Oblastní charita Rajhrad

Oblastní charita Rajhrad pomáhá seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, ohroženým dětem a mládeži. Poskytuje služby pobytové i terénní.

1 Vytvořených sbírek
20 000 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Posláním Oblastní charity Rajhrad je zajištění pomoci, podpory a odborné péče všem, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami. Naše poslání realizujeme především prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb.