ŽIVOT 90

Naším cílem je už 30 let podporovat nezávislost u starších lidí. Chceme, aby ve všedních povinnostech byli co nejsamostatnější, nevzdávali se vlastního úsudku a rozhodování a nepřestávali se podílet na společenském životě.

4 Vytvořených sbírek a projektů
396 640 Kč Celkem vybráno

Ukončené sbírky

Více o organizaci

Co všichni potřebujeme ke spokojenému životu bez ohledu na věk? 

Kromě zdraví, které ovlivňujeme jen do určité míry, určitě respekt a sebeúctu. Proto vznikl ŽIVOT 90. 

Jsme průvodci seniorů, když jsou v plné kondici, mají spoustu nápadů a chuť se realizovat. Jsme s nimi i tehdy, když je začínají zrazovat fyzické i psychické síly.  Svou podporu nabízíme i těm, kteří o ně pečující.

V ŽIVOTě 90 poskytujeme 6 sociálních služeb, které pomáhají seniorům žít déle doma. Jejich blízkým dáváme pocit jistoty, že je o seniora nebo seniorku dobře a bezpečně postaráno.

Dvě z těchto služeb – Linka důvěry Senior telefon a Poradenství pro seniory a pečující jsou zcela bezplatné, abychom dokázali pomáhat těm, kteří to potřebují nejvíce.

Skutečné náklady služeb značně převyšují cenu, kterou si mohou naši klienti dovolit zaplatit. Právě proto se snažíme získávat více prostředků ze soukromých zdrojů jako jsou například dary od firemních dárců a dary od jednotlivců nebo rodin klientů.