Společně proti suchu: pomozte nám vrátit vodu do české krajiny

Milník 1/3

Pokud vybereme 150 000 Kč, dokážeme uspořádat další školení pro 25 lokálních koordinátorů.

Vybráno 0 Kč 659 121 Kč
150 000 Kč

Milník 2/3

Pokud vybereme 300 000 Kč, budeme moci podporovat dobrovolníky odborně i organizačně další půlrok.

Vybráno 0 Kč 659 121 Kč
300 000 Kč

Milník 3/3

Pokud vybereme 600 000 Kč, dokážeme podporovat všechny lokální koordinátory (cca 100 lidí) i po skončení grantového projektu.

Vybráno 0 Kč 659 121 Kč
600 000 Kč

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět
Zakladatel
Živá krajina
Datum přidání
4. 1. 2021

Z české krajiny mizí voda. Upozorňují na to odborníci, ale všímá si toho i každý, kdo se dívá kolem sebe. Na vině jsou necitlivé zásahy z minulosti, špatné hospodaření na zemědělské půdě a v lesích, ale i postupující klimatická změna. Můžeme s tím něco dělat? My říkáme, že ano! 

Vytvořili jsme koncept Živá krajina. Je to modelový postup, jak plošně vrátit do krajiny vodu, a to s pomocí revitalizace toků, obnovy mezí a mokřadů na rozsáhlých intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích, odstavení nebo využití starých odvodňovacích systémů, zatravnění údolnic, změny způsobu hospodaření  a dalších opatření. Úžasné na tomto přístupu je, že se ho může naučit každý motivovaný dobrovolník. S vaší pomocí můžeme takové lidi vyškolit a dlouhodobě podporovat v jejich činnosti.

Kdo sbírku organizuje?

Sbírku pořádá spolek Živá voda, který pod vedením Jiřího Malíka působí od roku 2005 na Broumovsku a aktivně se zde podílí na ochraně přírody. Model Živá krajina byl vyvinut právě zde, z potřeby napravit necitlivé zásahy z minulosti a ochránit vysychající českou krajinu před dopady intenzivního zemědělství a postupující změny klimatu. Na Broumovsku máme už 3 zmapované lokality s návrhem studie proveditelnosti o celkové rozloze téměř 60 km2, které čekají na svou realizaci. Pracovat na lokální úrovni už ale dnes nestačí, a tak Jiří Malík své poznatky shrnul do komplexního přístupu, který předává dál zájemcům z celé republiky. A těch zájemců je opravdu hodně. 

Během našeho školení získá budoucí lokální koordinátor průpravu v tom, jak číst krajinu a jak v ní pomocí profesionálního rozhraní programu QGIS navrhovat úpravy. Díky naší podpoře dokáže projekt dotáhnout až do fáze Studie proveditelnosti, kterou pak může začít projednávat s vlastníky a obcemi. V situaci, kdy si mnoho lidí uvědomuje, jak zásadní změny se v krajině dějí, a hledá účinná řešení, je tento postup skvělým způsobem, jak se zapojením občanů nastartovat potřebné změny na mnoha místech najednou.

Díky podpoře Active Citizens Fund jsme již vyškolili prvních 60 lokálních koordinátorů z celé ČR. Můžete je najít na této mapě. Zájem o naše školení je ale obrovský a my chceme mít co nejhustší síť koordinátorů, aby projekty na zádrž vody v krajině vznikaly souběžně na mnoha místech. Díky tomu nastartujeme doslova revoluci v české krajině! Moc času nám již nezbývá, protože klimatická změna postupuje a my přicházíme o to nejcennější, co v ní máme – vodu.

Proč ji organizuje?

Naše aktivity jsou financovány z grantů nebo darů jednotlivců a firem. Rádi bychom školení lokálních koordinátorů nabízeli dobrovolníkům i nadále zdarma, protože od nich na oplátku očekáváme vysoké nasazení při realizaci jejich vlastního projektu. Zatím jsme to mohli dělat díky grantu z Active Citizens Fund. Tento projekt ale v září 2021 skončí a není jisté, jak budeme dále financovat naši činnost. Nejde ale jen o školení. Nejdůležitější práce nastává po jeho skončení, kdy lokální koordinátoři potřebují naší odbornou i lidskou podporu, aby své projekty dotáhli ke zdárnému konci. Proto potřebujeme finance pro tým mentorů (lidé z IT, geodeti, krajinní architekti, vodohospodářští projektanti, fundraiseři), kteří budou po dobu nejméně jednoho roku podporovat jednotlivé lokální koordinátory.

Model Živá krajina (dříve model Zdoňov a model Křinice, podle lokalit, kde probíhala první mapování) představuje komplexní přístup k nápravě krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze, retardací vody v hydromelio systémech, zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt, ve vybrané oblasti povodní ideálně od pramene, v rozsahu nejméně 10 km2. Umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a představuje tak nezbytný krok pro adaptaci české krajiny na klimatickou změnu. 

Tento model předáváme dobrovolníkům z celé republiky během intenzivního, 4-denního školení v broumovském klášteře. Součástí školení je úvod do teoretických disciplín (ekologie, klimatologie, geologie, pedologie, kartografie, související legislativa a další), terénní exkurze s nácvikem mapování a dále intenzivní seznámení s programem QGIS a vysvětlení a procvičení step-by-step postupu pro vytvoření studie podle modelu Živá krajina. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? 

Sbírku máme rozdělenou na několik milníků. Díky vaší podpoře budeme moci:

  1. Uspořádat další školení pro 25 lokálních koordinátorů (pokud vybereme 150 000 Kč).
  2. Podporovat je odborně i organizačně další půlrok (pokud vybereme 300 000 Kč).
  3. Podporovat všechny lokální koordinátory (cca 100 lidí) po skončení grantového projektu (pokud vybereme 600 000).
Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Velkorysý dárce
200 Kč  •  25. 5. 2022 8:20
Štědrý dárce
300 Kč  •  25. 5. 2022 7:10
DobroDárce
1 000 Kč  •  25. 5. 2022 6:04
Velkorysý dárce
150 Kč  •  25. 5. 2022 6:02
Velkorysý dárce
200 Kč  •  24. 5. 2022 8:20
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  24. 5. 2022 6:00
DobroDárce
100 Kč  •  23. 5. 2022 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  23. 5. 2022 6:00
DobroDárce
500 Kč  •  20. 5. 2022 7:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  16. 5. 2022 9:00
Štědrý dárce
100 Kč  •  16. 5. 2022 9:00
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 5. 2022 4:30
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  13. 5. 2022 8:40
Laskavý dárce
500 Kč  •  12. 5. 2022 6:02
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  12. 5. 2022 6:00
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  11. 5. 2022 6:00
Milý dárce
200 Kč  •  11. 5. 2022 2:00
Velkorysý dárce
100 Kč  •  8. 5. 2022 12:48
Štědrý dárce
125 Kč  •  8. 5. 2022 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  3. 5. 2022 6:00
Velkorysý dárce
300 Kč  •  2. 5. 2022 9:39
Velkorysý dárce
300 Kč  •  2. 5. 2022 6:30
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  2. 5. 2022 4:20
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  28. 4. 2022 8:20
Milý dárce
200 Kč  •  28. 4. 2022 6:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  28. 4. 2022 6:00
DobroDárce
500 Kč  •  26. 4. 2022 2:50
Milý dárce
500 Kč  •  25. 4. 2022 22:35
Dárce, který je pro každou dobrost
5 000 Kč  •  25. 4. 2022 9:28
Štědrý dárce
200 Kč  •  25. 4. 2022 8:30
Velkorysý dárce
300 Kč  •  25. 4. 2022 7:00
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  25. 4. 2022 6:04
Laskavý dárce
150 Kč  •  25. 4. 2022 6:02
Milý dárce
1 000 Kč  •  24. 4. 2022 14:20
Štědrý dárce
100 Kč  •  24. 4. 2022 6:00
Milý dárce
100 Kč  •  23. 4. 2022 6:00
Milý dárce
500 Kč  •  23. 4. 2022 6:00
Laskavý dárce
200 Kč  •  22. 4. 2022 8:40
Štědrý dárce
500 Kč  •  20. 4. 2022 7:00
Dárce, který je pro každou dobrost
46 Kč  •  20. 4. 2022 6:00
Štědrý dárce
100 Kč  •  19. 4. 2022 8:10
Štědrý dárce
300 Kč  •  19. 4. 2022 6:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  19. 4. 2022 5:20
Velkorysý dárce
100 Kč  •  15. 4. 2022 8:00
DobroDárce
100 Kč  •  14. 4. 2022 8:40
Milý dárce
500 Kč  •  12. 4. 2022 6:02
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  12. 4. 2022 6:01
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  11. 4. 2022 6:00
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  11. 4. 2022 2:00
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  8. 4. 2022 10:23
Dobrosrdečný dárce
5 000 Kč  •  8. 4. 2022 9:29
Milý dárce
125 Kč  •  8. 4. 2022 6:00
Štědrý dárce
200 Kč  •  4. 4. 2022 4:20
Štědrý dárce
50 Kč  •  3. 4. 2022 6:00
DobroDárce
300 Kč  •  1. 4. 2022 7:10
DobroDárce
3 000 Kč  •  31. 3. 2022 13:38
Laskavý dárce
300 Kč  •  28. 3. 2022 8:30
Milý dárce
200 Kč  •  28. 3. 2022 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  28. 3. 2022 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  28. 3. 2022 2:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  25. 3. 2022 8:20
Velkorysý dárce
300 Kč  •  25. 3. 2022 7:00
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  25. 3. 2022 6:04
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  25. 3. 2022 6:03
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  25. 3. 2022 3:20
Milý dárce
200 Kč  •  24. 3. 2022 8:20
Štědrý dárce
100 Kč  •  24. 3. 2022 6:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  23. 3. 2022 6:00
Štědrý dárce
500 Kč  •  23. 3. 2022 6:00
Milý dárce
500 Kč  •  21. 3. 2022 6:50
Milý dárce
46 Kč  •  20. 3. 2022 6:00
Milý dárce
300 Kč  •  19. 3. 2022 6:00
Velkorysý dárce
300 Kč  •  18. 3. 2022 6:00
Velkorysý dárce
300 Kč  •  17. 3. 2022 15:48
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  16. 3. 2022 6:00
Laskavý dárce
100 Kč  •  16. 3. 2022 6:00
DobroDárce
100 Kč  •  15. 3. 2022 9:10
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  14. 3. 2022 8:40
Štědrý dárce
500 Kč  •  12. 3. 2022 6:02
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  12. 3. 2022 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  11. 3. 2022 6:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  11. 3. 2022 3:40
Laskavý dárce
125 Kč  •  8. 3. 2022 6:00
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  4. 3. 2022 6:32
Štědrý dárce
50 Kč  •  3. 3. 2022 6:00
DobroDárce
200 Kč  •  2. 3. 2022 7:00
Laskavý dárce
300 Kč  •  1. 3. 2022 8:50
Velkorysý dárce
300 Kč  •  28. 2. 2022 8:20
Laskavý dárce
200 Kč  •  28. 2. 2022 6:00
Štědrý dárce
100 Kč  •  28. 2. 2022 6:00
DobroDárce
500 Kč  •  28. 2. 2022 4:20
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  27. 2. 2022 6:00
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  25. 2. 2022 17:00
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  25. 2. 2022 8:20
DobroDárce
300 Kč  •  25. 2. 2022 7:00
Milý dárce
1 000 Kč  •  25. 2. 2022 6:05
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  25. 2. 2022 6:03
Laskavý dárce
150 Kč  •  25. 2. 2022 6:03
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  24. 2. 2022 8:20
DobroDárce
100 Kč  •  24. 2. 2022 6:00
Štědrý dárce
200 Kč  •  23. 2. 2022 19:50
Milý dárce
100 Kč  •  23. 2. 2022 6:00
Štědrý dárce
100 Kč  •  23. 2. 2022 6:00
DobroDárce
500 Kč  •  23. 2. 2022 6:00
Laskavý dárce
500 Kč  •  21. 2. 2022 6:50
Laskavý dárce
46 Kč  •  20. 2. 2022 6:00
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  19. 2. 2022 12:12
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  19. 2. 2022 6:00
Laskavý dárce
500 Kč  •  18. 2. 2022 12:59
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  18. 2. 2022 9:50
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  16. 2. 2022 6:30
Laskavý dárce
100 Kč  •  16. 2. 2022 6:30
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  15. 2. 2022 8:50
DobroDárce
100 Kč  •  14. 2. 2022 8:30
Laskavý dárce
333 Kč  •  14. 2. 2022 7:38
Milý dárce
1 000 Kč  •  12. 2. 2022 7:53
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  12. 2. 2022 6:02
Milý dárce
300 Kč  •  11. 2. 2022 20:56
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  11. 2. 2022 18:20
Milý dárce
200 Kč  •  11. 2. 2022 3:30
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  10. 2. 2022 11:48
Milý dárce
1 000 Kč  •  9. 2. 2022 23:26
Štědrý dárce
125 Kč  •  8. 2. 2022 6:00
DobroDárce
1 200 Kč  •  7. 2. 2022 16:54
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  7. 2. 2022 10:06
Velkorysý dárce
500 Kč  •  6. 2. 2022 20:02
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  6. 2. 2022 13:43
Velkorysý dárce
200 Kč  •  6. 2. 2022 13:09
Štědrý dárce
100 Kč  •  6. 2. 2022 10:30
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  6. 2. 2022 8:27
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  5. 2. 2022 19:49
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  5. 2. 2022 8:14
Dobrosrdečný dárce
1 520 Kč  •  5. 2. 2022 7:01
Milý dárce
200 Kč  •  3. 2. 2022 16:06
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  3. 2. 2022 13:05
Dárce, který je pro každou dobrost
50 Kč  •  3. 2. 2022 11:54
Štědrý dárce
10 Kč  •  2. 2. 2022 15:54
Milý dárce
200 Kč  •  2. 2. 2022 12:07
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  1. 2. 2022 20:55
DobroDárce
500 Kč  •  1. 2. 2022 20:06
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  1. 2. 2022 10:08
Robert Doucha
5 000 Kč  •  1. 2. 2022 9:55
Ať se daří ;-)
DobroDárce
100 Kč  •  1. 2. 2022 8:44
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  31. 1. 2022 20:26
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  31. 1. 2022 18:24
DobroDárce
10 Kč  •  30. 1. 2022 20:03
Dobrosrdečný dárce
10 Kč  •  30. 1. 2022 19:24
Hluboká tůň
500 Kč  •  30. 1. 2022 17:20
Pomahame
DobroDárce
500 Kč  •  30. 1. 2022 12:35
Laskavý dárce
300 Kč  •  30. 1. 2022 10:46
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  30. 1. 2022 9:38
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  30. 1. 2022 8:44
DobroDárce
100 Kč  •  30. 1. 2022 6:00
DobroDárce
500 Kč  •  29. 1. 2022 22:05
Laskavý dárce
500 Kč  •  29. 1. 2022 19:54
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  29. 1. 2022 13:12
DobroDárce
330 Kč  •  29. 1. 2022 11:47
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  29. 1. 2022 10:46
Milý dárce
500 Kč  •  29. 1. 2022 6:21
Milý dárce
300 Kč  •  28. 1. 2022 22:57
Štědrý dárce
300 Kč  •  28. 1. 2022 21:38
Milý dárce
1 000 Kč  •  28. 1. 2022 20:52
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  28. 1. 2022 19:14
Velkorysý dárce
200 Kč  •  28. 1. 2022 18:53
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  28. 1. 2022 18:15
Štědrý dárce
1 500 Kč  •  28. 1. 2022 17:34
DobroDárce
500 Kč  •  28. 1. 2022 17:32
Velkorysý dárce
500 Kč  •  28. 1. 2022 15:23
Milý dárce
300 Kč  •  28. 1. 2022 15:15
DobroDárce
1 000 Kč  •  28. 1. 2022 13:23
Dobrosrdečný dárce
500 Kč  •  28. 1. 2022 13:12
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  28. 1. 2022 13:02
Karolína R.
1 000 Kč  •  28. 1. 2022 11:48
Díky, že děláte něco tak smysluplného, ať se Vám daří!
Laskavý dárce
200 Kč  •  28. 1. 2022 11:45
Laskavý dárce
500 Kč  •  28. 1. 2022 11:42
Štědrý dárce
300 Kč  •  28. 1. 2022 11:23
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  28. 1. 2022 11:13
Tomáš V.
345 Kč  •  28. 1. 2022 10:46
DobroDárce
500 Kč  •  28. 1. 2022 9:17
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  28. 1. 2022 8:20
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  27. 1. 2022 23:44
Štědrý dárce
500 Kč  •  27. 1. 2022 18:16
DobroDárce
1 000 Kč  •  27. 1. 2022 14:44
Milý dárce
3 000 Kč  •  27. 1. 2022 11:40
Velkorysý dárce
100 Kč  •  27. 1. 2022 9:38
DobroDárce
1 000 Kč  •  27. 1. 2022 9:29
Milý dárce
500 Kč  •  27. 1. 2022 9:25
Štěpán K.
5 000 Kč  •  27. 1. 2022 8:56
Díky za takovou iniciativu a pokus o řešení opravdových problémů!
DobroDárce
500 Kč  •  27. 1. 2022 5:54
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  27. 1. 2022 3:15
Velkorysý dárce
300 Kč  •  26. 1. 2022 22:50
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  26. 1. 2022 17:47
Jiří Popelka
3 000 Kč  •  26. 1. 2022 16:55
Děkuji
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  26. 1. 2022 15:49
Laskavý dárce
3 000 Kč  •  26. 1. 2022 13:48
Velkorysý dárce
300 Kč  •  26. 1. 2022 13:46
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  26. 1. 2022 12:42
Velkorysý dárce
500 Kč  •  26. 1. 2022 11:02
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  26. 1. 2022 10:28
DobroDárce
300 Kč  •  26. 1. 2022 10:09
Monika H.
300 Kč  •  26. 1. 2022 8:54
Děkuji za vše, co děláte!
Milan N.
1 000 Kč  •  26. 1. 2022 7:27
Jen tak dál!
Adla
3 000 Kč  •  25. 1. 2022 23:35
One Love 🌍
Ondřej Šidla
200 Kč  •  25. 1. 2022 16:08
Díky za to, co děláte. Určitě se vás budu snažit aspoň trošku finančně do budoucna pravidelně podporovat.
Jiří Král Kly
1 000 Kč  •  25. 1. 2022 15:49
Ať se nám tu i nadále daří
Martin D.
111 Kč  •  25. 1. 2022 7:36
Držím palce. Vydržte !
Monika Š.
300 Kč  •  24. 1. 2022 10:55
Děkujeme za vaši práci.
Hana V.
300 Kč  •  24. 1. 2022 9:01
Díky za vaši práci
Jarmila Gregorová
1 000 Kč  •  23. 1. 2022 19:39
Děkuji za Vaši práci na obnově české krajiny.
Tereza
200 Kč  •  22. 1. 2022 21:02
Díky za to, co děláte.
Lukáš Pospíšil
500 Kč  •  22. 1. 2022 20:57
Díky moc
Tomáš
1 000 Kč  •  8. 12. 2021 2:12
Úžasný projekt, díky za Vaši práci. Ať se daří!
Lenka
10 000 Kč  •  21. 10. 2021 22:44
Od zahrádkářů vyškovské krajině :-)
Karolina V.
500 Kč  •  14. 8. 2021 17:40
držte se, díky za tyhle aktivity
Lukáš Z.
100 Kč  •  19. 7. 2021 15:09
SUPER! Do tohoooo!!!!
Badger
5 000 Kč  •  31. 5. 2021 16:32
Děkuji za Vaši neocenitelnou pomoc přírodě, a přeji hodně pevné nervy při jednání s odpovědnými úředníky...
Em
140 Kč  •  20. 5. 2021 17:25
Je smutné, že musí projekt suplovat povinnosti vlády. O to větší smysl dává ho podpořit. Jsem jen "studý chudent", takže můj příspěvek je malý, ale posílám odkaz všem přátelům a příbuzným!
Martina
1 000 Kč  •  14. 5. 2021 18:35
Moc děkuji za vaši práci!
Karolína K.
250 Kč  •  14. 5. 2021 15:23
Držím palce!
Dana Mašková
300 Kč  •  13. 5. 2021 10:40
Díky za to, co děláte!
Kristýna D.
500 Kč  •  8. 4. 2021 23:19
Ať nevyschneme!
Markéta C.
