Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.

Již třicet let se snažíme poskytovat dostupnou, všestrannou, potřebnou a individuálně cílenou pomoc a podporu všem osobám postiženým dětskou mozkovou obrnou a jejich rodinným příslušníkům. Usilujeme též o dostatečnou informovanost a osvětu, postupně budujeme informační portál www.dmoinfo.cz.

1 Vytvořených sbírek
201 392 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Aktuality

Více o organizaci

Dětská mozková obrna, jak název napovídá, vzniká v ranném dětství, zpravidla při porodu nebo krátce po něm. Postihuje především pohybová centra mozku, čímž jsou způsobeny nejrůznější poruchy vývoje dítěte a vznikají tak nevratná trvalá tělesná postižení.

Včasným odhalením DMO a zahájením soustavného intenzivního cvičení s využitím různých osvědčených i novátorských metod a jejich kombinací je možné nepříznivou diagnózu částečně zvrátit. I z neduživého miminka může vyrůst šťastný dospělák, který sice nikdy nebude úplně „zdravý“, ale může žít plnohodnotným životem, i když se s ním bude neustále prát.

Někdo zůstane zcela odkázán na vozík a trvalou pomoc druhých, jiný třeba jen špatně chodí, další má zhoršenou výslovnost nebo je ve všem pomalejší. Existuje množství kombinací a forem postižení způsobených DMO. Každý jsme jedinečný, a to platí i pro naše neduhy. Navzdory vžitému přízvisku „dětská“ (zejména kvůli odlišení od obrny infekční, díky očkování prakticky vymýcené) je DMO celoživotní záležitost a ani náhodou nekončí s dovršením dospělosti, ba právě naopak.

Proto již v roce 1991 vzniklo Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), které si vytyčilo následující cíle:

  • Seznamovat lidi postižené DMO, jejich rodiny i veřejnost s účinnými metodami rehabilitace
  • Pomáhat lidem s DMO, aby se stali v každodenním životě samostatnějšími
  • Informovat veřejnost, že lidé s DMO mohou být platnými členy společnosti
  • Zdůrazňovat zdravotnickým pracovníkům spoluzodpovědnost za další zlepšování kvality života lidí s DMO

Přes všechny úspěchy, naděje, pády i zmrtvýchvstání, kterými si v uplynulých třiceti letech SDMO prošlo, stále existuje a v současnosti se zaměřuje především na poskytování pravidelné rehabilitace a osvětově-informační činnost. Budujeme nový informační portál www.dmoinfo.cz a máme v plánu shromáždit mnohé cenné informace o DMO i příklady dobré praxe ze zahraničí a nabídnout je domácímu publiku.

Rychlé kontakty

Web: http://dmoinfo.cz/
E-mail: sdmo@dmoinfo.cz
Telefon: 602 727 472

Sociální sítě