Slezská diakonie

Jsme nestátní nezisková organizace, která poskytuje své služby v sociální oblasti. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací.

2 Vytvořených sbírek
5 250 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Slezská diakonie (dále jen SD) je nestátní nezisková organizace poskytující služby v sociální oblasti pro více než 8,5 tis. uživatelů ročně. Cílovou skupinou jsou lidé s postižením, senioři, lidé bez domova, rodiny s dětmi a další osoby nacházející se v obtížných životních situací (např. osoby ze sociálně vyloučených lokalit, osoby ohrožené domácím násilím, osoby se závislostí na návykových látkách). Sociální služby zajišťuje více než 1 000 zaměstnanců. Slezská diakonie vyvíjí svou činnost v celém Moravskoslezském kraji a má aktivity také v kraji Jihomoravském.

SD poskytuje 111 registrovaných sociálních služeb (24 druhů sociálních služeb) v rámci cca 75 středisek. Zároveň má SD pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, v rámci kterého provozuje zařízení odborného poradenství pro péči o děti a program pro pěstounské rodiny.

Druhy poskytovaných služeb SD jsou: azylové domy, centrum denních služeb, denní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, dům na půl cesty, chráněné bydlení, intervenční centra, nízkoprahové denní centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, noclehárny, odborné sociální poradenství, odlehčovací služby, osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, raná péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, terénní program, domov se zvláštním režimem, terapeutická komunita. 

Další činnosti: tuzemské a mezinárodní dobrovolnictví, vzdělávací středisko, sociální bydlení, sociální podnikání, půjčovny kompenzačních pomůcek, potravinová a humanitární pomoc, podpora pečujících osob. Při Slezské diakonii fungují také speciální školy a to na všech vzdělávacích stupních.