Úspěšně vybráno:

Zachraňme Charitní bazar Baltazar, sociální podnik, který pomáhá lidem v nouzi

Vybráno 0 Kč 156 900 Kč
od 14 dárců
Zachraňme Charitní bazar Baltazar, sociální podnik, který pomáhá lidem v nouzi
14 dárců
Celkem se zapojilo
11 207 Kč
Průměrná výše daru
150 000 Kč
Nejvyšší dar
51 dnů
Vybráno za
Více o této sbírce

Zachraňme Charitní bazar Baltazar, sociální podnik, který pomáhá lidem v nouzi

Vybráno 0 Kč 156 900 Kč
od 14 dárců
Tvůrce
Charita Brno
Datum přidání
11. 5. 2020

Charitní bazar Baltazar má již šestileté zkušenosti se sběrem textilního a oděvního odpadu. V rámci svého provozu textilní banky Baltazar za poslední 3 roky sesbírala 1571,7 tun textilního a oděvního odpadu pomocí sběrných kontejnerů umístěných na území Jihomoravského kraje a města Brna.

Z důvodu nařízení vlády ČR byly naše výdejny pro lidi v nouzi i jednotlivé bazary v období od 16. března do 26. dubna 2020 zcela uzavřeny. Největším naším příjmem (85 %) je právě prodej v našich 6 bazarech. Z těchto zdrojů vyplácíme mzdy pracovníkům a náklady spjaté s provozem (nájmy, energie, sběrný automobil atp.). Během nuceného uzavření prodejen jsme přišli o více než 350 000,- Kč, což pro nás znamená velký finanční propad. 

Pomozte nám udržet provoz, abychom nadále mohli pomáhat desítkám lidí bez domova tím, že jim poskytujeme ošacení. A naši zaměstnanci? Ti by bez nás nejspíše skončili na ulici…

Komu pomůžete?

Oděvy z bazaru jsou velkou pomocí a podporou pro lidi s prokazatelnou nouzí. Charitní bazar Baltazar je jediná svého druhu na území celého Jihomoravského kraje, která ve vyšší tonáži šatstvo vybírá a poskytuje potřebným na základě spolupráce s místními Úřady práce, sociálními odbory a neziskovou sférou. Na těchto místech jsou vydávány tzv. poukázky na jejichž základě si sociálně potřební lidé mohou přijít pro šatstvo zdarma. Jen za rok 2019 si lidé v nouzi přerozdělili 89 tun šatstva. 

Dalším sociálním aspektem je zaměstnávání osob dlouhodobě evidovaných na úřadě práce s problematickým uplatněním na trhu práce, tj. matky po mateřské, osoby po výkonu trestu, duševně nemocní a lidé více než 12 měsíců nezaměstnaní, kteří vybrané šatstvo sváží a třídí. V roce 2020 máme v zaměstnaneckém poměru 13 osob.

Charitní bazar Baltazar je středisko nevykazující zisk, i když určitou část šatstva prodává ve svých sociálních second-handech, z nichž zisk pokrývá náklady spjaté s provozem prodejen a sběrného – třídícího střediska.

Jak můžete pomoci?

  • prostřednictvím této sbírky, Donio předá 100% částky
  • nově také můžete podpořit vašim nákupem na E-SHOPU

Osobní příběh Charitního bazaru Baltazar

„Baltazar jsem opětovně zakládal v roce 2013, kdy byl téměř před uzavřením. Nový koncept byl postaven na čtyřech pilířích. Uživit se bez pomoci státních financí či podpor, tj. sociální podnikání, zaměstnat spoluobčany, kteří jsou na trhu práce nejvíce ohroženi (matky v tísni, lidé na pomezí domova, muži z výkonu trestu, alkoholici, drogově závislí atp.), poskytnout šatstvo zdarma všem lidem bez rozdílu, kteří prochází určitou životní finanční krizí a v poslední řadě snížit obsah šatstva, které končí na skládkách (tj. recyklace, případně spalování ve spalovnách.) Ač se záměr zdál na počátku nerealizovatelný a mnoho lidí mě zrazovalo, podařilo se všechny pilíři naplnit a Textilní banku Baltazar uvést v život a následně provozovat.“ říká Filip Habrman, zakladatel bazaru.

 Více o nás:

Budeme velmi vděčni každému, kdo by nám mohl finančně přispět na provoz, ať můžeme i nadále Baltazar provozovat a tím zaměstnávat lidi v nouzi a učit je pracovním návykům, druhotně šatit a domácími potřebami zásobovat lidi v nouzi a v neposlední řadě ulehčovat životnímu prostředí.

Děkujeme!

Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  31. 5. 2020 10:46
DobroDárce
500 Kč  •  29. 5. 2020 10:55
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  21. 5. 2020 13:19
Milý dárce
100 Kč  •  21. 5. 2020 9:14
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  20. 5. 2020 17:10
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  19. 5. 2020 9:20
Velkorysý dárce
500 Kč  •  18. 5. 2020 16:56
Velkorysý dárce
550 Kč  •  18. 5. 2020 9:00
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  18. 5. 2020 0:01
Laskavý dárce
500 Kč  •  16. 5. 2020 20:02
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  16. 5. 2020 7:39
Velkorysý dárce
150 000 Kč  •  15. 5. 2020 15:32
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  15. 5. 2020 12:50
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  15. 5. 2020 8:42

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Pro přidání zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám