Planeta našim dětem – jak netvořit odpad a dát mu nový život

Vybráno 0 Kč 5 600 Kč
79 900 Kč
40 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět
Tvůrce
Barbora Janková
Datum přidání
27. 4. 2021

Kdo sbírku organizuje?

Jsme spolek Planeta našim dětem. Spolek je založen Barborou Jankovou, která si při rozbalování balíku z e-shopu všimla, kolik materiálu je potřeba na zaslání (krabice, bublinkové fólie atd.) Standardní cesta by byla materiál odnést do tříděného odpadu, který by se dále zrecykloval, aby se opět (za vynaložení velké průmyslové energie i financí) znovu použil. A právě tuto cestu se snaží spolek zkrátit – po dohodě s obcemi umístí v mateřských i základních školách popelnice, které si děti samy polepí vystřiženými obrázky – z odstřižků, které dostáváme darem, nebo výjimečně zakoupíme (zapojí se tak do procesu výroby vlastní originální popelnice a při tvorbě se doví také něco o třídění odpadů a péči o přírodu). Do daných popelnic se sbírají složené krabice, papírové výplně, mirelonová esíčka, bublinkové fólie a vzduchové polštářky. V momentě naplnění popelnice je kontaktován spolkem dohodnutý e-shop, který si daný výplňový materiál vyzvedne a dále jej použije ke svému zpracování. Tím se zkrátí cesta recyklace a opětovné výroby. Jako poděkování e-shopy darují dětem do školek, škol či rodinných center knihy, hračky, barvy k malování případně po dohodě s vedením školky potřebné věci. V Choceradech například děti dostaly darem hmyzí domeček, kde samy mohou pozorovat přírodu ve své kráse. E -shopy jsou vybírány z blízkého okolí nebo po trasách, kudy jezdí. Přínosem tohoto projektu je ukázat dětem, že vždy je cesta, jak pečovat o přírodu, a to i malým krůčkem tříděním odpadů, aby nám i jim vydržela naše planeta čistá a krásná co nejdéle.

Komu pomůžeme?

Kvůli covidu i jiným okolnostem dochází stále k většímu množství objednávání věcí přes internet a tvoření většího odpadu. Proto jsme se rozhodli využít naší dvouleté zkušenosti a nabídnout funkční model, co do největšího množství obcí a měst. Rádi bychom se s vámi zaměřili na osvětu v těchto oblastech:

  • jak nevyhazovat výplně a obalové materiály (náš projekt i související aktivity – po dohodě s příslušnými spolky/organizacemi),
  • osvěta o této možnosti u obcí a měst a možnost zapojení,
  • osvěta ve školkách a školách a možnost zapojení a působení na nejmladší generaci,
  • osvěta u e-shopů.

Budeme rádi za jakékoliv přispění a podporu našeho záměru.

Planeta našim dětem – jak netvořit odpad a dát mu nový život

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

Finance ze sbírky pokryjí náklady na šíření osvěty: jak netvořit odpad a dát mu znovu život. Jedná se o tvorbu informačních materiálů, kam patří infografika a tisk letáčků, prostředky na popelnice pro místa, kde není možné získat prostředky od obce/města nebo darem, cedule na popelnice a další materiály.

Infografikou je zde myšlen materiál, kde bude zjednodušeně popsán proces celého projektu, tak aby všem na první pohled bylo jasné co si mají představit a jak to souvisí s naší planetou a dětmi. Vycházíme ze současné zkušenosti, kdy se lidem hned nespojí proč se jmenujeme Planeta našim dětem. Letáčky budou sloužit jako podpůrný materiál, aby školy, školky měly s čím pracovat a nemuseli zodpovídat otázky s tímto spojené.

Seznam aktivit, které ze získaných finančních prostředků budou financovány (seřazeno podle priorit, které využijeme k rozhodování, pokud nezískáme celou částku):

  • Příprava infografiky 35 000
  • Tvorba a tisk letáčků 15 000
  • 100 štítků na popelnice (co sem patří) 4 900
  • Rezervní popelnice pro obce či jiná místa, která nemají finanční prostředky na pořízení, či není možné získat popelnici darem 20 000
  • Zakoupení barevných polepů pro tvorbu dětí 3 500
  • Pytle, dezinfekce, rukavice 1 500

Další odkazy

Mapa míst, kam přinést odpady

Webové stránky

Planeta našim dětem – jak netvořit odpad a dát mu nový život
Velkorysý dárce
500 Kč  •  4. 5. 2021 10:17
Štědrý dárce
300 Kč  •  3. 5. 2021 19:51
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  3. 5. 2021 9:12
DobroDárce
1 000 Kč  •  2. 5. 2021 20:54
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  28. 4. 2021 10:08
DobroDárce
500 Kč  •  27. 4. 2021 20:45
DobroDárce
2 000 Kč  •  27. 4. 2021 17:31

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Dárci

Velkorysý dárce
500 Kč  •  4. 5. 2021 10:17
Štědrý dárce
300 Kč  •  3. 5. 2021 19:51
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  3. 5. 2021 9:12
DobroDárce
1 000 Kč  •  2. 5. 2021 20:54
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  28. 4. 2021 10:08
DobroDárce
500 Kč  •  27. 4. 2021 20:45
DobroDárce
2 000 Kč  •  27. 4. 2021 17:31

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám