Institut prevence a řešení předlužení

Jsme nezávislý think tank a měníme pravidla hry neférového systému exekucí a vymáhání dluhů.

1 Vytvořených sbírek
70 327 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Není nám lhostejné, jakým způsobem nevhodně nastavený systém a nekalá jednání různých subjektů dopadají na životy konkrétních lidí a v konečném důsledku poškozují celou společnost. 

Pilíře naší práce

1. Systémová změna. Omezujeme obchod s dluhy a nastavujeme férovější systém exekucí a nové možnosti oddlužení.

2. Unikátní mapy a data. Dodáváme podrobná data a vizualizace, které jsou klíčovým nástrojem ke změnám v místních i národních politikách.

3. Vzdělání a osvěta. Vzděláváme pracovníky pomáhajících profesí v dluhové problematice, vytváříme unikátní nástroje.

4. Protiexekuční program. Snižujeme negativní dopady exekucí ve firmách, pomáháme zaměstnancům z pasti dluhů a exekucí.