300 Kč  •  6. 4. 2021 9:41
Držím pěsti, bez vody to nepůjde.
Klara
400 Kč  •  2. 4. 2021 21:49
Chtela bych Vam timto podekovat za Vasi iniciativu. Drzim palce!
Honza P.
300 Kč  •  31. 3. 2021 14:12
Držím vám palce! :-)
Petr Doubravský
300 Kč  •  31. 3. 2021 13:21
<3
Markéta C.
500 Kč  •  30. 3. 2021 16:36
Díky za vaši práci!
Velkorysý dárce
200 Kč  •  27. 3. 2021 15:03
Hodně štěstí :-)
Štěpán a Mirka
1 000 Kč  •  18. 3. 2021 12:44
držte se, děkujeme
Jakub Skalík
300 Kč  •  18. 3. 2021 10:12
Moc se mi líbí to co děláte a rád jsem přispěl.
Jana P.
3 000 Kč  •  17. 3. 2021 19:46
Malý
Irena S.
500 Kč  •  17. 3. 2021 16:15
Jsem velice ráda, že vám mohu začít pravidelně přispívat. Čekala jsem na tuto možnost a neváhala jsem ani minutu. Vaši iniciativu šířím nadšeně dál.
Terka a Luboš Tíkalovi
2 000 Kč  •  16. 3. 2021 19:31
Děláte dobrou věc, díky!
Lukáš Z.
100 Kč  •  15. 3. 2021 16:18
SUPER! Do tohoooo!!!!
Jan M.
2 000 Kč  •  9. 3. 2021 8:23
Hodně štěstí. Rád se dozvím víc o možnosti přihlášení na kurz :)
Alice B.
3 001 Kč  •  6. 3. 2021 19:16
Držím palce do dalších met a děkuji za to, co děláte!
Dárce z hlubin
666 Kč  •  4. 3. 2021 21:20
bez vody nelze pít pivo
Martin Dobyáš
3 000 Kč  •  3. 3. 2021 11:12
Máte skvělý projekt
Amálie H.
500 Kč  •  24. 2. 2021 17:07
Děkuji za realizaci tak potřebného projektu :)
Ondrej Liska
500 Kč  •  24. 2. 2021 15:28
Držím palce, gratuluji k chytrému škálování a těším se někdy na viděnou!
Jan K.
300 Kč  •  23. 2. 2021 14:41
Díky za vaše snahy pohnout život dobrým směrem
Jan Volák
1 000 Kč  •  23. 2. 2021 11:53
co mohu udělat pro účast na školení koordinátorů?
Tomasz
1 000 Kč  •  10. 2. 2021 23:33
Skvělá práce, držím Vám palce.
Adam V.
2 000 Kč  •  9. 2. 2021 22:05
Díky, jsem rád, že můžu být u toho s Vámi!
Sámo, s.
10 000 Kč  •  8. 2. 2021 8:32
Živá krajina povodní Mandavy
Filip V.
500 Kč  •  3. 2. 2021 21:17
Fandím vám! Díky, že se staráte a vzděláváte další lidi.
Jiří T.
500 Kč  •  29. 1. 2021 12:28
Díky za vaší práci!
Lenka
900 Kč  •  28. 1. 2021 21:45
Naše místní koordinátorka se s nadšením pustila do práce a máme tu skvělou skupinku. To bych ráda přála i dalším regionům.
Dáša V
1 000 Kč  •  28. 1. 2021 9:36
Díky za vaše úsilí.
Karel Korkhel
500 Kč  •  24. 1. 2021 21:15
Když nám vládnou volové, které volí hlupáci, tak to musíme zachránit sami, nad rámec našich daní. Ať žije defenestrace!
Pavel
500 Kč  •  22. 1. 2021 7:50
Jste skvělí, že toto děláte! Neztrácejte šťávu!! :-)

Přemýšlíte, jak ještě více pomoci?

Přidejte k této sbírce Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci. Předáme 100 % vybrané částky.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, ikdyž se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Buďte první, kdo pomůže Dobrovýzvou


+ Přidat Dobrovýzvu

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Vzkazy

Robert Doucha
5 000 Kč  •  1. 2. 2022 9:55
Ať se daří ;-)
Hluboká tůň
500 Kč  •  30. 1. 2022 17:20
Pomahame
Karolína R.
1 000 Kč  •  28. 1. 2022 11:48
Díky, že děláte něco tak smysluplného, ať se Vám daří!
Štěpán K.
5 000 Kč  •  27. 1. 2022 8:56
Díky za takovou iniciativu a pokus o řešení opravdových problémů!
Jiří Popelka
3 000 Kč  •  26. 1. 2022 16:55
Děkuji
Monika H.
300 Kč  •  26. 1. 2022 8:54
Děkuji za vše, co děláte!
Milan N.
1 000 Kč  •  26. 1. 2022 7:27
Jen tak dál!
Adla
3 000 Kč  •  25. 1. 2022 23:35
One Love 🌍

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám