo do přírody jsou zásadní pro udržení fungování rodiny. Doprava na terapie a k lékařům zase umožňuje odpovídající péči. Tyto výlety jsou ovšem logisticky náročné, jelikož se do auta, které nyní mají k užívání,  nevejdou všechny děti a už vůbec ne nový elektrický vozík, který by Zuzaně uvolnil ruce k tlačení kočárku a chytání dvojčátek.

Not only Carlos, who is trapped in his own body, benefits from little adventure trips. The older children who have had to make space for babies and a very demanding care for their dad get to finally feel included and cared for again. Visiting friends or miniature nature escapes are paramount for maintaining the family wellbeing. Attending therapies and medical appointments is foundational for adequate care for Carlos. These trips have been challenging though, as their new electric wheelchair, that could free Zuzana's hands for pushing the stroller or chasing babies, cannot be loaded in the car they have been using, which could not carry the whole family at once anyway.

Auto rodině dodá samostatnost a příležitost zase spolu trávit čas na výletech a cestách, jak byli zvyklí.

The car is going to allow the family to be independent and able to spend quality time together again traveling around as they used to.

Život nepočká.

Life cannot wait.

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Peníze budou použity k nákupu osmimístného auta, které má zároveň dostatečně velký nákladový prostor pro přepravu elektrického invalidního vozíku. Vzhledem k potřebám bezbariérových úprav bude pořízen vůz nový, který tak bude moci co nejdéle spolehlivě sloužit.

Pokud se podaří vybrat více, než plánujeme, budou finance využity k úhradě rehabilitací v domácím prostředí a na lůžku, kam se snad brzy Carlos také dostane.

Money will be used for purchasing an 8 seater van big enough to fit the electric wheelchair. The vehicle will need  customizing so a new one with the longest possible reliable use will be purchased.

Shall more than the necessary amount be collected, it will be used to pay for therapies either at home or at a specialised therapy centre.

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  4. 12. 2023 13:01
Štědrý dárce
600 Kč  •  16. 10. 2023 15:13
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  14. 10. 2023 16:46
DobroDárce
2 200 Kč  •  12. 10. 2023 12:31
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  8. 10. 2023 21:44
Milý dárce
600 Kč  •  6. 10. 2023 7:58
DobroDárce
500 Kč  •  5. 10. 2023 14:01
Štědrý dárce
600 Kč  •  5. 10. 2023 14:00
Laskavý dárce
500 Kč  •  5. 10. 2023 13:56

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.

U této sbírky nejde Dobrovýzvu přidat, protože sbírka už byla ukončená.