Nejste sami – mobilní hospic, z.ú.

Jsme nezisková organizace a hlavním posláním je poskytování mobilní specializované paliativní péče v Olomouci a okolí. Nemocným a jejich rodinám nabízíme vysoce odbornou a profesionální pomoc v závěrečné fázi života nemocného.

1 Vytvořených sbírek
87 000 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Záměrem je vytvoření prostoru pro důstojné a kvalitní doprovázení umírajících a těžce nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Děláme maximum proto, aby konečná etapa lidského života byla přijatelná pro pacienta i jeho blízké. Smrtí naše práce nekončí; doprovázíme blízké i po smrti, při smíření s odchodem milované osoby.

Naše služba je poskytována do vzdálenosti 30 km a zdarma.

Naše péče je hrazená z úhrad zdravotních pojišťoven. I přesto nám tyto úhrady nepokryjí všechny náklady spojené s naší službou. 

Péči u pacientů poskytujeme od září roku 2016. Od druhé poloviny října 2016 do konce roku 2021 jsme pečovali o 411 dospělých pacientů v terminálním stavu a o jejich pečujících rodinných příslušníků.

Rychlé kontakty

Web: https://nejstesami.eu/
E-mail: asistent@nejstesami.eu
Telefon: 777 982 793

Sociální sítě