Karmel sv. Josefa

Jsme bosé karmelitky – řeholní sestry, jejichž hlavním posláním je přímluva – modlitba za druhé. Zabýváme se také výrobou uměleckých předmětů a v Drastech na Praze-Východ chceme vybudovat živé duchovní a kulturní centrum.

3 Vytvořených sbírek
6 262 841 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

 

Více o organizaci

Jsme bosé karmelitky – řeholní sestry, jejichž hlavním posláním je přímluva – modlitba za druhé. Kvůli hluku a malému prostoru jsme se rozhodly vyměnit prominentní adresu v centru Prahy na Hradčanském náměstí za zanedbanou osadu a být tak blíž přírodě i lidem.

Budovaný areál v Drastech na Praze-východ nemá sloužit jen nám, ale všem příchozím, kteří si sem přijedou odpočinout a načerpat.

Věříme, že ze zchátralého hospodářského dvora severně od Prahy se stane dobře dostupné duchovní a kulturní centrum, kde se bude moci každý, kdo bude potřebovat, obnovit lidsky i duchovně a odkud bude odjíždět s novou silou do každodenního života.

Trocha historie

Zemědělský dvůr v Drastech získala Vyšehradská kapitula, od které jsme pozemek zakoupily, v restitucích v r. 2015 ve značně zchátralém až zdevastovaném stavu. Mnozí již nevěřili, že ho bude možné obnovit. V době komunismu sloužil místnímu zemědělskému družstvu, poté se na něm podepsalo dlouholeté čekání na restituce. Přitom je dvůr od r. 1958 kulturní památkou a má bohatou historii – první zmínky o něm jsou již z roku 1305.  

Co se již udělalo…

Pražský klášter jsme prodaly nekomerčně našim bratřím bosým karmelitánům, kteří tam nyní pořádají aktivity pro veřejnost (http://www.fortna.eu) – takže od začátku bylo jasné, že získané finance na obnovu celého areálu stačit nebudou. Proto jsme od r. 2018 začaly jezdit do Drast na brigády. Zpočátku samy, později jsme začaly organizovat i velké brigády. Místo bylo v hrozném stavu: vypadalo to, že se kdosi rozhodl udělat z Drast jednu velikou skládku, která později zarostla náletovými dřevinami.

Naučily jsme se mnohé nové věci: jezdit s traktorem a bobcatem, řezat motorovou pilou nebo zdít klenby podzemních štol… Mnozí brigádníci si toto místo oblíbili a začali k nám jezdit pravidelně.

Od března r. 2020 zde již bydlíme v nově opraveném tzv. Panském domě, který bude později sloužit návštěvníkům. V říjnu tohoto roku jsme se pustily do budování nového kláštera a kostela.

Co bude areál nabízet

  • Dům pro hosty bude poskytovat možnost odpočinkových i duchovních pobytů pro jednotlivce i skupiny. Kapacita bude 25–30 lůžek v jedno až třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
  • U domu pro hosty se nachází veřejný lesopark s altánem a možností posezení a grilování.
  • V kryptě kostela se bude nacházet velká společenská místnost, která by měla sloužit jako místo setkávání, výstav či dalších duchovních a společenských akcí.
  • Přátelé komunity, kteří s námi v areálu bydlí, se stanou tvůrci kulturních a duchovních programů, a jsou připraveni věnovat se budoucím hostům.

Již nyní, ačkoliv není areál ještě kompletní, sem přijíždí nejrůznější lidé, aby využili pro své aktivity (teambuilding, školní program, setkání) alespoň ty prostory, které jim zatím můžeme nabídnout. Mnoho žádostí o pobyt však musíme pro chybějící kapacitu odmítat.