FOR4EST z. s.

Naše aktivity pořádáme jako registrovaný spolek FOR4EST z.s. Ten vznikl z dobrovolníků, kteří už dříve pořádali programy s environmentální tématikou a úklidy lesa jako součást letních dětských táborů. Impulsem k založení spolku byl zvyšující se výskyt odpadků v přírodě a zjištění, že se tím nikdo komplexně nezabývá. Naše jednorázové akce už nestačily pokrýt míru znečištění lesů, proto jsme v roce 2018 založili spolek a začali tento problém řešit organizovaně.

1 Vytvořených sbírek
8 323 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Spolek svými aktivitami rozšiřuje povědomí společnosti o ochraně přírody a udržitelném rozvoji. V prvních letech jsme spustili projekt Čistý les, který se zaměřuje na úklidy přírody. Postupem času se naše programy rozšířily také o relaxační aktivity v lese a sázení stromů. Od našich počátků se zaměřujeme na práci s dětmi, které jsou k tématům týkajících se ničení přírody velmi senzitivní. Programů z projektu Čistý les se účastní také firmy, obce a veřejnost. V organizování akcí spolupracujeme s dobrovolníky a zájmovými organizacemi. Děkujeme také všem partnerům, dárcům a patronům za dlouhodobou nebo i jednorázovou podporu.