Visegradský jezdec

Facebooková stránka, která shromažďuje informace o metodách hybridní války, rasismu, totalitní ideologii, problematice uprchlíků, tuzemské i zahraniční politiky a dalších tématech naší doby.

1 Vytvořených sbírek
3 741 758 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

„Chtěl jsem něco prostě dělat. Nebýt pasivní v době, kdy Českou republiku postupně přebírají mafie, které k tomu, aby mohly nerušeně tunelovat zemi, ničí občanskou společnost a média a vzápětí se vrhnou na spolupráci s východními totalitami. Protože deal s nimi se odehrává podle jiných pravidel, založených na netransparentnosti, korupci a nepotismu, tedy v takovém prostředí, které jim vyhovuje a kterému rozumějí a z něhož sami taky často vzešli.“

Sociální sítě