Svobodu lesu

Vybráno 0 Kč 71 358 Kč
285 000 Kč
13 dnů
do ukončení

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět
Tvůrce
Anna Hudská
Datum přidání
7. 5. 2021

V ZAzemí z.s. tvoříme komunitu, která usiluje o pestrou krajinu.

Sázíme ovocné  stromy, chráníme les, kompostujeme na sídlištích, zakládáme komunitní chovy slepic, společně pěstujeme, pořádáme pro veřejnost desítky akcí ročně.

Nyní chceme zachránit 6,2 hektarů lesa před pokácením. 

Dopis do roku 2121 

Milí naši potomci!

Váš Bezděčínský les navracíme do péče přírody v roce 2021. Některým stromům je teď rok, nejstarším z nich kolem 100 let.

Vaše nejstarší stromy tedy právě dosáhly stáří 200 let. V době, ve které jsme se rozhodli pro osvobození lesa jsme toho dosáhli s vynaložením velkého úsilí, vnímáni mnohými jako naivní snílci, podivíni, extrémisté či dokonce ekoteroristé. Naštěstí ne všemi, díky čemuž se to koneckonců mohlo podařit.

Věříme, že vaše doba je jiná. Doufáme v to, že jste přesvědčeni o nepostradatelné funkci lesa ještě pevněji než vaši 100 let předešlí, k lesu chováte vděčnost a úctu a nemusíte proto čelit překážkám, které vyvstávají, plujete-li proti proudu, či se dokonce řítíte v dramatickém protisměru. Protože jestli tomu tak není, je dost pravděpodobné, že už nejste a tento dopis je adresován do prázdna…

Tak rádi bychom se v tuto chvíli dívali na to, na co se díváte vy. Možná i vy toužíte spatřit les stáří 300 let, protože to je jedna z mála věcí, kterou my můžeme předpovědět, že vy nebudete mít možnost obdivovat stromy starší 200 let. Ale to díky spojenému úsilí nás a vás bude dopřáno zase potomkům vašim.

S úctou lidé z roku 2021

Proč chceme les zachránit?

Říkáme, že jdeme do lesa. Ale kam to vlastně jdeme? V České republice v podstatě žádný původní přirozený les nemáme. Naše lesy jsou plantážemi na pěstování jehličnanů, stejně jako plantáže olejných palem v Indonésii.

Z odborných a někdy i politických kruhů už občas prosakují názory, že bychom několik procent zemědělské a lesní půdy měli osvobodit od generování zisku pro člověka, ale kdy už s tím začneme?

Chtěli jsme lesu více porozumět a nějak mu prospět. A když jsme porozuměli, byla před námi jediná možnost. Kousek lesa prostě mít a nic od něj nechtít. 

O nás

Nejsme moc vidět, s veřejností komunikujeme především činem. A tak se v našem kraji potkáváte s našimi stromy, políčky, komposty, „pestrokrajinnými lavičkami“, houpačkami, kurníky pro spokojené slepice…

  • Sázíme 

Sázíme ovocné vysokokmenné stromy v krajině. Aleje, meze, remízy, komunitní sady… (v roce 2019 jsme zasadili celkem 150 stromů, v roce 2020 333 stromů, pro rok 2021 jednáme s investory o výsadbě dalších 400 stromů).

  • Komunitní chovy slepic

Komunita sedmi rodin sdílí hejno 30–50 slepic. Dnes máme v Libereckém kraji 14 chovů, jeden vznikl v Praze a další vznikají po celé republice.

Cílem je přirozený a důstojný život slepic, komunitní dění v rámci sousedství ve městech i na vsích, ale i kampaň, která informuje o podmínkách v průmyslových chovech zvířat.

  • Kompostujeme

Tzv. OPENKOMPOST na městských sídlištích – neuzamčené kompostéry s velkým potenciálem pro osvětu

  • Pěstujeme

Komunitní zahrada v Turnově a KPZ (komunitou podporované zemědělství) v obci Klokočí, společné pěstování zeleniny

  • Komunitní pole brambor

Těžká práce pro traktor, péče o únosnou míru plevelů a mandelinek pro 10 zúčastněných rodin.

Také navádíme majitele pozemků, aby se zajímali o to, co se s jejich majetkem děje, když ho pronajímají konvenčním zemědělcům.

  • Osvětová činnost, eko výchova

Zimní přednášky, workshopy, letní setkání v naší zahradě, na poli a v sadech, programy pro děti.

