Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se prioritně orientuje na počiny v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací a zdravotnické. Nadace se zaměřuje ve svých snahách a cílech – v duchu svého názvu – především do budoucnosti, aniž by však pomíjela některé palčivé problémy současnosti.

2 Vytvořených sbírek
3 500 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Činnost Nadace má svůj hluboký smysl, protože podpora toho, co
se zhodnotí teprve časem, co má rys průkopnictví a vizionářství, je
společností často vnímáno jako něco zatím nedůležitého a
okrajového, jako něco, co má ještě čas a není třeba se tím zabývat.
Nadace se snaží této „krátkozrakosti“ svými projekty čelit a
napravovat ji. V tom je také její poslání a nezastupitelné místo.

Rychlé kontakty

Web: https://www.vize.cz
E-mail: nadace@vize.cz
Telefon: +420 234 097 811

Sociální sítě