Centrum služeb Aladinka, z.ú.

Naše hlavní poslání je pomoc a podpora osobám se zdravotním postižením, seniorům a také těm, kteří o ně pečují, a to již od jednoho roku věku a v rámci celého Karlovarského kraje. Prioritou je stoprocentní naslouchání potřebám a požadavkům klientů a jejich rodin. Naši osobní asistenti a asistenti odlehčovací služby podporují klienta v každodenní péči sama o sebe, klientům umožňujeme setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí, tedy doma. Rodinám poskytneme čas na odpočinek a načerpání nových sil.

0 Vytvořených sbírek a projektů
0 Kč Celkem vybráno

Více o organizaci

Naše hlavní poslání je pomoc a podpora osobám se zdravotním postižením, seniorům a také těm, kteří o ně pečují, a to již od jednoho roku věku a v rámci celého Karlovarského kraje. Prioritou je stoprocentní naslouchání potřebám a požadavkům klientů a jejich rodin. Naši osobní asistenti a asistenti odlehčovací služby podporují klienta v každodenní péči sama o sebe, klientům umožňujeme setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí, tedy doma. Rodinám poskytneme čas na odpočinek a načerpání nových sil.

Komu pomáháme:

 • osobám s chronickým duševním onemocněním
 • osobám s chronickým onemocněním
 • osobám s jiným zdravotním postižením, zejména osobám s trvalými následky po úrazu či nemoci
 • osobám se zdravotním postižením, tzn. s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením či osoby s poruchou autistického spektra

Naše základní činnosti:

 • pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí