Společně proti suchu: pomozte nám vrátit vodu do české krajiny

Milník 1/2

Pomohli jste nám vyškolit už 170 lokálních koordinátorů. Děkujeme Vám!

Vybráno 0 Kč 800 402 Kč
700 000 Kč

Milník 2/2

Pořídíme projektovou dokumentaci modelu Zdoňov na 7km² a nadále budeme podporovat lokální koordinátory dalších 6 měsíců.

Vybráno 0 Kč 800 402 Kč
1 500 000 Kč

Buďte s námi pro každou dobrost. Předáme 100 % vašeho daru.

Přispět Sdílet
Zakladatel
Živá voda, z.s., Živá krajina
Datum přidání
4. 1. 2021
Poslední aktualita

29. 9. 2022 9:23

Vážení přátelé, děkujeme! Brzy dosáhneme prvního milníku a díky Vám se podaří vybrat 750 000 Kč

Moc to pro nás znamená. Pomohli jste nám vyškolit už 170 lokálních koordinátorů a mapérů, kteří vytrvale pracují na studiích proveditelnosti, jež pomohou vracet vodu do krajiny a zajistit vyšší adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Každý z našich koordinátorů v regionech po celé ČR nyní aktivně pracuje na dalším mapování za pomoci Modelu Živá krajina, jehož prvním cílem je světově unikátní celonárodní komplexní náprava krajiny – Krajinný plán adaptace ČR na klimatickou změnu!

Současně se posouváme od studií proveditelnosti k samotné realizaci návrhů nápravy krajiny. Nejdále jsme v tomto snažení v našem pilotním projektu Model Zdoňov na Broumovsku, který bude příkladem toho, jak má krajina fungovat:

Na ploše 7 km² navrhujeme zvětšit plochy mokřadů a tůní na desítky hektarů. Narovnané toky se prodlouží o několik kilometrů, přibydou kilometry mezních pásů a tisíce stromů, které zvýší i větrolamnost krajiny. Na několika místech budou nové mokřady vytvořeny využitím vody z meliorací.

Nutným předpokladem a mezistupněm pro tuto realizaci je projektová dokumentace vycházející ze studie proveditelnosti. Projektová dokumentace stojí na tuto plochu cca 5,5 mil. Kč. Od státního fondu životního prostředí jsme získali téměř 5 mil. Kč, a tudíž potřebujeme dalších 500 tis. Kč na kofinancování projektové dokumentace, protože náš spolek Živá voda je investorem této akce. Výsledkem bude ojedinělý komplexní soubor krajinných opatření, které budeme moci již ukazovat i veřejnosti přímo v terénu.

Proto jsme se rozhodli navýšit původní cílovou částku na dvojnásobek, tedy 1,5 mil. Kč. Zbylých 250 tis. Kč bude použito na další podporu lokálních koordinátorů, jež jim umožní dokončit své územní studie a posunout se blíže k nápravě krajiny v různých místech ČR.

Pokud budete přispívat dál, jednou se objevíme i ve Vaší domovině a pomůžeme Vám navrhnout a renovovat krajinu podle naše Modelu Živá krajina. Příroda, krajina i my Vám děkujeme!  

Zobrazit celou aktualitu
Všechny aktuality


V letošním ročníku ceny Josefa Vavrouška, která každoročně oceňuje konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj v ČR, byl nominován Jiří Malík, jeden z autorů našeho Modelu Živá krajina.
S radostí jsme přijali zprávu, že je vítězem kategorii Výjimečný počin . Významné ocenění tak putuje všem, kteří se na projektu Živá Krajina podílejí, včetně vás, našich dárců – vaše podpora má smysl!

Jaké jsou naše plány v roce 2022?

Uspořádáme další školení pro nové lokální koordinátory z celé České republiky

Budeme pokračovat v podpoře stávajících koordinátorů, kteří pracují na studiích proveditelnosti ve svých povodích

Posuneme některé z našich dokončených studií proveditelnosti do fáze projektové dokumentace, která je posledním krokem předcházejícím realizace navržených opatření v krajině

Pozveme vás na řadu přednášek i vycházek po krajině, kde vám představíme, v čem naše činnost přesně spočívá. Budeme s vámi pravidelně v kontaktu!

Budeme dále neúnavně jednat s klíčovými hráči v zemědělství, ekologii i státní správě, a dokazovat našim politikům, že investice do naší krajiny se dalším generacím bohatě vyplatí.

Pro pravidelné donory připravujeme poděkování ve formě společného setkání s atraktivním programem v krásné lokalitě.


O projektu:

Z české krajiny mizí voda. Upozorňují na to odborníci, ale všímá si toho i každý, kdo se dívá kolem sebe. Na vině jsou necitlivé zásahy z minulosti, špatné hospodaření na zemědělské půdě a v lesích, ale i postupující klimatická změna. Můžeme s tím něco dělat? My říkáme, že ano! 

Vytvořili jsme koncept Živá krajina. Je to modelový postup, jak plošně vrátit do krajiny vodu, a to s pomocí revitalizace toků, obnovy mezí a mokřadů na rozsáhlých intenzivně zemědělsky využívaných pozemcích, odstavení nebo využití starých odvodňovacích systémů, zatravnění údolnic, změny způsobu hospodaření  a dalších opatření. Úžasné na tomto přístupu je, že se ho může naučit každý motivovaný dobrovolník. S vaší pomocí můžeme takové lidi vyškolit a dlouhodobě podporovat v jejich činnosti.

Kdo sbírku organizuje?

Sbírku pořádá spolek Živá voda, který pod vedením Jiřího Malíka působí od roku 2005 na Broumovsku a aktivně se zde podílí na ochraně přírody. Model Živá krajina byl vyvinut právě zde, z potřeby napravit necitlivé zásahy z minulosti a ochránit vysychající českou krajinu před dopady intenzivního zemědělství a postupující změny klimatu. Na Broumovsku máme už 3 zmapované lokality s návrhem studie proveditelnosti o celkové rozloze téměř 60 km2, které čekají na svou realizaci. Pracovat na lokální úrovni už ale dnes nestačí, a tak Jiří Malík své poznatky shrnul do komplexního přístupu, který předává dál zájemcům z celé republiky. A těch zájemců je opravdu hodně. 

Během našeho školení získá budoucí lokální koordinátor průpravu v tom, jak číst krajinu a jak v ní pomocí profesionálního rozhraní programu QGIS navrhovat úpravy. Díky naší podpoře dokáže projekt dotáhnout až do fáze Studie proveditelnosti, kterou pak může začít projednávat s vlastníky a obcemi. V situaci, kdy si mnoho lidí uvědomuje, jak zásadní změny se v krajině dějí, a hledá účinná řešení, je tento postup skvělým způsobem, jak se zapojením občanů nastartovat potřebné změny na mnoha místech najednou.

Díky podpoře Active Citizens Fund jsme již vyškolili prvních 60 lokálních koordinátorů z celé ČR. Můžete je najít na této mapě. Zájem o naše školení je ale obrovský a my chceme mít co nejhustší síť koordinátorů, aby projekty na zádrž vody v krajině vznikaly souběžně na mnoha místech. Díky tomu nastartujeme doslova revoluci v české krajině! Moc času nám již nezbývá, protože klimatická změna postupuje a my přicházíme o to nejcennější, co v ní máme – vodu.

Proč ji organizuje?

Naše aktivity jsou financovány z grantů nebo darů jednotlivců a firem. Rádi bychom školení lokálních koordinátorů nabízeli dobrovolníkům i nadále zdarma, protože od nich na oplátku očekáváme vysoké nasazení při realizaci jejich vlastního projektu. Zatím jsme to mohli dělat díky grantu z Active Citizens Fund. Tento projekt ale v září 2021 skončí a není jisté, jak budeme dále financovat naši činnost. Nejde ale jen o školení. Nejdůležitější práce nastává po jeho skončení, kdy lokální koordinátoři potřebují naší odbornou i lidskou podporu, aby své projekty dotáhli ke zdárnému konci. Proto potřebujeme finance pro tým mentorů (lidé z IT, geodeti, krajinní architekti, vodohospodářští projektanti, fundraiseři), kteří budou po dobu nejméně jednoho roku podporovat jednotlivé lokální koordinátory.

Model Živá krajina (dříve model Zdoňov a model Křinice, podle lokalit, kde probíhala první mapování) představuje komplexní přístup k nápravě krajiny zádrží vody, obnovou biodiverzity, snížením eroze, retardací vody v hydromelio systémech, zdrsněním částí krajiny, které budou mít i protipovodňový efekt, ve vybrané oblasti povodní ideálně od pramene, v rozsahu nejméně 10 km2. Umožňuje řešit všechny akutní problémy současné české krajiny, kterými je sucho, bleskové povodně, vodní a větrná eroze a představuje tak nezbytný krok pro adaptaci české krajiny na klimatickou změnu. 

Tento model předáváme dobrovolníkům z celé republiky během intenzivního, 4-denního školení v broumovském klášteře. Součástí školení je úvod do teoretických disciplín (ekologie, klimatologie, geologie, pedologie, kartografie, související legislativa a další), terénní exkurze s nácvikem mapování a dále intenzivní seznámení s programem QGIS a vysvětlení a procvičení step-by-step postupu pro vytvoření studie podle modelu Živá krajina. 

Na co konkrétně budou peníze z této sbírky použity? 

Sbírku máme rozdělenou na několik milníků:

1) 700 000 Kč – DOSAŽENO! Díky vám jsme mohli vyškolit už 146 lokálních koordinátorů, kteří dokázali doposud zmapovat 155 km² území v rámci hotových studií proveditelnosti zásahů, jež pomohou
vracet vodu do krajiny. Každý z našich koordinátorů v regionech nyní aktivně pracuje na dalším mapování, jehož cílem je celonárodní komplexní náprava krajiny – Krajinný plán adaptace ČR na
klimatickou změnu!

2) 1 500 000 Kč – Při dosažaní této částky zrealizujeme projektovou dokumentaci modelu Zdoňov na 7km² a dále budeme odborně i organizačně podporovat lokální koordinátory dalších 6 měsíců.

Na ploše 7 km² navrhujeme zvětšit plochy mokřadů a tůní na desítky hektarů. Narovnané toky se prodlouží o několik kilometrů, přibydou kilometry mezních pásů a tisíce stromových větrolamných
kontur krajiny.

Nutným předpokladem a mezistupněm pro tuto realizaci je projektová dokumentace vycházející ze studie proveditelnosti. Projektová dokumentace stojí na tuto plochu 5,5 mil. Kč. Od státního fondu životního prostředí jsme získali 5 mil. Kč, a tudíž potřebujeme dalších 500 tis. Kč. Výsledkem bude komplexní soubor hmatatelných krajinných opatření, které budeme moci předvést světu a potvrdit,
že naše cesta je správná.

Chcete zakladateli sbírky něco vzkázat?

Pro zobrazení či přidání vzkazu musíte být přihlášeni na Facebooku a mít ve svém prohlížeči povolená cookies třetích stran.

Aktuality

29. 9. 2022 9:23

Vážení přátelé, děkujeme! Brzy dosáhneme prvního milníku a díky Vám se podaří vybrat 750 000 Kč

Moc to pro nás znamená. Pomohli jste nám vyškolit už 170 lokálních koordinátorů a mapérů, kteří vytrvale pracují na studiích proveditelnosti, jež pomohou vracet vodu do krajiny a zajistit vyšší adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Každý z našich koordinátorů v regionech po celé ČR nyní aktivně pracuje na dalším mapování za pomoci Modelu Živá krajina, jehož prvním cílem je světově unikátní celonárodní komplexní náprava krajiny – Krajinný plán adaptace ČR na klimatickou změnu!

Současně se posouváme od studií proveditelnosti k samotné realizaci návrhů nápravy krajiny. Nejdále jsme v tomto snažení v našem pilotním projektu Model Zdoňov na Broumovsku, který bude příkladem toho, jak má krajina fungovat:

Na ploše 7 km² navrhujeme zvětšit plochy mokřadů a tůní na desítky hektarů. Narovnané toky se prodlouží o několik kilometrů, přibydou kilometry mezních pásů a tisíce stromů, které zvýší i větrolamnost krajiny. Na několika místech budou nové mokřady vytvořeny využitím vody z meliorací.

Nutným předpokladem a mezistupněm pro tuto realizaci je projektová dokumentace vycházející ze studie proveditelnosti. Projektová dokumentace stojí na tuto plochu cca 5,5 mil. Kč. Od státního fondu životního prostředí jsme získali téměř 5 mil. Kč, a tudíž potřebujeme dalších 500 tis. Kč na kofinancování projektové dokumentace, protože náš spolek Živá voda je investorem této akce. Výsledkem bude ojedinělý komplexní soubor krajinných opatření, které budeme moci již ukazovat i veřejnosti přímo v terénu.

Proto jsme se rozhodli navýšit původní cílovou částku na dvojnásobek, tedy 1,5 mil. Kč. Zbylých 250 tis. Kč bude použito na další podporu lokálních koordinátorů, jež jim umožní dokončit své územní studie a posunout se blíže k nápravě krajiny v různých místech ČR.

Pokud budete přispívat dál, jednou se objevíme i ve Vaší domovině a pomůžeme Vám navrhnout a renovovat krajinu podle naše Modelu Živá krajina. Příroda, krajina i my Vám děkujeme!  

6. 6. 2022 21:19

Od spuštění sbírky dosud jsme díky vaší podpoře vybrali neuvěřitelných více než 650 000 Kč.

Nesmírně si toho vážíme. Díky těmto prostředkům jsme mohli uspořádat několik školení pro nové lokální koordinátory a máme finance i na to poskytovat jim následnou dlouhodobou a tolik potřebnou odbornou podporu. 

Právě díky vašim příspěvkům mohou pokračovat v projektu, jehož cílem je velká věc: celonárodní komplexní náprava krajiny – Krajinný plán adaptace ČR na klimatickou změnu!


Zatím se naše parta nadšenců pro obnovu krajiny rozrostla na neuvěřitelných 170 lidí a ve své činnosti čerpají ze znalostí, které získali díky školením, na něž jste nám přispěli v této sbírce.


Pokud společně vytrváme, bude nás za rok zase více a možná se již brzy náš projekt na zádrž vody v krajině začne realizovat i v okolí vašeho domova a i zde napravíme ty nejpalčivější problémy jako je sucho, přívalové záplavy, vodní a větrná eroze, ztráta biodiverzity a úrodnosti půdy podle našeho Modelu Živá krajina.


Příroda, krajina i my vám děkujeme!

Jaké jsou naše plány v roce 2022?

Uspořádáme další školení pro nové lokální koordinátory z celé České republiky

Budeme pokračovat v podpoře stávajících koordinátorů, kteří pracují na studiích proveditelnosti ve svých povodích

Posuneme některé z našich dokončených studií proveditelnosti do fáze projektové dokumentace, která je posledním krokem předcházejícím realizace navržených opatření v krajině

Pozveme vás na řadu přednášek i vycházek po krajině, kde vám představíme, v čem naše činnost přesně spočívá. Budeme s vámi pravidelně v kontaktu!

Budeme dále neúnavně jednat s klíčovými hráči v zemědělství, ekologii i státní správě, a dokazovat našim politikům, že investice do naší krajiny se dalším generacím bohatě vyplatí.

Pro pravidelné donory připravujeme poděkování ve formě společného setkání s atraktivním programem v krásné lokalitě.


V letošním ročníku ceny JV, která každoročně oceňuje konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj v ČR, byl nominován Jiří Malík, jeden z autorů našeho Modelu Živá krajina.
S radostí jsme přijali zprávu, že je vítězem kategorii Dlouhodobý přínos a za Výjimečný počin . Významné ocenění tak putuje všem, kteří se na projektu ŽIvá Krajina podílejí, včetně vás, našich dárců – vaše podpora má smysl!

Vystavíte mi potvrzení o daru?

Ano, při vyplňování údajů stačí zaškrtnou kolonku „Chci vystavit potvrzení o daru“ a my vám potvrzení zašleme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli.

K čemu mi potvrzení o daru bude?

Váš dar pomůže i vám – můžete si ho totiž jednoduše odečíst od základu daně v daňovém přiznání za daný rok. Pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců) platí, že souhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 Kč. Právnické osoby si pak mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. Detailnější informace naleznete v § 15 a 20, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů.

Co se děje s penězi, pokud se cílová částka nevybere?

V momentě, kdy se sbírce dlouhodobě nedaří získávat dary, spojíme se s jejím zakladatelem a domluvíme se na jejím ukončení a předání částky, kterou se podařilo vybrat. Pokud se například vybíralo na přístroj, který není možné za nižší částky pořídit, poprosíme zakladatele sbírky o alternativní řešení. Z podstaty veřejné sbírky ale není možné finanční prostředky dárcům poslat zpět.

Mohu vám poslat peníze přímo na účet? Kde najdu číslo účtu?

Peníze je vždy třeba poslat se správným variabilním symbolem, abychom dokázali platbu přiřadit ke správné sbírce. Proto je potřeba u každé sbírky zvolit platbu bankovním převodem, na základě které vám vygenerujeme variabilní symbol a veškeré údaje o platbě vám zašleme.

Je Donio garantem, že je sbírka důvěryhodná?

Donio je platforma, která založení sbírek umožňuje. V profilu každé sbírky je uvedeno jméno jejího zakladatele, kterému po ukončení sbírky předáme dar. K posouzení, zda je zakladatel důvěryhodný, používáme několik kritérií, abychom co nejvíce předešli zneužití.

Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  27. 1. 2023 7:00
DobroDárce
500 Kč  •  26. 1. 2023 6:30
DobroDárce
500 Kč  •  25. 1. 2023 12:13
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  25. 1. 2023 8:30
Štědrý dárce
300 Kč  •  25. 1. 2023 7:00
Dárce, který je pro každou dobrost
150 Kč  •  25. 1. 2023 6:02
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  24. 1. 2023 8:20
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  24. 1. 2023 6:00
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  23. 1. 2023 17:41
DobroDárce
100 Kč  •  23. 1. 2023 15:21
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  23. 1. 2023 14:13
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  23. 1. 2023 10:24
Anna Š.
1 000 Kč  •  23. 1. 2023 9:21
Držím palce? A můžu se zeptat, zda ve Zdoňově, kde budee pořizovat projektovou dokumentaci, máte k dispozici najisto i pozemky k realizaci?
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  23. 1. 2023 6:00
Laskavý dárce
500 Kč  •  23. 1. 2023 6:00
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  22. 1. 2023 19:51
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  22. 1. 2023 18:06
Štědrý dárce
2 000 Kč  •  22. 1. 2023 12:13
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  22. 1. 2023 10:35
Štědrý dárce
600 Kč  •  20. 1. 2023 22:37
Velkorysý dárce
500 Kč  •  20. 1. 2023 7:00
Štědrý dárce
100 Kč  •  16. 1. 2023 5:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  15. 1. 2023 20:11
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 1. 2023 5:10
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  13. 1. 2023 9:30
Velkorysý dárce
1 000 Kč  •  12. 1. 2023 10:45
Štědrý dárce
300 Kč  •  11. 1. 2023 6:00
Milý dárce
200 Kč  •  11. 1. 2023 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  11. 1. 2023 1:50
Velkorysý dárce
100 Kč  •  9. 1. 2023 8:30
DobroDárce
125 Kč  •  8. 1. 2023 6:00
Štědrý dárce
50 Kč  •  4. 1. 2023 19:42
Laskavý dárce
50 Kč  •  3. 1. 2023 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
600 Kč  •  2. 1. 2023 6:00
Milý dárce
300 Kč  •  2. 1. 2023 4:40
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  2. 1. 2023 3:30
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  1. 1. 2023 20:38
Velkorysý dárce
200 Kč  •  1. 1. 2023 6:00
Velkorysý dárce
1 465 Kč  •  30. 12. 2022 13:52
Laskavý dárce
600 Kč  •  29. 12. 2022 16:02
Laskavý dárce
500 Kč  •  28. 12. 2022 16:46
Štědrý dárce
300 Kč  •  28. 12. 2022 8:20
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  27. 12. 2022 21:16
DobroDárce
300 Kč  •  27. 12. 2022 8:50
Dobrosrdečný dárce
604 Kč  •  27. 12. 2022 8:20
Laskavý dárce
200 Kč  •  27. 12. 2022 6:30
Laskavý dárce
500 Kč  •  27. 12. 2022 4:10
Milý dárce
300 Kč  •  26. 12. 2022 21:16
Velkorysý dárce
5 000 Kč  •  25. 12. 2022 10:22
Dobrosrdečný dárce
150 Kč  •  25. 12. 2022 6:02
Velkorysý dárce
2 000 Kč  •  24. 12. 2022 11:49
Štědrý dárce
100 Kč  •  24. 12. 2022 6:00
Velkorysý dárce
400 Kč  •  23. 12. 2022 20:03
Milý dárce
200 Kč  •  23. 12. 2022 8:30
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  23. 12. 2022 8:20
Laskavý dárce
100 Kč  •  23. 12. 2022 6:00
Laskavý dárce
500 Kč  •  23. 12. 2022 6:00
DobroDárce
6 828 Kč  •  22. 12. 2022 22:47
Milý dárce
200 Kč  •  22. 12. 2022 20:52
Milý dárce
1 000 Kč  •  21. 12. 2022 13:11
DobroDárce
2 000 Kč  •  21. 12. 2022 9:46
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  20. 12. 2022 16:09
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  20. 12. 2022 14:11
Laskavý dárce
500 Kč  •  20. 12. 2022 7:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  16. 12. 2022 5:20
Dárce, který je pro každou dobrost
1 000 Kč  •  15. 12. 2022 22:52
Štědrý dárce
100 Kč  •  15. 12. 2022 4:10
Milý dárce
100 Kč  •  14. 12. 2022 17:22
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  14. 12. 2022 9:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  12. 12. 2022 1:20
Milý dárce
300 Kč  •  11. 12. 2022 6:00
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  11. 12. 2022 6:00
Štědrý dárce
100 Kč  •  9. 12. 2022 8:30
Velkorysý dárce
125 Kč  •  8. 12. 2022 6:00
Štědrý dárce
50 Kč  •  3. 12. 2022 6:00
Milý dárce
1 000 Kč  •  2. 12. 2022 14:33
Milý dárce
200 Kč  •  2. 12. 2022 6:50
Štědrý dárce
600 Kč  •  2. 12. 2022 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  1. 12. 2022 7:00
DobroDárce
200 Kč  •  1. 12. 2022 6:01
Dobrosrdečný dárce
300 Kč  •  28. 11. 2022 22:01
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  28. 11. 2022 8:30
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  28. 11. 2022 5:10
Milý dárce
500 Kč  •  28. 11. 2022 3:20
Laskavý dárce
200 Kč  •  25. 11. 2022 8:30
Štědrý dárce
604 Kč  •  25. 11. 2022 8:20
Laskavý dárce
300 Kč  •  25. 11. 2022 7:00
Laskavý dárce
150 Kč  •  25. 11. 2022 6:02
Laskavý dárce
200 Kč  •  24. 11. 2022 8:20
Milý dárce
100 Kč  •  24. 11. 2022 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  23. 11. 2022 6:00
Milý dárce
500 Kč  •  23. 11. 2022 6:00
Velkorysý dárce
500 Kč  •  21. 11. 2022 6:40
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  18. 11. 2022 13:25
Pavel a Lucie Č.
7 000 Kč  •  18. 11. 2022 10:37
Dárce, který je pro každou dobrost
15 Kč  •  17. 11. 2022 16:38
Štědrý dárce
100 Kč  •  16. 11. 2022 12:24
Milý dárce
100 Kč  •  16. 11. 2022 12:23
Laskavý dárce
100 Kč  •  14. 11. 2022 8:30
Laskavý dárce
300 Kč  •  11. 11. 2022 6:00
DobroDárce
200 Kč  •  11. 11. 2022 6:00
Laskavý dárce
200 Kč  •  11. 11. 2022 1:30
Velkorysý dárce
100 Kč  •  9. 11. 2022 8:20
DobroDárce
125 Kč  •  8. 11. 2022 6:00
Eliška
600 Kč  •  6. 11. 2022 14:15
Díky za tuhle iniciativu!
Velkorysý dárce
50 Kč  •  3. 11. 2022 6:00
Milý dárce
600 Kč  •  2. 11. 2022 6:00
Milý dárce
200 Kč  •  2. 11. 2022 5:10
DobroDárce
300 Kč  •  1. 11. 2022 7:10
Laskavý dárce
200 Kč  •  1. 11. 2022 6:01
Velkorysý dárce
300 Kč  •  31. 10. 2022 8:30
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  28. 10. 2022 6:00
DobroDárce
200 Kč  •  27. 10. 2022 7:00
Štědrý dárce
500 Kč  •  26. 10. 2022 2:00
Dárce, který je pro každou dobrost
604 Kč  •  25. 10. 2022 15:26
DobroDárce
200 Kč  •  25. 10. 2022 8:30
Laskavý dárce
300 Kč  •  25. 10. 2022 7:00
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  25. 10. 2022 6:02
Štědrý dárce
150 Kč  •  25. 10. 2022 6:01
Velkorysý dárce
200 Kč  •  24. 10. 2022 8:30
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  24. 10. 2022 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  23. 10. 2022 6:00
Štědrý dárce
500 Kč  •  23. 10. 2022 6:00
Velkorysý dárce
500 Kč  •  20. 10. 2022 7:00
DobroDárce
600 Kč  •  18. 10. 2022 10:36
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  17. 10. 2022 3:30
Laskavý dárce
100 Kč  •  15. 10. 2022 4:00
Laskavý dárce
100 Kč  •  14. 10. 2022 8:30
DobroDárce
600 Kč  •  11. 10. 2022 10:16
Laskavý dárce
300 Kč  •  11. 10. 2022 6:00
Milý dárce
200 Kč  •  11. 10. 2022 6:00
Milý dárce
200 Kč  •  11. 10. 2022 2:10
Velkorysý dárce
100 Kč  •  10. 10. 2022 8:40
Velkorysý dárce
125 Kč  •  8. 10. 2022 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
2 000 Kč  •  6. 10. 2022 15:36
Dobrosrdečný dárce
3 369 Kč  •  6. 10. 2022 9:55
Laskavý dárce
300 Kč  •  3. 10. 2022 6:30
Štědrý dárce
50 Kč  •  3. 10. 2022 6:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  3. 10. 2022 3:20
Milý dárce
600 Kč  •  2. 10. 2022 20:18
Velkorysý dárce
105 Kč  •  2. 10. 2022 10:36
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  1. 10. 2022 17:13
Velkorysý dárce
200 Kč  •  1. 10. 2022 6:01
Dobrosrdečný dárce
1 000 Kč  •  30. 9. 2022 20:22
Velkorysý dárce
300 Kč  •  29. 9. 2022 8:20
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  28. 9. 2022 6:00
Velkorysý dárce
50 Kč  •  27. 9. 2022 18:37
DobroDárce
200 Kč  •  27. 9. 2022 6:40
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2022 9:39
Štědrý dárce
300 Kč  •  26. 9. 2022 7:00
DobroDárce
500 Kč  •  26. 9. 2022 3:20
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  25. 9. 2022 6:03
Milý dárce
150 Kč  •  25. 9. 2022 6:02
Laskavý dárce
50 Kč  •  24. 9. 2022 18:39
Laskavý dárce
100 Kč  •  24. 9. 2022 6:00
Velkorysý dárce
200 Kč  •  23. 9. 2022 12:49
Milý dárce
200 Kč  •  23. 9. 2022 8:30
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  23. 9. 2022 8:20
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  23. 9. 2022 6:00
DobroDárce
500 Kč  •  23. 9. 2022 6:00
Milý dárce
1 000 Kč  •  20. 9. 2022 21:37
Dárce, který je pro každou dobrost
500 Kč  •  20. 9. 2022 7:00
DobroDárce
600 Kč  •  19. 9. 2022 11:14
Velkorysý dárce
56 Kč  •  19. 9. 2022 6:50
Milý dárce
50 Kč  •  17. 9. 2022 14:10
Štědrý dárce
100 Kč  •  16. 9. 2022 5:20
Milý dárce
150 Kč  •  15. 9. 2022 17:37
Dobrosrdečný dárce
2 000 Kč  •  15. 9. 2022 10:17
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  15. 9. 2022 10:04
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  15. 9. 2022 4:50
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  14. 9. 2022 8:30
Laskavý dárce
1 000 Kč  •  13. 9. 2022 21:19
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  12. 9. 2022 2:00
DobroDárce
1 000 Kč  •  11. 9. 2022 13:43
Milý dárce
300 Kč  •  11. 9. 2022 6:00
DobroDárce
200 Kč  •  11. 9. 2022 6:00
Dárce, který je pro každou dobrost
100 Kč  •  9. 9. 2022 8:30
Štědrý dárce
125 Kč  •  8. 9. 2022 6:00
DobroDárce
50 Kč  •  3. 9. 2022 6:00
Michaela M.
100 Kč  •  2. 9. 2022 13:23
Držím palce!
Dobrosrdečný dárce
200 Kč  •  2. 9. 2022 7:00
DobroDárce
25 Kč  •  1. 9. 2022 15:14
Štědrý dárce
300 Kč  •  1. 9. 2022 7:10
Milý dárce
200 Kč  •  1. 9. 2022 6:01
Milý dárce
300 Kč  •  31. 8. 2022 10:30
Milý dárce
200 Kč  •  30. 8. 2022 11:58
Milý dárce
300 Kč  •  29. 8. 2022 8:20
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  29. 8. 2022 6:50
DobroDárce
200 Kč  •  28. 8. 2022 6:00
Štědrý dárce
200 Kč  •  26. 8. 2022 11:08
Laskavý dárce
500 Kč  •  26. 8. 2022 6:30
Dobrosrdečný dárce
10 Kč  •  25. 8. 2022 18:48
Velkorysý dárce
200 Kč  •  25. 8. 2022 8:20
Dárce, který je pro každou dobrost
300 Kč  •  25. 8. 2022 7:10
Štědrý dárce
1 000 Kč  •  25. 8. 2022 6:03
Laskavý dárce
150 Kč  •  25. 8. 2022 6:02
Dárce, který je pro každou dobrost
200 Kč  •  24. 8. 2022 8:20
Milý dárce
100 Kč  •  24. 8. 2022 6:00
Dobrosrdečný dárce
100 Kč  •  23. 8. 2022 6:00
Velkorysý dárce
500 Kč  •  23. 8. 2022 6:00
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  20. 8. 2022 23:29
Voda je zivot
Pavla J.
200 Kč  •  1. 8. 2022 16:38
Děkujeme moc za Vaši práci!
Vojta Tomášek
500 Kč  •  21. 7. 2022 8:04
Skvělý projekt, držím palce a těšim se až se sám zapojím. V.
Petr
300 Kč  •  28. 6. 2022 22:47
Fandím všem, kteří pomáhají naší krajině, je to potřeba. Ať je takových co nejvíc, díky.
Robert Doucha
5 000 Kč  •  1. 2. 2022 9:55
Ať se daří ;-)
Hluboká tůň
500 Kč  •  30. 1. 2022 17:20
Pomahame
Karolína R.
1 000 Kč  •  28. 1. 2022 11:48
Díky, že děláte něco tak smysluplného, ať se Vám daří!
Štěpán K.
5 000 Kč  •  27. 1. 2022 8:56
Díky za takovou iniciativu a pokus o řešení opravdových problémů!
Jiří Popelka
3 000 Kč  •  26. 1. 2022 16:55
Děkuji
Monika H.
300 Kč  •  26. 1. 2022 8:54
Děkuji za vše, co děláte!
Milan N.
1 000 Kč  •  26. 1. 2022 7:27
Jen tak dál!
Adla
3 000 Kč  •  25. 1. 2022 23:35
One Love 🌍
Ondřej Šidla
200 Kč  •  25. 1. 2022 16:08
Díky za to, co děláte. Určitě se vás budu snažit aspoň trošku finančně do budoucna pravidelně podporovat.
Jiří Král Kly
1 000 Kč  •  25. 1. 2022 15:49
Ať se nám tu i nadále daří
Martin D.
111 Kč  •  25. 1. 2022 7:36
Držím palce. Vydržte !
Monika Š.
300 Kč  •  24. 1. 2022 10:55
Děkujeme za vaši práci.
Hana V.
300 Kč  •  24. 1. 2022 9:01
Díky za vaši práci
Jarmila Gregorová
1 000 Kč  •  23. 1. 2022 19:39
Děkuji za Vaši práci na obnově české krajiny.
Tereza
200 Kč  •  22. 1. 2022 21:02
Díky za to, co děláte.
Lukáš Pospíšil
500 Kč  •  22. 1. 2022 20:57
Díky moc
Tomáš
1 000 Kč  •  8. 12. 2021 2:12
Úžasný projekt, díky za Vaši práci. Ať se daří!
Lenka
10 000 Kč  •  21. 10. 2021 22:44
Od zahrádkářů vyškovské krajině :-)
Karolina V.
500 Kč  •  14. 8. 2021 17:40
držte se, díky za tyhle aktivity
Lukáš Z.
100 Kč  •  19. 7. 2021 15:09
SUPER! Do tohoooo!!!!
Badger
5 000 Kč  •  31. 5. 2021 16:32
Děkuji za Vaši neocenitelnou pomoc přírodě, a přeji hodně pevné nervy při jednání s odpovědnými úředníky...
Em
140 Kč  •  20. 5. 2021 17:25
Je smutné, že musí projekt suplovat povinnosti vlády. O to větší smysl dává ho podpořit. Jsem jen "studý chudent", takže můj příspěvek je malý, ale posílám odkaz všem přátelům a příbuzným!
Martina
1 000 Kč  •  14. 5. 2021 18:35
Moc děkuji za vaši práci!
Karolína K.
250 Kč  •  14. 5. 2021 15:23
Držím palce!
Dana Mašková
300 Kč  •  13. 5. 2021 10:40
Díky za to, co děláte!
Kristýna D.
500 Kč  •  8. 4. 2021 23:19
Ať nevyschneme!
Markéta C.
300 Kč  •  6. 4. 2021 9:41
Držím pěsti, bez vody to nepůjde.
Klara
400 Kč  •  2. 4. 2021 21:49
Chtela bych Vam timto podekovat za Vasi iniciativu. Drzim palce!
Honza P.
300 Kč  •  31. 3. 2021 14:12
Držím vám palce! :-)
Petr Doubravský
300 Kč  •  31. 3. 2021 13:21
<3
Markéta C.
500 Kč  •  30. 3. 2021 16:36
Díky za vaši práci!
Velkorysý dárce
200 Kč  •  27. 3. 2021 15:03
Hodně štěstí :-)
Štěpán a Mirka
1 000 Kč  •  18. 3. 2021 12:44
držte se, děkujeme
Jakub Skalík
300 Kč  •  18. 3. 2021 10:12
Moc se mi líbí to co děláte a rád jsem přispěl.
Jana P.
3 000 Kč  •  17. 3. 2021 19:46
Malý
Irena S.
500 Kč  •  17. 3. 2021 16:15
Jsem velice ráda, že vám mohu začít pravidelně přispívat. Čekala jsem na tuto možnost a neváhala jsem ani minutu. Vaši iniciativu šířím nadšeně dál.
Terka a Luboš Tíkalovi
2 000 Kč  •  16. 3. 2021 19:31
Děláte dobrou věc, díky!
Lukáš Z.
100 Kč  •  15. 3. 2021 16:18
SUPER! Do tohoooo!!!!
Jan M.
2 000 Kč  •  9. 3. 2021 8:23
Hodně štěstí. Rád se dozvím víc o možnosti přihlášení na kurz :)
Alice B.
3 001 Kč  •  6. 3. 2021 19:16
Držím palce do dalších met a děkuji za to, co děláte!
Dárce z hlubin
666 Kč  •  4. 3. 2021 21:20
bez vody nelze pít pivo
Martin Dobyáš
3 000 Kč  •  3. 3. 2021 11:12
Máte skvělý projekt
Amálie H.
500 Kč  •  24. 2. 2021 17:07
Děkuji za realizaci tak potřebného projektu :)
Ondrej Liska
500 Kč  •  24. 2. 2021 15:28
Držím palce, gratuluji k chytrému škálování a těším se někdy na viděnou!
Jan K.
300 Kč  •  23. 2. 2021 14:41
Díky za vaše snahy pohnout život dobrým směrem
Jan Volák
1 000 Kč  •  23. 2. 2021 11:53
co mohu udělat pro účast na školení koordinátorů?

