Tesla Cybertruck v ČR 🥳

Vybráno 0 Kč 58 405 Kč
420 000 Kč
Zakladatel
Elon Club z.s.
Datum přidání
19. 9. 2023
Poslední aktualita

14. 11. 2023 12:08

Znovu na Startu: Podpořte Příchod Cybertrucku do Evropy

Předělali jsme kampaň

Příspěvky, které jste nám uhradili, byly vráceny zpět. Děkujeme za vaši dosavadní podporu a prosíme o opětovné podpoření našeho projektu. Naše crowdfundingová kampaň na platformě Donio se vrací s novým cílem. Nyní se zaměřujeme výhradně na podporu účasti na Cybertruck Delivery Event, převoz vozidla, jeho přihlášení a certifikaci a pojištění. Nový, magický cíl činí 420 tisíc českých korun.

Významný krok na e-SALONu

Naši reprezentanti představili na e-SALONu projekt Cybertruckin.EU, který zaznamenal velký zájem veřejnosti. Na stánku jsme vedle nového modelu Tesla Model 3 předvedli také Tesla Cyberquad pro děti – a ohlasy byly úžasné! 

Novinky z Tesly: Zákaz prodeje Cybertrucku je pro nás příležitostí

Mezi nejnovější informace patří, že Tesla nepovolí přeprodej Cybertrucku. Tato zpráva je pro náš projekt vynikající, neboť máme již uzavřenou dohodu s budoucím majitelem, který se zapojí do našeho projektu a poskytne nám Cybertruck pro prezentaci v Evropě.

Norton Slovak na cestě do Austinu

Norton Slovak, vášnivý příznivec elektromobility, se připravuje na účast na Cybertruck Delivery Eventu v Austinu, Texas. Setká se tam s lidmi, kteří stojí za tímto revolučním vozidlem, a přinese vám nejnovější informace přímo z místa. Tato cesta je klíčová pro přivezení Cybertrucku do Evropy a vaše podpora je pro nás nyní nezbytná.

Jak můžete pomoci?

Vaše finanční podpora je nyní kriticky důležitá. Každý příspěvek nás přiblíží k dosažení cíle přivést Cybertruck do České republiky a představit ho evropským fanouškům. Můžete se stát součástí této inovativní cesty a pomoci nám dosáhnout našeho nového cíle – 420 tisíc korun.

Podpořte nás na Donio

Navštivte naši kampaň na Donio a připojte se k revoluci v elektromobilitě. Buďte u toho, když Cybertruck poprvé projede evropskými silnicemi. Věříme, že společně můžeme udělat velké věci.

Podpořte nás zde: https://www.donio.cz/tesla-cybertruck-v-cr

Děkujeme všem našim současným a budoucím podporovatelům. S vámi může být budoucnost elektromobility blíže, než si myslíme!

Zobrazit celou aktualitu

Představení projektu

ENGLISH VERSION BELOW

🚗 Dostaváme do Evropy prvního Cybertrucka. 🚗

Jsme Elektrofanoušci, kteří se odhodlali nečekat na Cybertruck v EU a prostě si ho chceme zařídit sami! Díky kampani se nám to podaří a proto ho s vámi rádi nasdílíme! 👇

ENGLISH: Presentation of the Project

🚗 We are bringing the first Cybertruck to Europe. 🚗

We are electric vehicle enthusiasts who've decided not to wait for the Cybertruck in the EU and just want to get it ourselves! Thanks to the campaign, we will achieve this, and therefore we are happy to share it with you! 👇

Kdo za projektem stojí?

ENGLISH VERSION BELOW

I. Norton Slovak z Elon Clubu: sdružování uživatelů a příznivců elektromobilů v České republice za účelem veřejně prospěšného urychlení přechodu k udržitelným zdrojům energie a na elektromobilitu.

Víťa: zakladatel cestovatelsko-letecká aplikace Skychatters.com, kde můžete Elon Club sledovat a která se dostala do druhého kola nejrychleji rostoucích společností v EU.

Marek: Šéfredaktor za fDrive.cz a redaktor usporne.info, který podporuje elektromobilitu v ČR.

Elektrofest: Největší festival čisté mobility v ČR 

DriveTesla

Teslacek.tv

a hledáme i ostatní, kteří se k nám přidají a této kampani pomůžou abychom do Evropy dostali prvního CyberTrucka. 

