Transparentní účet

Chci požádat přátele o pomoc. Stačí si založit transparentní účet?

Ano, stačí. V takovém případě ale můžete narazit na povinnost uvést jakkoliv přijatý (finanční) dar v daňovém přiznání, kde podléhá 15% dani. Pomineme-li fakt, že je to nevýhodné pro vás jako zakladatele transparentního účtu, můžete narazit i na nelibost u vašich potenciálních dárců. Každý dárce chce, aby měl jeho příspěvek co největší užitek právě pro vás. Chcete-li využít sílu crowdfundingu opravdu naplno, uspořádejte sbírku přes Donio. Dostanete 100 % částky bez povinnosti zdanění a budete tak spokojení vy i vaši dárci.

Případy, kdy je příjem na transparentní účet od daně osvobozen.

Každé pravidlo má i svou výjimku. Finanční dary přijaté na transparentní účet budete muset ve většině případů danit, v některých situacích se vám ale povinnost uvést dar v daňovém přiznání vyhne. O jaké případy se jedná? Použijete-li vybranou částku na vzdělání, léčení, úhradu sociálních služeb, zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené i přímé poskytnutí takové pomůcky, na humanitární nebo charitativní účel. Zároveň platí podmínka, že částku, kterou se vám podařilo vybrat, musíte prokazatelně použít do konce kalendářního roku následujícího po roce jeho přijetí. Pokud se vám tento termín nebo jiné podmínky nepodaří splnit, je příjem na transparentní účet příjmem podle § 10 a je nutné jej zdanit 15 %.

Veřejná sbírka

Co je veřejná sbírka?

Termínem „veřejná sbírka“ se rozumí shromažďování finančních prostředků na veřejně prospěšný účel. Základním znakem veřejné sbírky je, že přispět může kdokoliv – tedy nejen vaši známí, ale i široká veřejnost. K takové situaci zpravidla dochází např. žádáte-li o finanční podporu prostřednictvím sociálních sítí nebo jiného komunikačního kanálu, skrze který mohou přispět i lidé, které jste neoslovili napřímo.

Vybírám na pomoc pro sebe nebo pro někoho ve svém okolí. Jedná se o veřejnou sbírku?

Záleží na způsobu, jakým oslovíte potenciální dárce. Ve chvíli, kdy se rozhodnete zveřejnit sbírku na Facebooku nebo na jiné platformě, stává se vaše sbírka veřejnou (status sbírky je veřejný a vy tudíž nemáte přehled, kdo přispěje).

V jakém případě se o veřejnou sbírku nejedná?

Žádáte-li o finanční pomoc pouze vaše přátele či známé v soukromé zprávě nebo osobně, nejedná se o veřejnou sbírku. V tomto případě ale myslete na to, že jakkoliv získané finance je ze zákona nutné zdanit.

Výhody a nevýhody veřejné sbírky

Nejvíce vás jistě potěší, že jsou příjmy z veřejné sbírky osvobozeny od daně. Zůstává vám tedy 100 % částky, kterou se podaří vybrat.

Veřejná sbírka s sebou přináší i nepříjemnosti – musíte ji správně vyúčtovat, což může být komplikované a časově náročné. A právě proto vzniklo Donio. Veškerou administrativu a legislativní záležitosti vyřešíme a vám zůstane 100 % vybrané částky.

Mohu veřejnou sbírku organizovat i já jako fyzická osoba?

Bohužel. Veřejnou sbírku může kromě obce či kraje organizovat pouze bezúhonná právnická osoba.

Založení veřejné sbírky

Jak tedy mohu veřejnou sbírku založit?

Pokud byste chtěli sami založit veřejnou sbírku, bude to pro vás znamenat plno administrativních náležitostí směrem ke krajskému úřadu. Nejjednodušší cesta, jak začít vybírat finance, je oslovit crowdfundingové portály, které mají ohlášenou vlastní veřejnou sbírku. Na Donio se jedná o 2 veřejné sbírky ohlášené společností Donio s.r.o.. Díky takovým portálům svou sbírku „schováte“ pod veřejnou sbírku dané platformy a dodržujete tak zákonem daná pravidla.

Jedním z takových portálů je i Donio, kde si svou veřejnou sbírku založíte jednoduše a online. Nečekají na vás žádné nepříjemnosti v podobě papírování, poplatků spojených s bankovními transakcemi nebo provize z vybrané částky. Po skončení sbírky vám předáme 100 % vybrané částky.

Založit sbírku

Otestujte se