Živá voda, z.s.

Adaptujeme českou krajinu na změnu klimatu pomocí Modelu Živá krajina

1 Vytvořených sbírek
1 133 871 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Aktuality

 

Více o organizaci

Můžeme adaptovat českou krajinu na probíhající klimatickou změnu? Vrátit do ní vodu v podobě tůní, mokřadů a meandrujících toků? Omezit erozi a zachovat úrodnost půdy? A můžeme toto všechno udělat se zapojením občanů? Odzdola? My říkáme, že to jde!