Centrum hiporehabilitace Mirákl

Centrum hiporehabilitace Mirákl je nezisková organizace, jejíž hlavní činností je celoroční pořádání hiporehabilitačních pobytů pro děti.

2 Vytvořených sbírek
163 800 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Centrum hiporehabilitace Mirákl o.p.s. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2011 za účelem rozvoje léčby s využitím koně – hiporehabilitace. Koně dětem ukazují cestu, jak se volně a beze strachu pohybovat, a navíc mimo prostředí bílých plášťů.

Náplní rehabilitačního pobytu je 2× denně hipoterapie, 1× denně terapeutické čištění koní, arteterapie, muzikoterapie a skupinová, či individuální canisterapie.

Přístup je ke každému dítěti individuální, cíl terapie se stanovuje pro každé zvlášť a to na základě vstupního vyšetření, podle kterého jsou pak vedeny všechny terapie. Pobyt je vždy zakončen výstupním vyšetřením s doporučením domácí autoterapie.

Centrum získalo v roce 2016 akreditaci od MZ ČR a jako jediné může školit hipoterapii jakožto oficiální léčebnou metodu v rámci celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů.

Rychlé kontakty

Web: https://www.chmirakl.cz/
E-mail: rezervace@chmirakl.cz
Telefon: +420 721 076 450

Sociální sítě