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

  1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
  2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
  3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, ikdyž se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Vzkazy

Anna Š.
1 000 Kč  •  23. 1. 2023 9:21
Držím palce? A můžu se zeptat, zda ve Zdoňově, kde budee pořizovat projektovou dokumentaci, máte k dispozici najisto i pozemky k realizaci?
Eliška
600 Kč  •  6. 11. 2022 14:15
Díky za tuhle iniciativu!
Michaela M.
100 Kč  •  2. 9. 2022 13:23
Držím palce!
Dobrosrdečný dárce
600 Kč  •  20. 8. 2022 23:29
Voda je zivot
Pavla J.
200 Kč  •  1. 8. 2022 16:38
Děkujeme moc za Vaši práci!
Vojta Tomášek
500 Kč  •  21. 7. 2022 8:04
Skvělý projekt, držím palce a těšim se až se sám zapojím. V.
Petr
300 Kč  •  28. 6. 2022 22:47
Fandím všem, kteří pomáhají naší krajině, je to potřeba. Ať je takových co nejvíc, díky.
Robert Doucha
5 000 Kč  •  1. 2. 2022 9:55
Ať se daří ;-)

Kdo další daroval?

Tato dobročinná sbírka spadá pod veřejnou sbírku založenou pořadatelem a je pořádaná ve prospěch příjemce.

Chcete založit sbírku nebo projekt?

Napište nám