Bethany Dům pomoci

Bethany poskytuje psychosociální a duchovní podporu seniorům v těžké životní situaci, pečujícím, veteránům IZS, AČR a umírajícím.

1 Vytvořených sbírek
17 800 Kč Celkem vybráno

Aktuální sbírky

Více o organizaci

Jsme terénní služba, jejíž poslání je poskytnutí kvalitní terapeutické služby, podpůrné péče, poradenství nebo duchovní doprovázení lidem, kteří již nejsou v produktivním věku, jejich rodinám, těm, kteří o někoho pečují,  veteránům, lidem v aktivním služebném poměru a jejich rodinám nacházejících se v náročné životní situaci a kteří si současně nemohou tyto služby z finančních důvodů dovolit.