  • Svobodu lesu

Hospodaření v lese s minimem zásahů a maximálním ohledem na biodiverzitu a potenciál zadržet vodu (od jara 2021).

Svobodu lesu

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity?

6,2 hektarů lesa (12 fotbalových hřišť) zachráníme před pokácením a ponecháme  v co nejvyšší možné míře přírodním procesům.

Tvoříme komunitu, která se bude o les starat a naváže na něj naše vzdělávací a osvětové aktivity. 

1 160 000 Kč jsou celkové náklady na získání lesa do vlastnictví.

875 000 Kč už máme.

285 000 Kč nám ještě chybí.

Svobodu lesu
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  22. 9. 2021 20:15
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  30. 8. 2021 13:58
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  28. 8. 2021 8:36
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  27. 8. 2021 6:24
Petr H.
2 000 Kč  •  25. 8. 2021 11:29
Svobodnému lesu zdar!
Štědrý dárce
700 Kč  •  19. 8. 2021 22:28
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  17. 8. 2021 9:16
Velkorysý dárce
750 Kč  •  16. 8. 2021 8:05
Velkorysý dárce
30 000 Kč  •  4. 7. 2021 0:41
Hana S.
1 000 Kč  •  21. 6. 2021 8:13
Lesu zdar !
DobroDárce
100 Kč  •  9. 6. 2021 7:36
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  8. 6. 2021 20:24
Josef Š.
10 000 Kč  •  7. 6. 2021 11:05
ať to roste!
Milý dárce
1 000 Kč  •  7. 6. 2021 11:01
Laskavý dárce
500 Kč  •  7. 6. 2021 7:42
Velkorysý dárce
3 000 Kč  •  7. 6. 2021 7:37
Tom+Aja
2 021 Kč  •  6. 6. 2021 23:36
Ať děláme svět zase lepším 🙂
Dárce, který je pro každou dobrost
37 Kč  •  30. 5. 2021 9:55
Les pro vodu
300 Kč  •  19. 5. 2021 8:13
Les pro houby
300 Kč  •  19. 5. 2021 8:11
Les pro zemi
300 Kč  •  19. 5. 2021 8:08
Irena V.
300 Kč  •  13. 5. 2021 10:31
Ať stromy rostou, padají, hnijí a zase rostou!
Bohdana
300 Kč  •  12. 5. 2021 21:22
Rada někdy prijedu, děkuji za pozvání.
Les pro brouky
100 Kč  •  12. 5. 2021 11:01
Les pro ptáky
100 Kč  •  12. 5. 2021 11:00
Les pro děti
100 Kč  •  12. 5. 2021 10:58
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  11. 5. 2021 10:51
Les pro všechny živé tvory
100 Kč  •  11. 5. 2021 7:47
Les pro les
100 Kč  •  11. 5. 2021 7:45
Les pro lidi
100 Kč  •  11. 5. 2021 7:42
Rostu vedle jedle
100 Kč  •  10. 5. 2021 10:08
Až stromy rostou
100 Kč  •  10. 5. 2021 9:57
Lesu zdar
100 Kč  •  10. 5. 2021 9:05
Bezobalový obchod Nahoře bez, Semily
2 300 Kč  •  8. 5. 2021 10:48
Nesmírně si tohoto projektu vážím. A přeji si, aby jich bylo více:)
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  7. 5. 2021 22:23
DobroDárce
300 Kč  •  7. 5. 2021 19:38
Dárce, který je pro každou dobrost
10 000 Kč  •  7. 5. 2021 17:02
Velkorysý dárce
50 Kč  •  7. 5. 2021 15:39

Chcete autorovi sbírky něco vzkázat?

Pro přidání zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vzkazy

Petr H.
2 000 Kč  •  25. 8. 2021 11:29
Svobodnému lesu zdar!
Hana S.
1 000 Kč  •  21. 6. 2021 8:13
Lesu zdar !
Josef Š.
10 000 Kč  •  7. 6. 2021 11:05
ať to roste!
Tom+Aja
2 021 Kč  •  6. 6. 2021 23:36
Ať děláme svět zase lepším 🙂
Irena V.
300 Kč  •  13. 5. 2021 10:31
Ať stromy rostou, padají, hnijí a zase rostou!
Bohdana
300 Kč  •  12. 5. 2021 21:22
Rada někdy prijedu, děkuji za pozvání.
Bezobalový obchod Nahoře bez, Semily
2 300 Kč  •  8. 5. 2021 10:48
Nesmírně si tohoto projektu vážím. A přeji si, aby jich bylo více:)
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  22. 9. 2021 20:15

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám