Pomozte, aby i těžce postižené děti mohli chodit do školy

Aby i tyto děti dostali vzdělání a péči, jaké si zaslouží.

0 Vytvořených sbírek a projektů
0 Kč Celkem vybráno

Více o organizaci

Smiling Crocodile (Mateřská škola a základní škola pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile, o.p.s.) je nestátní speciální centrum, které vzdělává a podporuje děti s velmi těžkým kombinovaným postižením. Od roku 2012 provozuje MŠ a ZŠ v Praze – Letňanech, která je akreditovaná pod MŠMT.

Centrum je svým zaměřením ojedinělé v ČR, protože se specializuje na děti s tak těžkým postižením, že jsou obtížně umístitelné i do stávající sítě speciálních škol. Tyto děti často zůstávají doma na tzv. „domácím vzdělávání“, protože jen málokterá i speciální škola je schopna je přijmout.

Na rok 2021 připravujeme kampaň na podporu vzdělávání dětí s těžkým postižením. Konkrétně zviditelnění nepostradatelné role individuálních asistentů ke vzdělávání, bez kterých se těžce postižené děti ve speciální škole neobejdou, ale jejichž financování stát v minulém roce výrazně omezil.