ENGLISH: Who is behind the project?

I. Norton Slovak from  Elon Club: an association of users and fans of electric vehicles in the Czech Republic, aiming for publicly beneficial acceleration of the transition to sustainable energy sources and electromobility.

Víťa: founder of the travel and aviation app Skychatters.com, where you can follow Elon Club, and which made it to the second round of the fastest-growing companies in the EU.

Marek: Editor-in-chief for fDrive.cz and editor at usporne.info, who supports electromobility in the Czech Republic.

Elektrofest: The largest clean mobility festival in the Czech Republic.

DriveTesla

Teslacek.tv

Na co vybrané peníze použijeme?

ENGLISH VERSION BELOW

👇 Cybertruck se v EU prodávat nebude další tři roky (možná dokonce nikdy!) a proto nás čeká několik náročných kroků k tomu, abychom ho do EU dostali:👇

1. Cybertuck delivery event: Potřebujeme sehnat Cybertucka. Je ho limitované množství a proto potebujeme kontaktovat americké influencery a lidi s kontakty, kteří nám auto seženou. 🏠 
2. Převoz: Zajištění dodávka Cyberturku z Gigafactory Texas (možný roadtrip po Americe s Cybertruckem) na východní pobřeží od kud půjde následně lodí do EU 🚢
3. Přihlášení: Cybertuck nebude připraven na certifikaci pro EU, takže bude potřeba trochu toho papírování a přizpůsobení vozidla po technické stránce (redukce na nabíječku, světla..) 🍔 
4. Pojistka: Aby až nám ti fosiláci ho ze závisti odřou.. 
5. Provoz: Nabíječky už nejsou zadarmo, ale už se dosáváme do té zábavné části! Přijďte se podívat a udělat si selfíčko na instagramy. 👒 
 
Dodržením těchto kroků můžeme dostat Cybertucka do EU jako první v republice (možná v Evropě?) a nabídnout vám ho k ochutnávce!

Máte další nápady na odměny nebo byste rádi se Cybertruckem podnikli něco, co v odměnách nemáme? Zavolejte nám a moc rádi tuto odměnu do kampaně přidáme. 👈

PS: V případě nesehnaného Cybertrucka samozřejmě vracíme všechny peníze zpátky v plné výši.

ENGLISH: What will we use the collected money for?

👇 The Cybertruck won't be sold in the EU for another three years (maybe even never!) and therefore we face several challenging steps to bring it to the EU:👇

  1. Cybertruck Delivery Event: We need to acquire the Cybertruck. It's available in limited quantity, so we need to contact American influencers and people with connections who can procure the vehicle for us. 🏠
  2. Transport: Ensure the delivery of the Cybertruck from Gigafactory Texas (possible road trip in America with the Cybertruck) to the east coast from where it will then be shipped to the EU. 🚢 
  3. Registration: The Cybertruck won't be prepared for EU certification, so some paperwork and technical modifications to the vehicle will be needed (charger adapter, lights…). 🍔
  4. Insurance: In case those fossil fuel enthusiasts scratch it out of envy…
  5. Operation: Charging stations are no longer free, but now we're getting to the fun part! Come over, take a look, and snap a selfie for Instagram. 👒

By following these steps, we can bring the Cybertruck to the EU as the first in the republic (maybe in Europe?) and offer you a taste of it!

Do you have more ideas for rewards, or would you like to do something with the Cybertruck that we haven't listed in the rewards? Call us, and we'll be happy to add this reward to the campaign. 👈

PS: In case we can't acquire the Cybertruck, we will, of course, return all the money in full.

Mediální sponzor:

Tesláček – Ondrej Bačina

fDrive.cz

Cybertruckownersclub.com

Naše webové stránky: https://cybertruckin.eu/ 

Pro případné otázky nás můžete kontaktovat na +420 731 450 245, first@cybertruckin.eu nebo na Twitteru na @cybertruckEU a Instagramu: @cybertruckEU

✨ Děkujeme všem za podporu! ✨

ENGLISH:

Media sponsor:

Tesláček - Ondrej Bačina

fDrive.cz

Cybertruckownersclub.com

Our website: https://cybertruckin.eu/en/ 

For any questions, you can contact us at +420 731 450 245, first@cybertruckin.eu or on Twitter at @cybertruckEU and Instagram: @cybertruckEU

✨ Thank you all for the support! ✨

Chcete zakladateli projektu něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

14. 11. 2023 12:08

Znovu na Startu: Podpořte Příchod Cybertrucku do Evropy

Předělali jsme kampaň

Příspěvky, které jste nám uhradili, byly vráceny zpět. Děkujeme za vaši dosavadní podporu a prosíme o opětovné podpoření našeho projektu. Naše crowdfundingová kampaň na platformě Donio se vrací s novým cílem. Nyní se zaměřujeme výhradně na podporu účasti na Cybertruck Delivery Event, převoz vozidla, jeho přihlášení a certifikaci a pojištění. Nový, magický cíl činí 420 tisíc českých korun.

Významný krok na e-SALONu

Naši reprezentanti představili na e-SALONu projekt Cybertruckin.EU, který zaznamenal velký zájem veřejnosti. Na stánku jsme vedle nového modelu Tesla Model 3 předvedli také Tesla Cyberquad pro děti – a ohlasy byly úžasné! 

Novinky z Tesly: Zákaz prodeje Cybertrucku je pro nás příležitostí

Mezi nejnovější informace patří, že Tesla nepovolí přeprodej Cybertrucku. Tato zpráva je pro náš projekt vynikající, neboť máme již uzavřenou dohodu s budoucím majitelem, který se zapojí do našeho projektu a poskytne nám Cybertruck pro prezentaci v Evropě.

Norton Slovak na cestě do Austinu

Norton Slovak, vášnivý příznivec elektromobility, se připravuje na účast na Cybertruck Delivery Eventu v Austinu, Texas. Setká se tam s lidmi, kteří stojí za tímto revolučním vozidlem, a přinese vám nejnovější informace přímo z místa. Tato cesta je klíčová pro přivezení Cybertrucku do Evropy a vaše podpora je pro nás nyní nezbytná.

Jak můžete pomoci?

Vaše finanční podpora je nyní kriticky důležitá. Každý příspěvek nás přiblíží k dosažení cíle přivést Cybertruck do České republiky a představit ho evropským fanouškům. Můžete se stát součástí této inovativní cesty a pomoci nám dosáhnout našeho nového cíle – 420 tisíc korun.

Podpořte nás na Donio

Navštivte naši kampaň na Donio a připojte se k revoluci v elektromobilitě. Buďte u toho, když Cybertruck poprvé projede evropskými silnicemi. Věříme, že společně můžeme udělat velké věci.

Podpořte nás zde: https://www.donio.cz/tesla-cybertruck-v-cr

Děkujeme všem našim současným a budoucím podporovatelům. S vámi může být budoucnost elektromobility blíže, než si myslíme!

Vystavíte mi potvrzení o daru?

V režimu Donio Plus Potvrzení o daru nevystavujeme my, ale zakladatel projektu po úspěšném ukončení projektu.

Kdy mohu očekávat svou odměnu?

Odměny realizuje zakladatel projektu do 90 dní po úspěšném ukončení projektu. Do této doby se všem přispěvatelům ozve.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se v projektu nevybere více než 25% z cílové částky, se vybrané finance refundují přispěvatelům.

Mohu si u vás objednat daný produkt/službu, na kterou běží sbírka?

My v Donio samotnou výrobu/poskytování neprovozujeme, jsme pouze platforma, přes kterou je možné na výrobu přispět. Pokud máte zájem o některý z produktů, na které jsou u nás podpůrné kampaně, kontaktujte prosím vždy jejich zakladatele uvedené v popisu projektu.

Mohu platit ApplePay?

Aktuálně v rámci sekce Donio Plus není možné platit způsobem ApplePay, pouze kartou online či bankovním převodem

Ladislav Z.
366 Kč  •  15. 12. 2023 9:21
Těším se na foto ;-)
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
2 555 Kč  •  29. 11. 2023 12:14
Velkorysý přispěvatel
20 000 Kč  •  17. 11. 2023 11:55
Milý přispěvatel
270 Kč  •  14. 11. 2023 1:01
Milý přispěvatel
266 Kč  •  3. 11. 2023 18:06
Štědrý přispěvatel
2 555 Kč  •  30. 10. 2023 6:12
Štědrý přispěvatel
266 Kč  •  22. 10. 2023 11:41
Přispěvatel, který je pro každou dobrost
99 Kč  •  18. 10. 2023 18:49
Milý přispěvatel
99 Kč  •  15. 10. 2023 21:13
Milý přispěvatel
266 Kč  •  11. 10. 2023 21:58
Milý přispěvatel
420 Kč  •  8. 10. 2023 13:36
Štědrý přispěvatel
422 Kč  •  3. 10. 2023 14:21
Laskavý přispěvatel
266 Kč  •  28. 9. 2023 12:22
Laskavý přispěvatel
2 555 Kč  •  21. 9. 2023 17:43
Jaroslav Dvorak
3 000 Kč  •  20. 9. 2023 18:35
Snad se vse zadari ;) Diky
Laskavý přispěvatel
25 000 Kč  •  19. 9. 2023 19:20

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Vyberte si odměnu

Poděkování / Acknowledgment
Přispějte 99 Kč a více

Poděkování / Acknowledgment

Zbývá 200/200

Podpořte nás nejnižší částkou a my vám jako prvnímu zašleme foto ihned, co Cybertrucka dostaneme do EU! 

English

Support us with the smallest amount, and we will send you a photo as soon as we get the Cybertruck to the EU!

Odměna Zbývá 200/200

1× digitální poděkování s fotkou 

EN: 1× digital thank you with a photo.

Fotka za volantem anebo v kufru / Photo behind the wheel or in the trunk
Přispějte 366 Kč a více

Fotka za volantem anebo v kufru / Photo behind the wheel or in the trunk

Zbývá 98/100

Přijďte si udělat fotku za volantem nebo v kufru cybertrucku. Liky na instragramu a ostatních sociálních sítích vám naskáčou 123

ENGLISH:

Come and take a photo behind the wheel or in the trunk of the Cybertruck. Likes on Instagram and other social networks will jump up for you in no time.

Odměna Zbývá 98/100

1× vstup do odemknutého Cybertrucku
EN: 1× entry to the unlocked Cybertruck.

Získat tuto odměnu
Jméno na kapotě Cybertrucku /Name on the hood of the Cybertruck
Přispějte 420 Kč a více

Jméno na kapotě Cybertrucku /Name on the hood of the Cybertruck

Zbývá 30/30

Umístíme vaše jméno na kapotu a bude vidět ve videoklipech, firemních akcích a všude, kde se Cybertruck objeví.

EN: We will place your name on the hood, and it will be seen in video clips, corporate events, and everywhere the Cybertruck appears.

Odměna Zbývá 30/30

1× vaše jméno na kapotě Cybertrucku

EN: 1× your name on the hood of the Cybertruck.

Cybertruck z chirurgické oceli - přívěšek
Přispějte 422 Kč a více

Cybertruck z chirurgické oceli – přívěšek

Zbývá 50/50

Přívešek s motivem Cybertrucku vyrobený z chirurgické oceli na krk nebo na ruku.

Zbývá 50/50
Pozorování vesmíru se Cybertruckem
Přispějte 1 555 Kč a více

Pozorování vesmíru se Cybertruckem

Zbývá 100/100

Pojedeme na Víťovo ruinu hvězdárny z roku 1929 v Krušných horách a budeme ze Cybertrucku pozorovat vesmír, planety a ostatní vesmírná tělesa hvězdářským dalekohledem! Možná si i uděláme nějakou fotku galaxie nebo mlhoviny. Skvělý dárek pro blízké!

Zbývá 100/100
Odvoz Cybertruckem z hospody / od kamarádek
Přispějte 1 555 Kč a více

Odvoz Cybertruckem z hospody / od kamarádek

Zbývá 20/20

Udělej své ženě / muži radost! Vyzvedneme ji /ho po Praze kde budeš chtít a přivezeme ti ji po Praze, kam budeš chtít!

Zbývá 20/20
Získat tuto odměnu
Zážitková jízda
Přispějte 2 555 Kč a více

Zážitková jízda

Zbývá 99/100

S řidičem v Praze. Brm Brm hodinu po dálnici, třeba na nákup nebo kamkoli kam budeš chtít.

Odměna Zbývá 99/100

45min zážitková jízda ve vašem městě

Získat tuto odměnu
Team building se Cybertruckem / Team building with the Cybertruck.
Přispějte 9 999 Kč a více

Team building se Cybertruckem / Team building with the Cybertruck.

Zbývá 20/20

Udělej kolegům radost, jakou ještě nezažili. Pojďme je projet v Cybertrucku. Poskytneme vam Cybertruck na vaší firemní událost a budete mít přednost na registraci v kalendáři. Zorganizujte Cyber-team-building. Jen pracovní dny. 

EN: Give your colleagues a joy they've never experienced before. Let's take them for a ride in the Cybertruck. We will provide you with the Cybertruck for your corporate event, and you'll have priority registration in the calendar. Organize a Cyber-team-building. Weekdays only.

Zbývá 20/20
Získat tuto odměnu
Tvé logo na autě
Přispějte 14 998 Kč a více

Tvé logo na autě

Zbývá 19/20

Logo ve velikosti 10× 18cm pod zrcátkem bude vidět všude, kde se bude Cybertruck ukazovat, a že toho bude!

Zbývá 19/20
Soukromý sponzor
Přispějte 25 000 Kč a více

Soukromý sponzor

Zbývá 20/20

Podpořte nás jako soukromý sponzor a rezervujte si vaše jméno/logo na Cybertrucku. Polepíme Cybertruck logy a jmény sponzorů. Všude vás budeme prezenovat (socky, akce, web..) a budete vidět nejvíce ze všech + vám poskytneme Cybertruck na vaši akci na 6 hodin.

Zbývá 20/20
Získat tuto odměnu
Firemní sponzor / Corporate Sponsor
Přispějte 125 000 Kč a více

Firemní sponzor / Corporate Sponsor

Podpořte nás jako firemní sponzor a rezervujte si vaše jméno/logo na Cybertrucku. Polepíme Cybertruck logy a jmény sponzorů. Všude vás budeme prezenovat (socky, akce, web..) a budete vidět nejvíce ze všech + vám poskytneme Cybertruck na vaši akci na 2 dny.

EN: Support us as a corporate sponsor and reserve your name/logo on the Cybertruck. We will decorate the Cybertruck with logos and names of sponsors. We will promote you everywhere (social media, events, website..) and you will be the most visible among all. Additionally, we will provide the Cybertruck for your event for 2 days.

Donio je určeno také zakladatelům zajímavých nápadů, které může kdokoliv finančně podpořit. Komerční projekty na Donio nejsou realizované podle zákona o veřejných sbírkách, který zahrnuje pouze veřejně prospěšné aktivity. Více si můžete přečíst v našich Obchodních podmínkách.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Začít vybírat

Podpořte projekt a získejte atraktivní odměnu

Poděkování / Acknowledgment
Přispějte 99 Kč a více

Poděkování / Acknowledgment

Zbývá 200/200

Podpořte nás nejnižší částkou a my vám jako prvnímu zašleme foto ihned, co Cybertrucka dostaneme do EU! 

English

Support us with the smallest amount, and we will send you a photo as soon as we get the Cybertruck to the EU!

Odměna Zbývá 200/200

1× digitální poděkování s fotkou 

EN: 1× digital thank you with a photo.

Fotka za volantem anebo v kufru / Photo behind the wheel or in the trunk
Přispějte 366 Kč a více

Fotka za volantem anebo v kufru / Photo behind the wheel or in the trunk

Zbývá 98/100

Přijďte si udělat fotku za volantem nebo v kufru cybertrucku. Liky na instragramu a ostatních sociálních sítích vám naskáčou 123

ENGLISH:

Come and take a photo behind the wheel or in the trunk of the Cybertruck. Likes on Instagram and other social networks will jump up for you in no time.

Odměna Zbývá 98/100

1× vstup do odemknutého Cybertrucku
EN: 1× entry to the unlocked Cybertruck.

Získat tuto odměnu
Jméno na kapotě Cybertrucku /Name on the hood of the Cybertruck
Přispějte 420 Kč a více

Jméno na kapotě Cybertrucku /Name on the hood of the Cybertruck

Zbývá 30/30

Umístíme vaše jméno na kapotu a bude vidět ve videoklipech, firemních akcích a všude, kde se Cybertruck objeví.

EN: We will place your name on the hood, and it will be seen in video clips, corporate events, and everywhere the Cybertruck appears.

Odměna Zbývá 30/30

1× vaše jméno na kapotě Cybertrucku

EN: 1× your name on the hood of the Cybertruck.

Cybertruck z chirurgické oceli - přívěšek
Přispějte 422 Kč a více

Cybertruck z chirurgické oceli – přívěšek

Zbývá 50/50

Přívešek s motivem Cybertrucku vyrobený z chirurgické oceli na krk nebo na ruku.

Zbývá 50/50
Pozorování vesmíru se Cybertruckem
Přispějte 1 555 Kč a více

Pozorování vesmíru se Cybertruckem

Zbývá 100/100

Pojedeme na Víťovo ruinu hvězdárny z roku 1929 v Krušných horách a budeme ze Cybertrucku pozorovat vesmír, planety a ostatní vesmírná tělesa hvězdářským dalekohledem! Možná si i uděláme nějakou fotku galaxie nebo mlhoviny. Skvělý dárek pro blízké!

Zbývá 100/100
Odvoz Cybertruckem z hospody / od kamarádek
Přispějte 1 555 Kč a více

Odvoz Cybertruckem z hospody / od kamarádek

Zbývá 20/20

Udělej své ženě / muži radost! Vyzvedneme ji /ho po Praze kde budeš chtít a přivezeme ti ji po Praze, kam budeš chtít!

Zbývá 20/20
Získat tuto odměnu
Zážitková jízda
Přispějte 2 555 Kč a více

Zážitková jízda

Zbývá 99/100

S řidičem v Praze. Brm Brm hodinu po dálnici, třeba na nákup nebo kamkoli kam budeš chtít.

Odměna Zbývá 99/100

45min zážitková jízda ve vašem městě

Získat tuto odměnu
Team building se Cybertruckem / Team building with the Cybertruck.
Přispějte 9 999 Kč a více

Team building se Cybertruckem / Team building with the Cybertruck.

Zbývá 20/20

Udělej kolegům radost, jakou ještě nezažili. Pojďme je projet v Cybertrucku. Poskytneme vam Cybertruck na vaší firemní událost a budete mít přednost na registraci v kalendáři. Zorganizujte Cyber-team-building. Jen pracovní dny. 

EN: Give your colleagues a joy they've never experienced before. Let's take them for a ride in the Cybertruck. We will provide you with the Cybertruck for your corporate event, and you'll have priority registration in the calendar. Organize a Cyber-team-building. Weekdays only.

Zbývá 20/20
Získat tuto odměnu
Tvé logo na autě
Přispějte 14 998 Kč a více

Tvé logo na autě

Zbývá 19/20

Logo ve velikosti 10× 18cm pod zrcátkem bude vidět všude, kde se bude Cybertruck ukazovat, a že toho bude!

Zbývá 19/20
Soukromý sponzor
Přispějte 25 000 Kč a více

Soukromý sponzor

Zbývá 20/20

Podpořte nás jako soukromý sponzor a rezervujte si vaše jméno/logo na Cybertrucku. Polepíme Cybertruck logy a jmény sponzorů. Všude vás budeme prezenovat (socky, akce, web..) a budete vidět nejvíce ze všech + vám poskytneme Cybertruck na vaši akci na 6 hodin.

Zbývá 20/20
Získat tuto odměnu
Firemní sponzor / Corporate Sponsor
Přispějte 125 000 Kč a více

Firemní sponzor / Corporate Sponsor

Podpořte nás jako firemní sponzor a rezervujte si vaše jméno/logo na Cybertrucku. Polepíme Cybertruck logy a jmény sponzorů. Všude vás budeme prezenovat (socky, akce, web..) a budete vidět nejvíce ze všech + vám poskytneme Cybertruck na vaši akci na 2 dny.

EN: Support us as a corporate sponsor and reserve your name/logo on the Cybertruck. We will decorate the Cybertruck with logos and names of sponsors. We will promote you everywhere (social media, events, website..) and you will be the most visible among all. Additionally, we will provide the Cybertruck for your event for 2 days.