Národní střelecké centrum, z.s.

Nevládní nezisková organizace, realizující v České republice stejnojmenný světově unikátní projekt polyfunkčního vícegeneračního Národního střeleckého centra.

1 Vytvořených sbírek
83 400 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Účelem spolku je prosazovat svobodu a nezávislost v České republice. Posláním spolku je přispívat k dosahování obecného blaha výchovou a vzděláváním co nejširšího okruhu osob v oblasti společenskovědní, s důrazem na prezentaci evropských hodnot a evropského kulturního a společenského vědomí, zejména v kontextu naší historické národní zkušenosti.


Při úsilí o naplňování účelu a poslání spolku se jeho činnost neomezuje na území České republiky.

Spolek naplňuje svůj účel a poslání skrze výchovu a vzdělávání v oblastech sportu, tělovýchovy a odborných teoretických i praktických branně bezpečnostních dovedností.


Předmětem vedlejší hospodářské činnosti je provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.

Sociální sítě